Visure-løsninger


Support
Tilmeld
Login
Start gratis prøveversion

Krav Definition: Sådan anvender du det og undgår almindelige fejl

Krav Definition: Sådan anvender du det og undgår almindelige fejl

Indholdsfortegnelse

For at kunne levere et succesfuldt projekt er det essentielt, at kravene er korrekt og præcist defineret. Det kan dog være vanskeligt at definere krav – tag fejl, og dit projekt vil blive ramt af forsinkelser i tidsplanen, spildte ressourcer eller utilfredshed hos kunder. I denne guide vil vi se på, hvad kravdefinitionen er, og hvordan du kan anvende den i dine egne projekter. Lad os komme igang!

Hvad er kravene?

Kravene til et softwareprojekt er de funktioner, funktioner og begrænsninger, der skal opfyldes af det endelige produkt. Med andre ord definerer kravene, hvad softwaren skal gøre, hvordan den skal se ud, og eventuelle betingelser, der skal være opfyldt, for at den kan anses for vellykket.

Krav til indsamling er afgørende for at skabe et produkt, der opfylder kundens eller klientens behov. Det er vigtigt at bemærke, at kravene kan ændre sig i løbet af et projekt, så det er vigtigt at have en mekanisme på plads til at spore og styre disse ændringer.

Typer af krav

Der er stort set to typer krav:

 1. Systemkrav – Systemkrav kan kaldes den udvidede version af brugerkravene. Systemkrav fungerer som udgangspunktet for ethvert nyt systemdesign. Disse krav er en detaljeret beskrivelse af de brugerkrav systemet skal opfylde. 
 1. Brugerkrav – Brugerkrav er en kombination af funktionelle og ikke-funktionelle krav. Disse brugerkrav skal udformes på en sådan måde, at de er let forståelige for brugere, der ikke har nogen form for teknisk viden. Derfor skal de skrives i naturligt sprog ved hjælp af simple tabeller, formularer og diagrammer. Sørg også for, at dokumentet ikke har detaljer om systemdesign, software eller formelle notationer.

Definition af krav

Det vigtigste aspekt ved ethvert projekt er dets kravdokument. Misforståelser, ukorrektheder eller overskridelser i kriterierne vil nødvendigvis resultere i forsinkelser i tidsplanen, tabte ressourcer og forbrugernes utilfredshed.

Kravanalysen bør starte med forretnings- eller organisationsbehov og gøre dem til projektbehov. Hvis opfyldelse af de angivne standarder ville være for dyrt eller tage uforholdsmæssig lang tid, skal projektets krav muligvis kompromitteres, nedskaleres eller reduceres i forhandlinger med kunder eller sponsorer.

Hvordan definerer man krav?

Der er forskellige måder at definere krav på, men alle deler nogle fælles trin:

 1. Identificer interessenterne og deres behov
 2. Definer projektets omfang
 3. Udkast til funktionelle og ikke-funktionelle krav
 4. Prioriter kravene
 5. Valider kravene med interessenter

Lad os se nærmere på hvert af disse trin.

Identificering af interessenter og deres behov er første skridt i kravdefinitionsprocessen. Interessenter er enkeltpersoner eller grupper, der har en egeninteresse i projektet. De kan være interne (f.eks. ansatte i virksomheden) eller eksterne (f.eks. kunder, leverandører, regulatorer). Det er vigtigt at identificere alle interessenter og deres behov tidligt i projektet, da deres input vil være afgørende for at definere kravene.

 andet trin er at definere projektets omfang. Omfanget definerer projektets grænser og omfatter alt, hvad der vil blive leveret som en del af det. At definere scope tidligt hjælper med at forhindre scope creep, hvilket er når yderligere funktioner eller funktionalitet tilføjes til projektet ud over det oprindeligt aftalte.

 tredje trin er at udkast til funktionelle og ikke-funktionelle krav. Funktionelle krav er dem, der beskriver, hvad softwaren skal gøre, såsom 'Softwaren skal kunne logge på brugere'. Ikke-funktionelle krav er dem, der beskriver, hvordan softwaren skal fungere, såsom 'Softwaren skal være responsiv'. Det er vigtigt at udarbejde begge typer krav, da de begge tjener forskellige formål.

 fjerde trin er at prioritere kravene. Dette er med til at sikre, at de vigtigste krav behandles først, hvis der er begrænsede ressourcer eller tid. Krav kan prioriteres ved hjælp af forskellige metoder, såsom MoSCoW (skal have, burde have, kunne have, ville have) eller Kano (skal have, glæde have).

 femte og sidste trin er at validere kravene med interessenter. Dette er med til at sikre, at kravene præcist afspejler interessenternes behov. Validering kan ske gennem forskellige metoder, såsom interviews, fokusgrupper eller undersøgelser.

Almindelige fejl ved definition af krav

Nogle af de almindelige fejl, organisationer begår, når de definerer krav, omfatter:

 1. Mangel på klarhed: Det er vigtigt at være specifik, når man definerer krav til et softwareprojekt. Uklart eller tvetydigt sprog kan føre til forvirring og forsinkelser.
 2. Forkerte antagelser: Manglende forståelse af brugernes behov kan resultere i forkerte antagelser og krav, der ikke lever op til brugernes forventninger.
 3. Manglende oplysninger: Ufuldstændig eller manglende information kan forårsage tilbageslag, da udviklere skal vente på yderligere detaljer, før de går videre med udviklingen.
 4. Alt for specifikke krav: At være alt for detaljeret kan forårsage et tab af fokus på produktets hovedformål, hvilket resulterer i spildte ressourcer og overdreven tid brugt på unødvendige funktioner.
 5. Dårlig kommunikation mellem teammedlemmer: Hvis teammedlemmer ikke kommunikerer korrekt, kan vigtige detaljer blive udeladt eller overset. Dette kan føre til dyre fejl og forsinkelser.
 6. Dårlig dokumentation: At have et ufuldstændigt, dårligt skrevet dokument kan føre til mangel på klarhed og forståelse blandt teammedlemmer, hvilket resulterer i software af dårlig kvalitet.

Hvordan kan man undgå disse fejl?

Ved at tage sig tid til at oprette et omfattende softwarekravspecifikationsdokument og undgå almindelige fejl som disse, kan organisationer sikre, at deres softwareprojekter lykkes. Korrekt dokumentation hjælper teams med at holde sig organiseret, sparer tid og penge og fører i sidste ende til produkter af høj kvalitet, der opfylder brugernes forventninger. Derudover fungerer det som en referencekilde gennem hele udviklingsprocessen for både kunder og udviklere. Investering i et veludformet SRS-dokument er afgørende for succesfulde softwareudviklingsprojekter.

Visure Krav ALM Platform

Organisationer kan øge effektiviteten og nøjagtigheden af ​​deres kravdefinitionsproces ved at udnytte en Requirements ALM-platform, såsom Visure Requirements. Med Visures kraftfulde sporbarhedsmotor kan teams visualisere, hvordan krav og brugerhistorier er knyttet til hinanden, så de hurtigt og nemt kan se og spore ændringer. Dette er med til at minimere forvirring og sikrer, at alle interessenter forstår, hvad der forventes af dem i hver fase af projektet. Desuden giver det en brugervenlig platform til samarbejde på tværs af forskellige afdelinger, hvilket giver teams mulighed for hurtigt at komme på samme side, når de definerer softwarekrav.

Overordnet set kan organisationer med korrekt brug af en Requirements ALM-platform som Visure Requirements strømline deres kravdefinitionsproces og samtidig sikre, at alle interessenter har en klar forståelse af det produkt, de udvikler. Dette hjælper teams med at opnå kvalitetsresultater med minimal indsats, hvilket giver dem mulighed for at fokusere deres indsats på at levere et succesfuldt softwareprodukt.

Konklusion

Som konklusion er det afgørende at definere kravene korrekt for at sikre succes i ethvert softwareudviklingsprojekt. At have et effektivt kravspecifikationsdokument kan hjælpe med at beskytte både kunder og udviklere ved at give en klar forståelse af projektets mål og omfang. Derudover kan udnyttelse af en ALM-platform som Visure Requirements hjælpe teams med at strømline deres kravdefinitionsproces og samtidig øge nøjagtigheden og effektiviteten. Ved at tage disse trin kan organisationer sikre, at deres projekter lykkes, samtidig med at omkostninger og forsinkelser minimeres. Hvis du vil lære mere om kravspecifikation eller komme i gang med at oprette dem selv, så anmod om en Gratis 30-dages prøve hos Visure Requirements ALM Platform i dag.

Glem ikke at dele dette opslag!

Top