Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφη
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Πώς να κάνετε μετεγκατάσταση από το IBM DOORS;

Πώς να κάνετε μετεγκατάσταση από το IBM DOORS;

Το IBM Rational DOORS είναι ένα ισχυρό και δημοφιλές εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων που χρησιμοποιείται από οργανισμούς για την καταγραφή, τον εντοπισμό και την ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος. Ωστόσο, με το διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο, οι εταιρείες μπορεί να βρεθούν σε μια θέση όπου πρέπει να μεταβούν από το IBM DOORS σε άλλο εργαλείο. Η μετάβαση από το ένα εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων σε ένα άλλο μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχείρησης και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Αυτός ο οδηγός θα σας παρέχει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για τη μετάβαση από το IBM DOORS σε ένα νέο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων, επισημαίνοντας τις προκλήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τα εργαλεία που απαιτούνται για να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη.

Πίνακας περιεχομένων

Πώς να κάνετε μετεγκατάσταση από το IBM DOORS;

Η διαδικασία μετάβασης από το IBM Rational DOORS σε άλλο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων μπορεί να είναι πολύπλοκη και προκλητική, αλλά υπάρχουν αρκετά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης μετεγκατάστασης:

 1. Σχεδιάστε τη μετανάστευση: Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία μετανάστευσης, είναι σημαντικό να σχεδιάσετε προσεκτικά και να προετοιμαστείτε για τη μετακόμιση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των λόγων για τη μετεγκατάσταση, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για το νέο εργαλείο και τον προσδιορισμό του αντίκτυπου της μετεγκατάστασης στις υπάρχουσες διαδικασίες και ροές εργασίας.
 2. Αξιολογήστε τα δεδομένα: Είναι σημαντικό να αξιολογηθούν τα δεδομένα στην υπάρχουσα βάση δεδομένων IBM Rational DOORS, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της βάσης δεδομένων, των τύπων δεδομένων και της πολυπλοκότητας των σχέσεων μεταξύ των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της καλύτερης προσέγγισης για τη μετάβαση, καθώς και των απαιτούμενων πόρων.
 3. Επιλέξτε το σωστό εργαλείο μετεγκατάστασης: Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία μετεγκατάστασης για τη μεταφορά δεδομένων από το IBM Rational DOORS σε άλλα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα εργαλείο που είναι συμβατό με το νέο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων και που υποστηρίζει τα δεδομένα στην υπάρχουσα βάση δεδομένων IBM Rational DOORS.
 4. Εκτελέστε μια δοκιμαστική μετεγκατάσταση: Πριν πραγματοποιήσετε μια πλήρη μετεγκατάσταση, είναι καλή ιδέα να πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική μετεγκατάσταση για να ελέγξετε τη διαδικασία και να εντοπίσετε τυχόν πιθανά προβλήματα. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η πλήρης μετεγκατάσταση πραγματοποιείται ομαλά και ότι όλα τα δεδομένα μεταφέρονται με ακρίβεια.
 5. Προετοιμαστείτε για τη Μετανάστευση: Πριν ξεκινήσετε την πλήρη μετεγκατάσταση, είναι σημαντικό να προετοιμάσετε το νέο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων και την υπάρχουσα βάση δεδομένων IBM Rational DOORS, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης των κατάλληλων ρυθμίσεων διαμόρφωσης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ασφαλείας.
 6. Εκτελέστε τη μετανάστευση: Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες προετοιμασίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τη διαδικασία μετανάστευσης και να είστε έτοιμοι να επιλύσετε τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.
 7. Επικύρωση των Δεδομένων: Μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, είναι σημαντικό να επικυρώσετε τα δεδομένα στο νέο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων για να διασφαλίσετε ότι όλα τα δεδομένα έχουν μεταφερθεί με ακρίβεια και ότι όλες οι σχέσεις μεταξύ των δεδομένων είναι άθικτες.
 8. Δοκιμάστε το νέο εργαλείο: Αφού επικυρωθούν τα δεδομένα, είναι σημαντικό να δοκιμάσετε το νέο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων για να διασφαλίσετε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού και ότι όλες οι διαδικασίες και οι ροές εργασίας λειτουργούν σωστά.

Συνολικά, η μετάβαση από το IBM Rational DOORS σε άλλο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και προετοιμασία, καθώς και ενδελεχή κατανόηση των δεδομένων και των απαιτήσεων που εμπλέκονται. Η συνεργασία με έναν επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών μετανάστευσης μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης μετανάστευσης.

Προκλήσεις κατά τη μετάβαση από το IBM DOORS:

Η μετάβαση από το IBM DOORS σε ένα νέο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων μπορεί να παρουσιάσει διάφορες προκλήσεις που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά για να διασφαλιστεί η επιτυχής μετεγκατάσταση. Ακολουθούν ορισμένες κοινές προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί κατά τη μετάβαση από το IBM DOORS:

 1. Μετεγκατάσταση δεδομένων: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η διασφάλιση ότι όλα τα δεδομένα μεταφέρονται με ακρίβεια από το IBM DOORS στο νέο εργαλείο. Αυτή μπορεί να είναι μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα εάν τα δεδομένα δεν είναι οργανωμένα ή δομημένα σωστά.
 2. Προσαρμογή: Το IBM DOORS επιτρέπει υψηλό επίπεδο προσαρμογής, πράγμα που σημαίνει ότι το νέο εργαλείο ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένες από τις προσαρμοσμένες δυνατότητες. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός μπορεί να χρειαστεί να κάνει αλλαγές στις διαδικασίες του ή στο νέο εργαλείο για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα κρίσιμα χαρακτηριστικά.
 3. Εκπαίδευση: Το νέο εργαλείο μπορεί να έχει διαφορετική διεπαφή χρήστη ή λειτουργικότητα, η οποία μπορεί να απαιτεί από τους χρήστες να υποβληθούν σε εκπαίδευση για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το νέο εργαλείο αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να είναι χρονοβόρο και μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα εάν δεν διαχειρίζεται σωστά.
 4. Ενσωμάτωση: Το IBM DOORS ενδέχεται να είναι ενσωματωμένο με άλλα εργαλεία ή συστήματα, τα οποία ενδέχεται να μην είναι συμβατά με το νέο εργαλείο. Ο οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει τα σημεία ολοκλήρωσης και να διασφαλίσει ότι το νέο εργαλείο ενσωματώνεται σωστά με άλλα εργαλεία ή συστήματα.
 5. Επαλήθευση και επικύρωση: Η επαλήθευση και η επικύρωση των δεδομένων μετά τη μετεγκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι το νέο εργαλείο περιέχει ακριβή και πλήρη δεδομένα. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν ασυνέπειες στα δεδομένα ή εάν τα δεδομένα δεν είναι σωστά δομημένα.

Μετανάστευση από τις DOORS στην Visure Solutions

Το Visure Requirements διαθέτει ένα εργαλείο μετεγκατάστασης που επιτρέπει στους χρήστες να μεταβαίνουν από το IBM Rational DOORS στο Visure Requirements γρήγορα και εύκολα. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να μετακινούν τα υπάρχοντα δεδομένα απαιτήσεών τους στην πλατφόρμα Visure Requirements, διατηρώντας όλες τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων και διασφαλίζοντας την ακρίβεια κατά τη διαδικασία μεταφοράς. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τη διαισθητική διεπαφή χρήστη και το πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων του Visure, δίνοντάς τους πρόσβαση σε ισχυρές δυνατότητες διαχείρισης απαιτήσεων.

Συνολικά, η μετάβαση από το IBM Rational DOORS στο Visure Requirements είναι ένας αποτελεσματικός και αποτελεσματικός τρόπος μετάβασης σε μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων. Το εργαλείο μετεγκατάστασης απλοποιεί τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια, επιτρέποντας στους οργανισμούς να βελτιώσουν σημαντικά τις διαδικασίες διαχείρισης των απαιτήσεών τους με ελάχιστη διακοπή. Με το ολοκληρωμένο σύνολο χαρακτηριστικών και τη φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, το Visure Requirements παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα για τη διαχείριση των απαιτήσεων σε κάθε οργανισμό.

Λογισμικό IBM Rational Doors

Βέλτιστες πρακτικές κατά τη μετάβαση από την IBM DOORS

Η μετάβαση από το IBM DOORS σε ένα νέο εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων απαιτεί μια καλά καθορισμένη διαδικασία που ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη μετάβαση. Ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη μετάβαση από το IBM DOORS:

 1. Καθορίστε τους στόχους και τους στόχους της μετανάστευσης: Το πρώτο βήμα στη διαδικασία μετάβασης είναι ο καθορισμός σαφών στόχων και στόχων μετάβασης που ευθυγραμμίζονται με τους γενικούς επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η μετάβαση καθοδηγείται από επιχειρηματικές ανάγκες και όχι από τεχνικές απαιτήσεις.
 2. Ανάλυση και ιεράρχηση δεδομένων: Αναλύστε τα υπάρχοντα δεδομένα στο IBM DOORS και δώστε προτεραιότητα στα δεδομένα που πρέπει να μετεγκατασταθούν στο νέο εργαλείο. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται για τη μετεγκατάσταση και θα διασφαλίσει ότι τα κρίσιμα δεδομένα θα μετεγκατασταθούν πρώτα.
 3. Καθορισμός κανόνων χαρτογράφησης και μετασχηματισμού δεδομένων: Καθορίστε κανόνες αντιστοίχισης και μετασχηματισμού δεδομένων για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα μεταφέρονται σωστά στο νέο εργαλείο. Αυτό περιλαμβάνει τον ορισμό της δομής δεδομένων, τις αντιστοιχίσεις πεδίων και τους κανόνες μετατροπής δεδομένων.
 4. Αναπτύξτε ένα σχέδιο δοκιμής: Αναπτύξτε ένα σχέδιο δοκιμών που περιλαμβάνει επαλήθευση και επικύρωση δεδομένων, λειτουργικές δοκιμές και δοκιμές αποδοχής από τον χρήστη για να διασφαλίσετε ότι το νέο εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις του οργανισμού.
 5. Παρέχετε εκπαίδευση και υποστήριξη: Παρέχετε εκπαίδευση και υποστήριξη στους χρήστες για να διασφαλίσετε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το νέο εργαλείο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή εγχειριδίων χρήστη, εκπαιδευτικών συνεδριών και υπηρεσιών υποστήριξης για να βοηθηθούν οι χρήστες με τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διαδικασία μετεγκατάστασης.
 6. Σχέδιο για την ένταξη: Σχεδιάστε την ενοποίηση με άλλα εργαλεία ή συστήματα για να διασφαλίσετε ότι το νέο εργαλείο ενσωματώνεται σωστά με άλλα συστήματα στον οργανισμό.
 7. Σχέδιο για διακοπή λειτουργίας μετεγκατάστασης δεδομένων: Σχεδιάστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας κατά τη διαδικασία μετεγκατάστασης δεδομένων για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα μεταφέρονται χωρίς διακοπή στην επιχείρηση.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία

Εξορθολογισμός Διαχείρισης και Επικύρωσης Απαιτήσεων

Ιούλιος 16th, 2024

10 π.μ. EST | 4 μ.μ. CET | 7 π.μ. PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Senior Consultant, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Ανώτερος Σύμβουλος Ποιότητας Λογισμικού, Razorcat Development GmbH

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με Visure Solutions και Razorcat Development TESSY

Μάθετε πώς να βελτιστοποιείτε τη διαχείριση και την επικύρωση απαιτήσεων για τα καλύτερα αποτελέσματα.