Visure-løsninger


Support
Tilmeld
Login
Start gratis prøveversion

Automatiske krav Kvalitet

Automatiske krav Kvalitet

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Det er vigtigt at vurdere kvaliteten af ​​kravene ved hjælp af et automatiseret system, såsom et software-metrikværktøj. Automatiserede systemer kan indsamle data fra flere kilder og give nyttig indsigt i dit projekts levedygtighed. Disse indsigter kommer i form af tidsbesparende analyser, der giver værdifuld indsigt i nuværende ydeevne og fremtidige tendenser.

Brug af metrics kan hjælpe med at identificere potentielle områder for forbedring, hvilket giver udviklere mulighed for at træffe mere informerede beslutninger. Metrics hjælper også med at måle fremskridt over tid og sikre, at projekter forbliver på sporet. Derudover giver de dig mulighed for nøjagtigt at måle områder, såsom effektiviteten af ​​en bestemt funktion eller brugeroplevelsen.

Ved at vurdere kvaliteten af ​​kravene er teams bedre rustet til at identificere og løse eventuelle problemer, der kan føre til dyre forsinkelser. Derudover tilskynder denne proces til aktivt samarbejde mellem afdelinger og brugere, hvilket er afgørende for succesfuld produktudvikling. I sidste ende hjælper metrics organisationer med at maksimere deres ressourcer og sikre, at projekter afsluttes til tiden og inden for budgettet.

Dokumentets karakter af krav

Kravdokumentet er grundlaget for ethvert projekt. Den skitserer hvilke opgaver og aktiviteter der skal udføres for at opnå det ønskede resultat. Dette dokument skal give detaljerede oplysninger om, hvordan et bestemt system eller proces fungerer, samtidig med at det adresserer potentielle risici, der kan opstå under brugen af ​​det.

Kravdokumentet fungerer i bund og grund som en aftale mellem alle involverede parter i projektet. Det sikrer, at alle forstår deres roller og ansvar klart. Derudover giver det et referencepunkt for teammedlemmer, når de diskuterer funktioner og funktionalitet gennem hvert udviklingstrin.

Ved at vurdere kvaliteten af ​​kravdokumenter er teams bedre rustet til at identificere eventuelle uoverensstemmelser, der kan eksistere mellem forskellige interessenters forståelse af en specifik funktion eller kapacitet. Dette kan hjælpe med at forhindre uventede forsinkelser på grund af fejlkommunikation eller mangel på klarhed. Derudover kan det hjælpe med at identificere potentielle forbedringsområder, der kan føre til en forbedret brugeroplevelse.

Ved at sikre kvaliteten af ​​kravdokumenter kan organisationer sikre, at de udvikler produkter og tjenester, der opfylder behovene hos deres kunder og interessenter. Det fører igen til bedre produkter og mere tilfredse kunder. I sidste ende er vurdering af kvaliteten af ​​kravdokumenter et nøgleelement i succesfuld produktudvikling.

Kontrol af kvaliteten af ​​kravdokumenter

Allerede i 1970'erne understregede Boehm og andre eksperter, hvor vigtigt det var at sikre, at kravdokumenter indeholdt kvalitetskontrol. Ifølge en velkendt artikel af Boehm, hvis fejl opdages hurtigt nok, er det langt billigere at fjerne dem end at vente til produktionen. Ydermere koster det 10-20 gange mindre at rette fejl under skrivningen af ​​krav end at rette dem efter at de er blevet frigivet i produktionen – og mindst 40 % af alle fejl stammer fra mangelfulde krav (Boehm 1975). Investering i kvalitetssikring af kravene er en ideel tilgang til at forebygge problemer under test. Selvom disse udsagn ikke kan testes, kan de stadig vurderes og kontrolleres grundigt for nøjagtighed og fuldstændighed. Gilb var en af ​​de første personer, der anbefalede at gennemgå tekstkravsdokumenter med et sæt retningslinjer tilbage i 1976 (Gilb, 1976). Dette viser, hvor vigtigt det gennem tiden er blevet anset for at sikre, at alle facetter tages i betragtning, når kravene skal verificeres!

Kvalitetssikring af kravdokumenter er en løbende proces, der kræver regelmæssige gennemgange og opdateringer. Organisationer kan starte med at etablere et benchmark for System Requirements Review (SRR'er) og Software Requirements Review (SRR) poster. Dette bør omfatte både automatiserede og manuelle gennemgange for at sikre, at alle krav er dækket og behandlet korrekt. Derudover bør teams anvende værktøjer såsom softwaremålinger til at indsamle data fra flere kilder og give nyttig indsigt i præstationstendenser.

Når det især kommer til SRR'er, bør teams bruge metrics til at måle nøjagtighed, fuldstændighed, korrekthed, konsistens, vedligeholdelighed og brugervenlighed. Disse målinger vil hjælpe med at identificere eventuelle uoverensstemmelser mellem forskellige interessenters forståelse af en funktion eller kapacitet, som kan føre til uventede forsinkelser.

Ifølge Boehm og hans team hos TRW findes der fire primære standarder til at verificere kravspecifikationer. Disse er:

 • Fuldstændighed,
 • Konsistens,
 • Gennemførlighed og
 • Testbarhed.

Organisationer bør også udføre periodiske gennemgange af kravdokumenter for at sikre, at de er opdaterede og indeholder nøjagtige oplysninger. Disse anmeldelser bør tage højde for både kundefeedback og ændringer i markedet eller industrien. Ved at gøre det kan organisationer sikre, at deres produkter forbliver relevante og konkurrencedygtige i et landskab i konstant udvikling.

I sidste ende er vurdering af kvaliteten af ​​kravdokumenter et nøgleelement i succesfuld produktudvikling. Ved at implementere regelmæssige kontroller gennem hver fase af processen, kan teams minimere enhver risiko forbundet med fejlkommunikation eller mangel på klarhed. Derudover hjælper det med at sikre, at projekter forbliver på sporet, samtidig med at ressourcerne maksimeres og kundernes behov imødekommes.

Et skema til strukturering af kravdokumenter

Ved strukturering af kravdokumenter bør teams tilstræbe at gøre information så klar og kortfattet som muligt. En god måde at gøre dette på er ved at bruge et skema eller skabelon som den, der er skitseret nedenfor:

 • Introduktion - beskriv formålet med dokumentet og eventuelle baggrundsoplysninger, der kan være nyttige.
 • Omfang – skitsere, hvilke produkter eller tjenester der udvikles og eventuelle begrænsninger, der skal tages i betragtning.
 • Krav - liste over alle relevante funktionelle, ikke-funktionelle, design- og ydeevnekrav i detaljer.
 • Antagelser og afhængigheder – detaljere eventuelle antagelser om projektets miljø og/eller afhængigheder af andre komponenter eller systemer. 
 • Verifikation og validering – specificere, hvordan kravene vil blive kontrolleret for at sikre, at de er opfyldt.
 • Bilag - inkludere eventuelle relevante ressourcer eller understøttende dokumenter.

Ved at følge denne struktur kan teams oprette kravdokumenter, der er både klare og organiserede, mens de sikrer, at alle relevante oplysninger er inkluderet. Samlet set vil dette hjælpe med at minimere eventuelle potentielle fejl under udviklingsprocessen og sikre, at projekter forbliver på sporet.

Det sidste trin i at sikre kvalitetskravdokumenter er at udføre gennemgange og test før implementering. Det er vigtigt, at organisationer har processer på plads til at gennemgå disse dokumenter med interessenter over hele linjen – fra kunder og udviklere til projektledere og testere. Ved at gøre det kan teams tidligt identificere eventuelle uoverensstemmelser, hvilket kan spare dem for meget tid længere nede.

Regler for kontrol af naturlige sprogkrav

Når de kontrollerer krav skrevet i naturligt sprog, bør organisationer følge et sæt regler for at sikre nøjagtighed og klarhed. Disse regler omfatter:

 • Undgå tvetydigheder ved at bruge præcist sprog og undgå at bruge stedord eller ubestemte artikler (f.eks. a/an). 
 • Brug en klar og enkel formulering, der er let at forstå.
 • Definer alle termer, der bruges i dokumentet, så der ikke er nogen forvirring ved fortolkningen af ​​kravene.
 • Sørg for, at udsagn er logisk forsvarlige med konsekvent grammatik og tegnsætning.
 • Brug passiv stemme sparsomt, da aktiv stemme har en tendens til at være mere direkte og lettere at læse. 

Ved at følge disse regler kan teams producere dokumenter, der er både omfattende og forståelige, hvilket vil reducere potentielle fejl og fejlkommunikation.

Endelig er det vigtigt at huske, at gennemgang af kravdokumenter er en løbende proces. Organisationer bør stræbe efter løbende at gennemgå deres dokumenter gennem hele et projekts livscyklus for at sikre, at de forbliver nøjagtige, opdaterede og relevante. Dette vil hjælpe med at sikre, at projekter forbliver på sporet og opfylder kundernes behov rettidigt.

Metrik til måling af naturlige sprogkrav

Organisationer bør også have målinger på plads til at måle kvaliteten af ​​deres kravdokumenter. Dette kan hjælpe teams med at identificere områder, der skal forbedres, og skride til handling for at sikre, at projekter afsluttes til tiden og inden for budgettet. Nogle nyttige målinger omfatter:

 • Nøjagtighed - dette er et mål for, hvor korrekte kravene er i forhold til de faktiske kundebehov.
 • Læsbarhed - denne metrik måler, hvor let læseligt dokumentet er ved at vurdere dets længde, struktur, brug af passiv stemme osv. 
 • Klarhed - dette vurderer, hvor tydeligt sproget er, og om det giver plads til fejlfortolkninger.
 • Fuldstændighed – dette ser på, hvor fuldstændig informationen i et dokument er, og om der mangler elementer eller uoverensstemmelser.

Ved at bruge disse metrics kan teams hurtigt identificere eventuelle potentielle problemer med deres dokumenter og tage de nødvendige skridt til at forbedre dem. Dette vil i sidste ende føre til bedre projektresultater og en mere tilfreds kundebase.

Samlet set er det at skrive effektive naturlige sprogkrav en væsentlig færdighed for enhver organisation, der ønsker at udvikle succesfulde projekter. Ved at følge retningslinjerne i denne artikel kan teams skabe organiserede og nøjagtige dokumenter, der er nemme at forstå. Derudover kan organisationer ved at bruge relevante metrics sikre, at deres dokumenter forbliver ajourførte og fejlfrie gennem hele udviklingens livscyklus. Med disse taktikker på plads kan teams sikre, at deres projekter kører problemfrit fra start til slut, hvilket resulterer i et vellykket resultat for alle involverede interessenter.

Fordele ved kravkvalitetsanalyse

Et af de primære mål med kravkvalitetsanalyse er at reducere fejl og fejlkommunikation. Ved at sikre, at kravene er nøjagtigt dokumenteret, kan teams bedre forstå, hvad der skal gøres for at gennemføre projekter til tiden og inden for budgettet. Dette kan også hjælpe med at forhindre dyre fejl eller forsinkelser på grund af fejlfortolkede krav. Derudover kan organisationer ved at bruge værktøjer som Visure Quality Analyzer hurtigt identificere eventuelle uoverensstemmelser i deres dokumenter, hvilket kan spare dem tid og penge i det lange løb. I sidste ende kan organisationer ved at analysere kravdokumenter med de relevante værktøjer sikre, at deres projekter bliver succesfulde og opfylder kundernes behov.

Samlet set er kvalitetsanalyse af krav en væsentlig del af enhver udviklingsproces. Ved at følge bedste praksis og bruge de rigtige værktøjer kan teams skabe nøjagtige og organiserede dokumenter, der er nemme at forstå. Dette vil hjælpe med at sikre, at projekter afsluttes til tiden og inden for budgettet, hvilket resulterer i et vellykket resultat for alle involverede.

At lave klare, nøjagtige og organiserede naturlige sprogkrav er en væsentlig del af softwareudvikling. Ved at overholde retningslinjerne i denne artikel kan teams skabe dokumenter, der er letlæselige og forståelige – hvilket øger deres effektivitet. Ved at udnytte nøglemålinger kan organisationer konsekvent evaluere kvaliteten af ​​deres dokumenter for at sikre, at de er nøjagtige og opdaterede. Med denne procedure på plads kan teams være sikre på, at alle aspekter af deres projekt vil skride frem som forventet fra start til slut, hvilket kulminerer i et vellykket resultat for alle, der er tilknyttet det.

Værktøjer til kontrol af kvaliteten af ​​naturlige sprogkrav

Mange ingeniørteams mener, at de først kan vurdere kvaliteten af ​​deres krav, efter at de er blevet gennemført og sendt til hele organisationen. Dog med Visure kvalitetsanalysator, kan du nu undgå disse tvetydige specifikationer. Dette er baseret på QVscribe for Visure-teknologi, som hjælper ingeniører med at forbedre klarheden, konsistensen og kvaliteten af ​​deres arbejde.

Hos Visure Quality Analyzer scorer vi kravkvalitet med en 5-stjernet rangering for nem resultatvisualisering og kraftfuld analyse. Tvetydighed er blevet en epidemi inden for nutidens komplekse kravdokumenter; Men ved at bruge vores Natural Language Processing-motor i Visure Quality Analyzer, søges potentielle områder for tvetydighed, hvilket i høj grad forbedrer kravenes brugervenlighed og øger succesraterne for projektledelse.

Konklusion

Ved at omsætte disse principper i praksis, vil virksomheder være godt rustet til at skabe naturlige sprogkrav, der er nøjagtige, klare og omfattende. Dette vil føre til en bedre forståelse af kundernes behov og hjælpe med at sikre en vellykket gennemførelse af softwareprojekter. I sidste ende er naturlige sprogkrav en væsentlig del af enhver udviklingsproces, og teams skal tage de nødvendige skridt for at sikre, at de forbliver opdaterede og fejlfrie gennem hele livscyklussen. Med disse taktikker på plads kan organisationer garantere, at deres projekter bliver gennemført til tiden, inden for budgettet og med en tilfreds kundebase.

Det vigtigste er, at effektiv skrivning af naturlige sprogkrav er en vigtig færdighed for enhver organisation, der ønsker at udvikle succesfulde projekter. Ved korrekt at vurdere kundebehov, følge bedste praksis for dokumentorganisering og læsbarhed og bruge relevante målinger til at måle kvalitet, kan teams sikre, at deres projekter bliver succesfulde fra start til slut. Med disse værktøjer på plads kan organisationer sikre, at deres softwareudviklingsprocesser kører problemfrit og leverer et positivt resultat for alle involverede interessenter.

Glem ikke at dele dette opslag!

Top

Strømlining af kravstyring og validering

Juli 11th, 2024

10:4 EST | 7 CET | XNUMX PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Seniorkonsulent, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior softwarekvalitetskonsulent, Razorcat Development GmbH

En integreret tilgang med Visure Solutions og Razorcat-udvikling TESSY

Lær, hvordan du strømliner kravstyring og validering for de bedste resultater.