Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφη
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Τι είναι το IBM Rational DOORS επόμενης γενιάς;

Τι είναι το IBM Rational DOORS επόμενης γενιάς;

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι το IBM Rational DOORS επόμενης γενιάς;

Το IBM Rational DOORS Next Generation είναι μια προηγμένη πλατφόρμα ορισμού και διαχείρισης απαιτήσεων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται, να εντοπίζουν και να αναλύουν τις απαιτήσεις τους από την ιδέα έως την παράδοση. Παρέχει ένα κεντρικό αποθετήριο για την αποθήκευση δεδομένων, καθιστώντας ευκολότερη τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να δημιουργούν λεπτομερείς επιχειρηματικές απαιτήσεις, να καταγράφουν τις προδιαγραφές προϊόντων και τις απαιτήσεις μηχανικής σχεδίασης – όλα σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο περιβάλλον.

Με το IBM Rational DOORS Next Generation, οι ομάδες μπορούν να ορίσουν σχέσεις μεταξύ των πηγών απαιτήσεων και των προϊόντων για να διασφαλίσουν ότι το σωστό επίπεδο λεπτομέρειας αποτυπώνεται σε κάθε σύνολο απαιτήσεων. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατανοούν τους στόχους του έργου, μειώνοντας τον κίνδυνο και διασφαλίζοντας την επιτυχή παράδοση του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Επιπλέον, οι αυτοματοποιημένες δυνατότητες αναφοράς επιτρέπουν στις ομάδες να παρακολουθούν τις απαιτήσεις και την πρόοδο του έργου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της διαδικασίας ανάπτυξης σε καλό δρόμο.

Σουίτα εργαλείων Rational DOORS

Η σουίτα εργαλείων IBM Rational DOORS (Dynamic Object Oriented Requirements System) είναι ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και τον εντοπισμό απαιτήσεων σε όλο τον κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού. Η σουίτα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. IBM Rational DOORS Επόμενης Γενιάς: Ένα εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων που βασίζεται στον ιστό που παρέχει υποστήριξη για την εξαγωγή απαιτήσεων, τη σύνταξη, την αναθεώρηση και την ιχνηλασιμότητα.
 2. Πρόσβαση στο Web της IBM Rational DOORS: Ένας πελάτης βασισμένος στο web για το IBM Rational DOORS Next Generation που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα απαιτήσεων και πληροφορίες ιχνηλασιμότητας.
 3. Υποδοχή βάσης δεδομένων IBM Rational DOORS: Ένα εργαλείο που επιτρέπει την ενοποίηση του IBM Rational DOORS Next Generation με άλλα εργαλεία και συστήματα ανάπτυξης λογισμικού, όπως διαχείριση διαμόρφωσης, διαχείριση αλλαγών και εργαλεία παρακολούθησης σφαλμάτων.
 4. IBM Rational Publishing Engine: Ένα εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών, εγγράφων και παρουσιάσεων από δεδομένα επόμενης γενιάς IBM Rational DOORS.

Η σουίτα εργαλείων IBM Rational DOORS έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού, από τα πρώτα στάδια δημιουργίας απαιτήσεων έως τα τελικά στάδια παράδοσης και συντήρησης του προϊόντος.

Πλεονεκτήματα της IBM Rational DOORS

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση των IBM Rational DOORS για τη διαχείριση απαιτήσεων:

 1. Ιχνηλασιμότητα: Το IBM Rational DOORS παρέχει υποστήριξη για τις απαιτήσεις ανίχνευσης από την αρχική προδιαγραφή έως την παράδοση του τελικού προϊόντος, επιτρέποντας στους οργανισμούς να παρακολουθούν την πρόοδο της ανάπτυξης και να διασφαλίζουν ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις.
 2. Συνεργασία: Η IBM Rational DOORS παρέχει εργαλεία για τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα σχετικά μέρη συμμετέχουν στη διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων.
 3. Απαιτήσεις Επαναχρησιμοποίηση: Το IBM Rational DOORS υποστηρίζει την επαναχρησιμοποίηση απαιτήσεων σε διαφορετικά έργα και εκδόσεις προϊόντων, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εξοικονομήσουν χρόνο και προσπάθεια και να βελτιώσουν τη συνοχή των προϊόντων τους.
 4. Προσαρμογή: Το IBM Rational DOORS παρέχει μια σειρά επιλογών προσαρμογής, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να προσαρμόσουν το εργαλείο ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες διαχείρισης απαιτήσεων.
 5. Ευελιξία: Το IBM Rational DOORS έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαχείρισης απαιτήσεων οργανισμών οποιουδήποτε μεγέθους, από μικρές ομάδες ανάπτυξης έως μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Μειονεκτήματα των IBM Rational DOORS

Ενώ το IBM Rational DOORS έχει πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν επίσης ορισμένα πιθανά μειονεκτήματα στη χρήση του εργαλείου:

 1. Κόστος: Το IBM Rational DOORS μπορεί να είναι μια σχετικά ακριβή λύση, ιδιαίτερα για μικρότερους οργανισμούς ή ομάδες ανάπτυξης με περιορισμένους προϋπολογισμούς.
 2. Περίπλοκο: Το IBM Rational DOORS μπορεί να είναι πολύπλοκο στη ρύθμιση και χρήση, ιδιαίτερα για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαχείριση απαιτήσεων ή την ανάπτυξη λογισμικού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια απότομη καμπύλη μάθησης και μπορεί να απαιτεί εκπαίδευση και υποστήριξη για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το εργαλείο.
 3. Προκλήσεις ενσωμάτωσης: Η ενσωμάτωση του IBM Rational DOORS με άλλα εργαλεία και συστήματα ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να είναι πρόκληση, ιδιαίτερα για οργανισμούς με υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες.
 4. Περιορισμένη υποστήριξη για απαιτήσεις εκτός λογισμικού: Το IBM Rational DOORS έχει σχεδιαστεί κυρίως για διαχείριση απαιτήσεων λογισμικού και ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή υποστήριξη για απαιτήσεις εκτός λογισμικού, όπως επιχειρηματικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 5. Απόδοση: Το IBM Rational DOORS μπορεί να είναι αργό και με ένταση πόρων, ιδιαίτερα για βάσεις δεδομένων μεγάλων απαιτήσεων ή οργανισμούς με μεγάλο αριθμό χρηστών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμφόρηση απόδοσης και να μειώσει τη συνολική απόδοση.

Συνολικά, είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του IBM Rational DOORS προτού αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο. Μπορεί να είναι κατάλληλο για ορισμένους οργανισμούς, αλλά όχι για άλλους, ανάλογα με τις ανάγκες διαχείρισης των συγκεκριμένων απαιτήσεων και τους περιορισμούς τους.

Εναλλακτικές λύσεις IBM Rational DOORS

Το Visure Solutions είναι μια πλατφόρμα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Απαιτήσεων (RLM) που παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά λειτουργιών και λειτουργιών για την υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης απαιτήσεων.

Τα κύρια πλεονεκτήματα των λύσεων Visure σε σύγκριση με τα IBM Rational DOORS περιλαμβάνουν:

 • Κόστος: Το Visure Solutions είναι μια πιο οικονομική λύση από το IBM Rational DOORS, καθιστώντας το μια ελκυστική επιλογή για οργανισμούς με περιορισμένους προϋπολογισμούς.
 • Ευχρηστία: Το Visure Solutions διαθέτει μια διαισθητική διεπαφή χρήστη που διευκολύνει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από μεγάλα μενού ή σύνθετες ρυθμίσεις. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια, με αποτέλεσμα αυξημένη απόδοση.
 • Ενσωμάτωση: Το Visure Solutions παρέχει απρόσκοπτη ενοποίηση με εργαλεία και συστήματα ανάπτυξης λογισμικού τρίτων, όπως διαχείριση διαμόρφωσης, διαχείριση αλλαγών, παρακολούθηση σφαλμάτων και πολλά άλλα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες ανάπτυξής τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.
 • Ευελιξία: Το Visure Solutions έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται εύκολα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαχείρισης απαιτήσεων οργανισμών οποιουδήποτε μεγέθους, από μικρές ομάδες ανάπτυξης έως μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς.
 • Υποστήριξη Απαιτήσεων Μη Λογισμικού: Η Visure Solutions παρέχει υποστήριξη τόσο για απαιτήσεις λογισμικού όσο και για μη λογισμικού, όπως επιχειρηματικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, καθιστώντας την κατάλληλη λύση για ένα ευρύ φάσμα οργανισμών.
 • Απόδοση: Το Visure Solutions είναι γρήγορο και αποτελεσματικό, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα απόδοσης ή επιβραδύνσεις.

Συνολικά, το Visure Solutions παρέχει μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση στα IBM Rational DOORS που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να εξοικονομήσουν χρόνο και προσπάθεια ενώ εξορθολογίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης των απαιτήσεών τους. Είναι μια ιδανική λύση για οργανισμούς όλων των μεγεθών και μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα πιο γρήγορα.

Συμπέρασμα

Το IBM Rational DOORS είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων, αλλά μπορεί να είναι πολύπλοκο στη ρύθμιση και τη χρήση του και μπορεί να μην παρέχει υποστήριξη για απαιτήσεις εκτός λογισμικού. Η Visure Solutions παρέχει μια ελκυστική εναλλακτική λύση στα IBM Rational DOORS με τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, τη χρηστικότητα, τις δυνατότητες ενσωμάτωσης, την επεκτασιμότητα και την ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο για τις απαιτήσεις λογισμικού όσο και για μη λογισμικού. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο εργαλείων πριν λάβουν μια απόφαση σχετικά με το ποιο είναι το καταλληλότερο για τις ανάγκες τους. 

Ελέγξτε το δωρεάν δοκιμή 30-ημέρα για να μάθετε περισσότερα για το Visure και πώς είναι μια καλύτερη εναλλακτική λύση στα IBM Rational DOORS.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία

Εξορθολογισμός Διαχείρισης και Επικύρωσης Απαιτήσεων

Ιούλιος 16th, 2024

10 π.μ. EST | 4 μ.μ. CET | 7 π.μ. PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Senior Consultant, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Ανώτερος Σύμβουλος Ποιότητας Λογισμικού, Razorcat Development GmbH

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με Visure Solutions και Razorcat Development TESSY

Μάθετε πώς να βελτιστοποιείτε τη διαχείριση και την επικύρωση απαιτήσεων για τα καλύτερα αποτελέσματα.