Αναφορά απαιτήσεων

Αναφορά απαιτήσεων

Μερικές φορές μια οθόνη δεν είναι αρκετή - μερικές φορές τα έγγραφα απαιτήσεων πρέπει να εκτυπώνονται για συμβατικούς λόγους, επειδή ένας ενδιαφερόμενος προτιμά χαρτί για λόγους αποθήκευσης, για εσωτερικό έλεγχο από ομοτίμους ή διαχειριστές.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις απαιτήσεις:

  • για να τα αποθηκεύσετε σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.
  • για αναφορά σχετικά με τις απαιτήσεις μεταδεδομένων.
  • για την παραγωγή αναφορών που καλύπτουν πολλά έργα.
  • για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι αναφορές φαίνονται όπως ορίζονται στο εταιρικό πρότυπο.
  • για να αποφύγετε τις απαιτήσεις οι μηχανικοί να σπαταλούν χρόνο στη μορφοποίηση εγγράφων.
Προγραμματίστε μια δωρεάν επίδειξη
Κορυφή