Visure-løsninger


Support
Tilmeld
Login
Start gratis prøveversion

Sådan skriver du et effektivt produktkravdokument

Sådan skriver du et effektivt produktkravdokument

Indholdsfortegnelse

Hvad er et produktkravsdokument?

Et produktkravsdokument (PRD) er et dokument, der beskriver et produkts eller en tjenestes egenskaber og funktioner. Det fungerer som en aftale mellem interessenter, udviklere, designere og testere. Formålet med PRD er at gøre det muligt for alle involverede i projektet at have en klar forståelse af, hvad der skal bygges og hvorfor. Dette dokument skal indeholde detaljer om, hvordan hver funktion vil fungere, hvad den skal gøre, og eventuelle andre krav relateret til produktet eller tjenesten.

PRD'en indeholder også information såsom målbrugere, use cases, brugerhistorier, designskitser og wireframes, så de alle kan bruges til at udvikle det faktiske produkt eller service. PRD bør altid indeholde information om testplaner og processer, så alle er på samme side, når det kommer til kvaliteten af ​​produktet. Det er afgørende for ethvert vellykket produktudviklingsprojekt, da det sikrer, at alle involverede har en klar forståelse af, hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres, og hvorfor det skal gøres. Dette dokument er også med til at sikre, at ingen involveret i projektet spilder tid på unødvendige opgaver eller krav.

Hvad er vigtigheden af ​​et produktkravdokument?

Vigtigheden af ​​at have et omfattende produktkravdokument kan ikke understreges nok. En veldefineret PRD kan være med til at sikre, at alle involverede i projektet har en klar forståelse af, hvad der skal gøres, og hvorfor det skal gøres. Derudover vil det holde alle interessenter på opgaven med deres mål og sikre, at ingen afhængigheder bliver overset eller misforstået. Vigtigst af alt vil det dog give alle involverede tillid til projektet og sikre, at produktet lykkes.

En PRD kan være et værdifuldt værktøj til ethvert projekt, men det er vigtigt at huske på, at det regelmæssigt skal gennemgås og opdateres efter behov. At gøre dette vil hjælpe med at sikre nøjagtighed, gyldighed og succes for ethvert produkt eller service. Ved at tage sig tid til at skabe og vedligeholde en omfattende PRD, kan alle interessenter have ro i sindet ved, at deres projekt har fået den bedste chance for succes.

Derudover, hvis kravene ændrer sig over tid på grund af ny teknologi eller brugerfeedback, bør dette dokument også afspejle disse ændringer, så alle involverede forbliver klar over, hvad de skal gøre. På denne måde vil der ikke være nogen forvirring eller misforståelser, som kan føre til uforudsete problemer.

Endelig er det vigtigt at huske, at ikke alle produkter er ens, og derfor skal der oprettes forskellige PRD'er for hver enkelt af dem. Hvert produkt eller hver tjeneste vil have sit eget unikke sæt af krav og funktioner, så det er vigtigt for PRD at afspejle disse korrekt. Ydermere er det altid vigtigt at sikre, at alle interessenter forstår, hvad der forventes af produktet eller ydelsen, før ethvert arbejde påbegyndes, så der ikke opstår misforståelser nedad. En god PRD kan hjælpe med at gøre dette og i sidste ende hjælpe med at levere et vellykket produkt eller service.

Hovedkomponenter i produktkravdokument

En god PRD bør indeholde følgende komponenter:

 1. Formål – Dette afsnit beskriver de problemer, der skal løses, og hvem der vil drage fordel af at bruge dette produkt. Derudover understreger det, hvordan dette produkt stemmer overens med vores virksomheds overordnede mål og initiativer for større succes.
 2. Funktionalitet – Dette afsnit beskriver, hvilke funktioner produktet skal have, og hvordan de skal fungere. Med andre ord skitserer den forskellige krav, der hjælper med at definere hver enkelt egenskab ved produktet, og hvordan det fungerer.
 3. Frigivelseskriterier – Dette består af fem hovedkomponenter i dokumentet:
  1. Funktionalitet — Den minimale funktionalitet, der er nødvendig for at frigive produktet.
  2. Usability — Dette forklarer, hvordan du garanterer, at produktet er intuitivt og brugervenligt.
  3. Pålidelighed — Dette forklarer, hvordan du vil sikre dig, at systemet er pålideligt nok.
  4. Performance (Præstation) — Dette forklarer det kriterium, produktet skal opfylde
  5. Støttebarhed — Dette forklarer, hvordan din virksomhed kan garantere, at produktet bliver tilstrækkeligt understøttet.
 4. Timeline – Dette omfatter tre hovedkomponenter af dokumentet:
  1. Målfrigivelsestid – Dette forklarer, hvornår produktet kan være klar til frigivelse.
  2. Milepæle – Dette forklarer, hvilke opgaver der skal udføres for at nå det målrettede udgivelsesvindue.
  3. Frigivelsesafhængigheder – Yderligere overvejelser at tage i betragtning, som kan påvirke frigivelsen af ​​produktet.

En god PRD vil i sidste ende sikre, at alle interessenter får mest muligt ud af deres investering i at udvikle et succesfuldt produkt eller service. Det er vigtigt at bemærke, at PRD altid bør revurderes og opdateres, når det er nødvendigt gennem hele processen. Dette vil hjælpe med at holde alle på linje med ændringer eller nye funktioner, der skal tilføjes eller fjernes, samt sikre, at alle er opmærksomme på eventuelle risici eller problemer, der måtte opstå. Dette dokument bør også gennemgås regelmæssigt for at sikre nøjagtighed og gyldighed, så ingen potentielle problemer går ubemærket hen. At gøre dette vil hjælpe med at skabe et bedre produkt eller service generelt og holde alle involverede i projektet på sporet med deres mål.

Proces til at skrive et effektivt produktkravdokument

Oprettelse af et produktkravsdokument (PRD) er ingen nem opgave og bør ikke tages let på. Det kræver tid, forskning og samarbejde at skabe et effektivt dokument, der nøjagtigt afspejler produktets funktioner og mål. Her er nogle trin, du kan tage for at skrive en PRD:

Trin 1. Saml alle relevante interessenter: Det første skridt er at samle de relevante interessenter og definere deres roller i PRD-skabelsesprocessen. Dette inkluderer produktejere, designere, udviklere, QA-testere osv.

Trin #2. Definer mål og mål: Det andet trin er at identificere, hvad hovedformålet med dette produkt eller service skal være, og hvem det vil gavne. Det er vigtigt at sikre, at alle interessenter er enige om produktets mål og målsætninger.

Trin #3. Definer produktprincipper:  Det tredje trin er at skitsere produktprincipperne. Det er de vejledende værdier, der vil holde alle på sporet og enige gennem hele processen. For eksempel skal medicinsk udstyr være yderst pålideligt, meget sikkert og nemt at bruge.

Trin #4. Angiv brugerprofil:  Det fjerde trin er at specificere den brugerprofil, som dette produkt eller tjeneste skal målrette mod, og hvilke behov det skal imødekomme. For at skabe et succesfuldt produkt er det nødvendigt at have en dybdegående forståelse af brugeren. Det betyder, at du skal forstå, hvem brugerne er, hvad deres mål indebærer, når du bruger dit produkt, og hvordan de vil gå om at opnå disse mål. For at gøre dette effektivt skal du starte med at identificere brugerprofilen og derefter gå videre med at skitsere deres individuelle ambitioner, før du fokuserer på specifikke opgaver, der skal udføres, for at de kan nå de ønskede mål.

Trin #5. Oversigt over produktegenskaber og funktionalitet: Det femte trin er at udvikle en liste over funktioner og deres relaterede funktionalitet. Det er vigtigt at skitsere, hvordan hver funktion skal fungere, hvad den skal udrette, og eventuelle edge cases, den skal understøtte.

Produktets ydeevne vil blive afbildet i det, der kaldes funktionelle krav. Disse krav erklærer produktets formål og må ikke forklare, hvordan det opnås. "Hvordan" identificeres under produktdesign og udviklingsprocesser.

Produktets begrænsninger og grænser vil blive formuleret gennem ikke-funktionelle krav. Disse betingelser, pålagt af interessenter, definerer eventuelle begrænsninger for produktets design.

Nogle almindelige ting, en funktionsliste indeholder, er:

 • Produktfunktionsbeskrivelse
 • Produktfunktionsformål
 • Udsteder funktionsadresserne
 • Feature Funktionalitet
 • Funktionsbegrænsninger
 • Funktionsantagelser
 • Funktionsdesign
 • Ikke-inkluderet del af funktionen (hvis nogen)
 • Acceptanskriterier
 • ...

Trin #6. Prototyping og test: Det sjette trin er at skabe prototyper og teste dem. Prototyping er en god måde at få en bedre forståelse af produktets ønskede funktionalitet og sikre, at det lever op til alle krav. Det tjener også som en mulighed for at indsamle brugerfeedback, som kan hjælpe med at forfine produktet yderligere før dets lancering.

Produktvalideringstest er typisk opdelt i tre typer:

Gennemførlighedstest – At vurdere gennemførligheden af ​​en idé involverer at konstruere en prototype eller model og derefter nøje evaluere den for at se, om dens design er praktisk.

Usability Testing – Gennem usability-testning kan du få adgang til uvurderlig feedback fra dine målforbrugere. Denne type undersøgelser afdækker behov, der oprindeligt blev overset eller anset for at være mindre kritiske end oprindeligt antaget.

Acceptantestning – Denne type test udføres for at sikre, at produktet opfylder alle de krav og specifikationer, der er beskrevet i dets PRD.

Trin #7. Oprettelse af tidslinjen: Det syvende trin er at oprette en tidslinje for, hvornår hver funktion skal være færdig. Dette er vigtigt, fordi det giver teamet mulighed for at forblive organiseret og på sporet med deres tidslinjer, samtidig med at det sikres, at de ikke går glip af nogen deadlines. Som produktchefer er det vigtigt at rangordne hvert krav inden for kategorierne "skal have", "high want" og "nice to have" etiketter. Der er to grunde til dette, den ene er, at det giver en bedre forståelse af, hvor meget indsats der skal lægges i hver funktion; for det andet hjælper prioritering af dine funktioner på denne måde dig med at skabe en ærlig køreplan med realistiske mål.

Trin #8. Genbesøg og revider: Det ottende trin er at gense og revidere produktet. Efterhånden som nye trends udvikler sig, kan brugernes behov ændre sig eller blive mere specifikke. Det er vigtigt regelmæssigt at gennemgå dit produkt og revurdere dets funktioner for at holde dig opdateret med de skiftende tider. Revurder dine brugeres krav og overvej, hvordan dit produkt bedre kan imødekomme deres behov. Dette trin bør tages med jævne mellemrum gennem et produkts livscyklus for at sikre, at det forbliver relevant og vellykket på dets givne marked.

Trin #9. Administrer produktudvikling: Det niende trin er at styre produktudviklingsprocessen. Produktchefer er ansvarlige for at styre et produkts leveringstidslinje, budget og ressourcer gennem hele dets udviklingslivscyklus. Dette indebærer at overvåge opgaver som at sætte milepæle, overvåge fremskridt, løse problemer og foretage justeringer, hvis det er nødvendigt. Product Requirements Document (PRD) er en dynamisk enhed og bør bruges til at overvåge alle dit produkts funktioner og krav, efterhånden som du udvikler og lancerer.

Produktledere bør også have evnen til at forudse potentielle problemer, der kan opstå i løbet af et projekt, for at kunne levere rettidige løsninger, før der opstår større forsinkelser. De bør være i konstant kommunikation med interessenter og teammedlemmer for at sikre, at alle forpligtelser opfyldes, mens de arbejder hen imod at nå deres ønskede mål.

Ved at følge disse trin kan du oprette et effektivt produktkravsdokument, der skitserer alle nødvendige detaljer om dit produkt eller din tjeneste før lancering, hvilket sikrer succes ved frigivelse. Det er vigtigt at huske, at PRD'er er levende dokumenter, hvilket betyder, at de skal opdateres og revideres efter behov under hele processen. Dette vil hjælpe med at sikre, at intet går ubemærket hen eller glemmes under udviklingen af ​​dit produkt eller din tjeneste.

Endelig, uanset hvor grundigt dit PRD-dokument er, er det vigtigt at fortsætte med at have samtaler med interessenter gennem hele udviklingsprocessen. Dette vil sikre, at alle forbliver på linje med ændringer og risici, der kan opstå undervejs, for at kunne levere et vellykket produkt eller en service til tiden og budgettet.

Almindelige udfordringer ved design af et produktkravdokument

Udfordring #1. Forstår ikke brugeren - En af de mest almindelige udfordringer ved oprettelse af en PRD er ikke at tage hensyn til brugerens behov. Uden fuldt ud at forstå, hvad kunden ønsker, er det næsten umuligt at skabe et effektivt dokument, der opfylder alle deres krav og forventninger.

Udfordring #2. Ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger – En anden udfordring er at sikre, at alle relevante oplysninger er inkluderet i dit produkts PRD. Dette inkluderer alt fra funktionsbeskrivelser til præstationsmålinger og bør opdateres regelmæssigt, efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige, eller der foretages ændringer.

Udfordring #3. Mere at opbevare end plads – En tredje udfordring er at sikre, at al den nødvendige information kan passe ind i et enkelt dokument. Afhængigt af omfanget af dit projekt kan dette blive svært, da flere data og funktioner tilføjes til PRD. I disse tilfælde er det vigtigt at prioritere, hvad der skal inkluderes, for at dit team forbliver fokuseret på deres mål og leverancer.

Udfordring #4. Mangel på klarhed – Endelig kan manglende klarhed i kommunikationen af ​​krav mellem interessenter og brugere forårsage betydelige forsinkelser og forhindre et produkt i at overholde sin lanceringsfrist. Det er vigtigt, at alle involverede i processen forstår forventningerne, så intet går ubemærket hen eller glemmes under udviklingen.

Udfordring #5. Urealistiske tidslinjer – Det er vigtigt at sætte realistiske tidslinjer i dit dokument, så alle interessenter ved, hvor lang tid udviklingen af ​​hver funktion vil tage før lancering. At have urealistiske tidslinjer kan føre til forsinkelser eller endda aflysninger af projektet helt.

Udfordring #6. Mangel på kommunikation - Endelig kan manglende kommunikation mellem interessenter føre til misforståelser og uenigheder om produktets udviklingsproces. At sikre, at alle er på samme side gennem hele dit produkts livscyklus, vil hjælpe med at sikre dets succes ved udgivelsen.

Udfordring #7. Sporbarhed –  Desuden bør din PRD ikke kun registrere kravene til dit produkt, men også give metoder til at følge op på problemer, fejl og testsager relateret til hvert krav. Ydermere har en succesfuld PRD brug for evnen til sporbarhed mellem forskellige elementer af dens krav.

Ved at forstå disse fælles udfordringer og tage proaktive skridt for at undgå dem, kan du skabe et effektivt produktkravsdokument, der sætter realistiske forventninger til alle involverede parter og sikrer succesfuld produktudvikling fra start til slut.

Tips til at skrive et effektivt produktkravdokument

Produktkravsdokumentet er et af de vigtigste dokumenter for ethvert produkt. Den definerer, hvad produktet skal gøre, hvordan det skal se ud, og hvordan brugerne kan interagere med det. For at skrive en effektiv PRD er her nogle tips, som du skal overveje:

▶ ️ Inkluder kun nøglefunktioner i din PRD - Undgå at dokumentere noget, der ikke er væsentligt for brugeren. Fokuser på de kerneegenskaber, der vil gøre produktet vellykket.

▶ ️ Opret et klart hierarki – Sørg for, at dit dokument er organiseret på en måde, der gør det nemt at læse og forstå. Opdel komplekse emner i mindre sektioner for ikke at overvælde læserne med information.

▶ ️ Involver interessenter i processen – Det er vigtigt at involvere alle relevante interessenter i prototypen under processen med at skabe en PRD. De vil være i stand til at give værdifuld indsigt, som kan hjælpe med at træffe bedre produktbeslutninger.

▶ ️ Test grundigt - Sørg for, at alle funktioner specificeret i PRD er testet grundigt, før du frigiver produktet. Dette er afgørende for at sikre, at produktet fungerer som forventet og opfylder brugernes krav.

▶ ️ Dokumentér eventuelle ændringer – Sørg for at dokumentere eventuelle ændringer i PRD'en for at holde styr på, hvad der er og ikke er inkluderet i produktet. Dette vil hjælpe med at gøre det nemmere at gennemgå processen, når det er tid til at sende produktet eller tjenesten.

▶ ️ Oprethold en tidslinje – Alle krav nævnt i dokumentet bør have specifikke datoer tildelt dem. Dette hjælper med at identificere, hvilken funktion eller krav, der forventes først og giver mulighed for bedre prioritering af opgaver.

▶ ️ Definer acceptkriterier – Disse kriterier angiver, hvornår et bestemt krav er opfyldt. Dette kan være baseret på ydeevnetal, brugervenlighedsmålinger eller andre parametre efter behov.

▶ ️ Prioriter krav – Ikke alle funktioner vil have samme prioritet. Udviklingsteamet skal forstå, hvilke funktioner der er vigtige at fokusere på først, og hvordan resten kan sekvenseres derefter.

▶ ️ Opdel dokumentet i sektioner – Opdel dokumentet i forskellige sektioner baseret på funktionssættet, brugertypen eller andre parametre, hvis det er relevant. Dette hjælper med at organisere forskellige aspekter af produktet mere effektivt for bedre læsbarhed.

▶ ️ Klart definere roller og ansvar - Ethvert krav skal have en ejer, der er ansvarlig for dets levering og bør også indeholde forventninger fra forskellige interessenter involveret i det.

Disse punkter vil hjælpe dig med at skabe en effektiv PRD, der let kan forstås af alle involverede i projektet. Krav holder ikke kun teams fokuserede, men hjælper også med at designe bedre produkter hurtigt og effektivt.

Glem ikke at dele dette opslag!

Top

Strømlining af kravstyring og validering

Juli 11th, 2024

10:4 EST | 7 CET | XNUMX PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Seniorkonsulent, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior softwarekvalitetskonsulent, Razorcat Development GmbH

En integreret tilgang med Visure Solutions og Razorcat-udvikling TESSY

Lær, hvordan du strømliner kravstyring og validering for de bedste resultater.