Visure-løsninger


Support
Tilmeld
Login
Start gratis prøveversion

Funktionelle vs ikke-funktionelle krav

Funktionelle vs ikke-funktionelle krav

Indholdsfortegnelse

I verden af ​​softwareudvikling og projektledelse er det afgørende at forstå sondringen mellem funktionelle og ikke-funktionelle krav. Disse to kategorier af krav spiller en central rolle i udformningen af ​​et projekts succes. I denne artikel vil vi dykke ned i de vigtigste forskelle mellem funktionelle og ikke-funktionelle krav, deres betydning, og hvordan de påvirker udviklingsprocessen.

Hvad er funktionelle krav?

Hvad er funktionelle krav?

Funktionelle krav, ofte forkortet som FR'er, repræsenterer de kernefunktioner eller funktioner, som et softwaresystem skal have for at opfylde det tilsigtede formål. I enklere vendinger specificerer disse krav, hvad systemet skal gøre. De beskriver interaktionerne mellem softwaren og dens brugere, samt softwarens adfærd under forskellige forhold.

Karakteristik af funktionelle krav

Funktionelle krav har typisk følgende egenskaber:

 • Specificitet: De er detaljerede og specifikke, hvilket efterlader lidt plads til tvetydighed. De skitserer de præcise funktioner, input og output af systemet.
 • Verificerbarhed: Funktionelle krav er testbare og kan valideres for at sikre, at softwaren fungerer som forventet.
 • Brugercentreret: De er nøje tilpasset brugerens behov og forventninger, hvilket sikrer, at softwaren opfylder det tilsigtede formål.
 • Foranderlig: Funktionelle krav kan ændre sig i løbet af et projekt, efterhånden som brugerfeedback og forretningsbehov udvikler sig.

Eksempler på funktionelle krav

For bedre at forstå funktionelle krav, lad os overveje et par eksempler:

 • Brugergodkendelse: Systemet skal tillade brugere at oprette konti, logge på og nulstille deres adgangskoder.
 • Indkøbskurv: Systemet skal gøre det muligt for brugere at tilføje varer til deres indkøbskurv, se indkøbskurvens indhold og fortsætte til kassen.
 • Søgefunktionalitet: Systemet skal have en søgefunktion, der giver brugerne mulighed for at finde produkter baseret på søgeord.

Funktionelle krav danner grundlaget for et softwareprojekt og guider udviklingsteamet i at opbygge de ønskede funktioner.

Hvad er ikke-funktionelle krav?

Hvad er ikke-funktionelle krav?

Ikke-funktionelle krav, ofte forkortet som NFR'er, supplerer funktionelle krav ved at specificere, hvordan et softwaresystem skal udføre visse funktioner. De definerer systemets kvaliteter, egenskaber og begrænsninger snarere end dets specifikke funktioner. I bund og grund sætter ikke-funktionelle krav standarderne for systemets ydeevne, sikkerhed og brugervenlighed.

Karakteristika for ikke-funktionelle krav

Ikke-funktionelle krav udviser følgende egenskaber:

 • Kvalitativ: I modsætning til funktionelle krav, som typisk er kvantitative, fokuserer ikke-funktionelle krav på kvalitative aspekter såsom ydeevne, pålidelighed og sikkerhed.
 • Globalt: Ikke-funktionelle krav gælder for hele systemet og påvirker dets overordnede adfærd.
 • Stabilitet: De er generelt mere stabile gennem et projekts livscyklus, og ændringer er mindre hyppige sammenlignet med funktionelle krav.
 • Målbare: Selvom ikke-funktionelle krav kan være udfordrende at kvantificere præcist, kan de stadig måles og testes.

Eksempler på ikke-funktionelle krav

Her er nogle almindelige eksempler på ikke-funktionelle krav:

 • Ydeevne: Systemet bør indlæse en webside på under 3 sekunder, selv med 100 samtidige brugere.
 • Sikkerhed: Systemet skal overholde branchespecifikke sikkerhedsstandarder og krypteringsprotokoller.
 • Skalerbarhed: Applikationen skulle være i stand til at håndtere en stigning på 50 % i brugertrafik inden for seks måneder uden forringelse af ydeevnen.

Ikke-funktionelle krav sikrer, at softwaren fungerer effektivt og lever op til brugernes forventninger med hensyn til ydeevne, sikkerhed og andre kritiske aspekter.

Hvordan er funktionelle krav forskellige fra ikke-funktionelle krav?

Funktionelle krav, som navnet antyder, beskriv funktionerne i det system, der skal designes. Det er en beskrivelse af, hvad systemet vil være, og hvordan det vil fungere for at tilfredsstille brugernes behov. De giver en klar beskrivelse af, hvordan systemet skal reagere på en bestemt kommando, funktionerne og hvad brugerne forventer. 

Ikke-funktionelle krav forklare begrænsningerne og begrænsningerne for det system, der skal designes. Disse krav har ingen indflydelse på applikationens funktionalitet. Desuden er der en almindelig praksis med at underklassificere de ikke-funktionelle krav i forskellige kategorier som:

 • Brugergrænseflade
 • Pålidelighed 
 • Sikkerhed
 • Performance (Præstation)
 • Vedligeholdelse
 • Standarder 

Det er en god praksis at underklassificere de ikke-funktionelle krav. Det hjælper, når der skal laves en tjekliste over de krav, der skal opfyldes i det system, der skal designes. 

Ikke-funktionelle krav er lige så vigtige, som funktionelle krav er. Hvis funktionelle krav specificerer, hvad et system skal gøre, beskriver ikke-funktionelle krav, hvordan det vil gøre det. For eksempel skal den nye applikation give os den endelige liste over alle tilsluttede brugere. Det er en del af funktionelle krav. Hvis kravet siger, at systemet kun ville fungere på et Windows- og et Linux-system, ville det være en del af ikke-funktionelle krav. 

Den eneste forskel mellem de to er, at systemet ikke kan fungere uden at opfylde alle funktionelle krav. På den anden side vil systemet give dig det ønskede resultat, selv når det ikke opfylder de ikke-funktionelle krav.

Nøgleforskelle og samarbejde

At forstå forskellene mellem funktionelle og ikke-funktionelle krav er afgørende for projektets succes. Mens funktionelle krav definerer, hvad et system skal gøre, specificerer ikke-funktionelle krav, hvordan det skal gøre det. Disse to typer krav er komplementære og bør udvikles parallelt for at sikre en omfattende forståelse af projektets omfang og mål.

Samarbejde mellem forretningsanalytikere, udviklere, testere og interessenter er afgørende for at fremkalde, dokumentere og prioritere begge typer krav. Synergien mellem funktionelle og ikke-funktionelle krav sikrer, at det endelige produkt stemmer overens med brugernes forventninger, mens det opfylder ydeevne, sikkerhed og andre kritiske kriterier.

Konklusion

Funktionelle krav beskriver typisk, hvad et system skal gøre, mens ikke-funktionelle krav sætter begrænsninger for, hvordan systemet fungerer. Når du samler krav til et projekt, er det vigtigt at overveje begge typer for at skabe en omfattende liste, der vil tjene som grundlag for din udviklingsindsats. Visure Requirements ALM-platformen er et fantastisk værktøj til styring og sporbarhed af både funktionelle og ikke-funktionelle krav gennem hele softwareudviklingens livscyklus. Hvis du vil lære mere om at skrive effektive krav, kan du prøve Kravspecifikationskursus af Visure Requirements ALM Platform i dag! 

Glem ikke at dele dette opslag!

Top

Strømlining af kravstyring og validering

Juli 11th, 2024

10:4 EST | 7 CET | XNUMX PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Seniorkonsulent, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior softwarekvalitetskonsulent, Razorcat Development GmbH

En integreret tilgang med Visure Solutions og Razorcat-udvikling TESSY

Lær, hvordan du strømliner kravstyring og validering for de bedste resultater.