Visure-løsninger


Support
Tilmeld
Login
Start gratis prøveversion

Bedste kravstyring virksomhedsuddannelser

Bedste kravstyring virksomhedsuddannelser

Indholdsfortegnelse

24 Bedste Kravstyring Virksomhedstræning

 1. Introduktion til kravstyring: Dette kursus giver en omfattende introduktion til det grundlæggende i kravstyring og dækker emner som elicitation, analyse, dekomponering, sporbarhed, verifikation og validering og metrikker. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan krav effektivt kan håndteres gennem hele systemudviklingens livscyklus (SDLC).
 2. IREB certificering: Lær, hvordan du effektivt anvender forskellige bedste praksisser inden for kravteknik og bliv certificeret som Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) af IREB. Efter at have gennemført kurset, vil deltagerne komme frem med en grundig forståelse af Requirements Engineering og dets integrerede rolle i ethvert projekts livscyklus på tværs af brancher.
 3. Avanceret kravstyring: Dette kursus er designet til erfarne fagfolk, der har brug for at forstå, hvordan man anvender avancerede teknikker i kravhåndtering. Det fokuserer på mere komplekse emner såsom styring af ændringer under SDLC og mestring af udfordrende krav-ingeniøropgaver, der kræver en dybdegående forståelse af forskellige koncepter, herunder risikostyring og agile metoder.
 4. Kravanalyse og design: Dette træningsprogram dækker principperne for analyse af softwarekrav, design og dokumentation. Deltagerne vil få en dyb forståelse af vigtigheden af ​​korrekte krav, og hvordan man skaber kvalitetssoftware gennem detaljerede analyser, dokumentation og prototypeteknikker.
 5. Systemmodellering og simulering: Dette kursus giver deltagerne de nødvendige færdigheder til at udvikle systemmodeller, der hjælper med at definere løsninger på komplekse systemproblemer. Det dækker emner som grundlæggende modellering, simuleringsmetoder, diskrete hændelsessimuleringer, Monte Carlo-simuleringer og systemverifikation og validering.
 6. Projektledelse for kravstyring: Dette kursus er designet til projektledere, der skal styre projekter, der involverer kravstyringsaktiviteter. Uddannelsesprogrammet dækker emner som identifikation af interessenter, fremkaldelse af krav, analyse af data indsamlet under processen, overvågning af fremskridt og rapportering om resultater.
 7. Krav Engineering & Management: Dette kursus dækker det grundlæggende i kravkonstruktion og -ledelse, fra end-to-end procesdesign til at validere, at resultaterne lever op til kundernes forventninger. Deltagerne vil få en dyb forståelse af teknikker til styring af krav gennem hele systemudviklingens livscyklus.
 8. Agile kravstyring: Dette kursus giver en introduktion til agil kravstyringsprincipper og bedste praksis. Det fokuserer på emner som Scrum, Kanban og andre rammer, der bruges i agile softwareudviklingsprojekter. Træningsprogrammet hjælper også deltagerne med at forstå, hvordan man effektivt håndterer ændringer under et agilt projekt.
 9. Brugergrænsefladedesign til kravstyringsprojekter: Dette kursus er designet til fagfolk, der har brug for at forstå designprincipper og -teknikker for brugergrænsefladen (UI). Deltagerne vil få en dyb forståelse af UI-designprocesser såsom brugeroplevelsesforskning (UX), visuelt design, prototyping, usability-test og kravindsamling og validering.
 10. Testkrav: Dette kursus giver en introduktion til principperne for softwaretest med vægt på kravstyringsaktiviteter. Det dækker emner som testplanlægning og -design, udførelse og analyse, indsamling af metrics og fejlsporing. Deltagerne vil få indsigt i bedste praksis for design af kvalitetstests, der bekræfter, at kundernes forventninger er blevet opfyldt.
 11. Enterprise Requirement Management: Dette træningsprogram fokuserer på strategier til styring af krav på tværs af store projekter i virksomhedsmiljøet. Emnerne omfatter systemarkitektur og værktøjer, interessentengagement og kommunikation, sporbarhed og verifikation/validering og risikostyring. Deltagerne vil få en dyb forståelse af, hvordan man sikrer, at kravene spores og administreres korrekt gennem hele systemudviklingens livscyklus.
 12. Procesmodellering og forbedring: Dette kursus er designet til fagfolk, der har brug for at forstå procesmodellering og forbedringsteknikker. Uddannelsesprogrammet fokuserer på emner som processimulering, risikoanalyse, Lean Six Sigma-metodologi, Kaizen og andre relaterede koncepter. Deltagerne vil få en grundig forståelse af, hvordan man anvender disse metoder for at forbedre processer på tværs af deres organisation eller forretningsenhed.
 13. Håndtering af forretningskrav: Dette kursus dækker strategier til styring af forretningskrav i et virksomhedsmiljø. Det giver deltagerne et omfattende overblik over, hvordan man identificerer, dokumenterer, analyserer og administrerer kundebehov fra ende til anden. Uddannelsesprogrammet dækker også emner som proceskortlægning, gapanalyse og forandringsledelse.
 14. Forretningsprocesautomatisering og -modellering: Dette kursus er designet til fagfolk, der har brug for at forstå forretningsprocesautomatisering (BPA) og modelleringsteknikker. Deltagerne vil få en forståelse af, hvordan man designer effektive processer, der opfylder kundernes behov, samtidig med at omkostninger og indsats reduceres. Uddannelsesprogrammet dækker også emner som kravteknik, processimulering og analyse.
 15. Agile løsninger, arkitektur og design: Dette kursus giver en omfattende introduktion til agile løsningers arkitektur & designprincipper og bedste praksis. Det fokuserer på emner som løsningsarkitektens rolle, arkitektoniske mønstre, iterative udviklingsmetoder og strategier til styring af interessenternes forventninger gennem hele projektets livscyklus. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan man udvikler fleksible og udbyggelige systemer, der imødekommer kundernes behov, samtidig med at højtydende standarder opretholdes.
 16. Projektledelsesramme og -metoder: Dette uddannelsesprogram giver en introduktion til principperne for projektledelse med vægt på rammer og metoder. Kurset dækker emner som agile/scrum, vandfald, PRINCE2 og andre relaterede begreber. Deltagerne vil få en dyb forståelse af, hvordan man effektivt administrerer projekter fra ende til anden, mens de sikrer, at de forbliver på budget og tidsplan.
 17. Forretningsanalyse og kravteknik: Dette kursus dækker det grundlæggende i forretningsanalyse og kravteknik. Det giver deltagerne et overblik over teknikker til indsamling, dokumentering, analyse og styring af kundebehov gennem hele systemudviklingens livscyklus. Emnerne omfatter proceskortlægning, gapanalyse, oprettelse af brugerhistorier og kravvalidering/verifikation.
 18. Designtænkning og produktudvikling: Dette træningsprogram fokuserer på designtænkningsprincipper og bedste praksis for produktudvikling. Kurset dækker emner som idéteknikker, hurtig prototyping, brugeroplevelse (UX) forskning og usability testmetoder. Deltagerne vil få en grundig forståelse af, hvordan man anvender disse koncepter for at udvikle innovative løsninger, der opfylder kundernes behov og samtidig forbliver omkostningseffektive.
 19. Kvalitetssikring og test: Dette kursus giver et overblik over kvalitetssikring og testteknikker. Det fokuserer på emner som testplanlægning, design og udførelse, defektsporing, risikoanalyse og andre relaterede koncepter. Deltagerne vil få en omfattende forståelse af, hvordan man sikrer, at kravene spores og administreres korrekt gennem hele systemudviklingslivscyklussen.
 20. Krav til sporing og sporbarhed: Dette træningsprogram dækker strategier til styring af krav gennem hele softwareudviklingens livscyklus (SDLC). Den fokuserer på emner som sporbarhedsmatrixkonstruktion, versionskontrolstyring, konsekvensanalyse og ændringsstyring. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan man effektivt kan spore ændringer på tværs af flere livscyklusfaser og samtidig sikre, at kundernes behov tilfredsstilles.
 21. Udgivelsesstyring og -implementering: Dette kursus giver en introduktion til bedste praksis for udgivelsesstyring og implementering. Det dækker emner som konfigurationsstyring, versionsstrategier, miljøforberedelse og automatiserede implementeringsteknikker. Deltagerne vil få en dyb forståelse af, hvordan man effektivt administrerer udgivelser fra udvikling til produktion, mens de sikrer applikationsstabilitet.
 22. Gab-analyse og forandringsledelse: Dette træningsprogram fokuserer på gapanalyse og forandringsledelsesprincipper og -teknikker. Det dækker emner som kravindsamling, konsekvensanalyse, dataindsamling og cost/benefit-analyse. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan man kan identificere huller i eksisterende processer eller systemer og udvikle forandringskontrolplaner, der maksimerer fordelene og samtidig minimerer risici.
 23. Brug caseskrivning og modellering: Forstå use case-metoden til softwareudvikling, og lær hvordan du opretter use cases fra bunden sammen med tips til at skabe effektive use cases. Use cases er et effektivt middel til at formulere funktionelle krav. Selvom der ikke er nogen ensartet tilgang til at udforme detaljerne i use cases, findes der visse retningslinjer og konventioner for at sikre, at brugen af ​​denne teknik resulterer i effektiv kommunikation mellem interessenter involveret i processen. At følge disse bedste praksisser vil hjælpe med at sikre, at du får mest muligt ud af din brugscaseudviklingsindsats.
 24. Krav Dokumentation: Lær, hvordan du opretter effektiv kravdokumentation, der er både overskuelig og brugbar. Dette kursus dækker også det grundlæggende i kravstyring og sporbarhedsmatrix. Kravdokumentation er et væsentligt trin i softwareudviklingsprocessen, der er med til at sikre, at alle involverede parter har en klar forståelse af, hvad der skal bygges. Lær, hvordan du opretter kravdokumenter, der er både klare og brugbare, samt bedste praksis til at administrere og spore dem gennem hele livscyklussen.

Glem ikke at dele dette opslag!

Top

Implementering af AI Best Practices for at optimere flyelektronikkravene

September 12th, 2024

11:5 EST | 8 CEST | XNUMX PST

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Visure Solutions

Reza Madjidi

Reza Madjidi

CEO, ConsuNova Inc.

En integreret tilgang med Visure Solutions og ConsuNova Inc.

Lær, hvordan AI hjælper med at optimere flyelektronikkravene til sikker start og landing