Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφη
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Οφέλη από τη χρήση του Excel και του Word για τη διαχείριση των απαιτήσεων

Οφέλη από τη χρήση του Excel και του Word για τη διαχείριση των απαιτήσεων

Πίνακας περιεχομένων

Τι σημαίνει Διαχείριση Απαιτήσεων;

Η διαχείριση των απαιτήσεων είναι η διαδικασία καθορισμού και τεκμηρίωσης των αναγκών, των προσδοκιών και των περιορισμών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους για να προσδιορίσουν τι θέλουν από τα αποτελέσματα του έργου. Η διαχείριση απαιτήσεων βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης και ότι τυχόν αλλαγές που έγιναν στο έργο τεκμηριώνονται. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ο καθένας έχει μια σαφή κατανόηση του τι πρέπει να γίνει και πώς θα επιτευχθεί. Αυτό βοηθά επίσης στη διατήρηση των έργων σε καλό δρόμο, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση. Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών διασφαλίζοντας ότι οι προσδοκίες τους σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία ικανοποιούνται.

Οι απαιτήσεις μπορεί να κυμαίνονται από ιδέες υψηλού επιπέδου και γενικές δηλώσεις έως λεπτομερείς προδιαγραφές. Η διαχείριση απαιτήσεων περιλαμβάνει συνήθως τη δημιουργία, την παρακολούθηση, την αναφορά και την ανάλυση των απαιτήσεων. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη παραμένουν ενήμερα για τυχόν αλλαγές ή προσαρμογές που γίνονται στο έργο καθώς προχωρά στα στάδια ανάπτυξής του. Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση απαιτήσεων μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κόστους που σχετίζεται με την κακή επικοινωνία ή την έλλειψη σαφήνειας, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν ξεκάθαρη κατανόηση των προσδοκιών από την αρχή.

Διάφορα δωρεάν εργαλεία για τη διαχείριση των απαιτήσεων

Για να βοηθήσετε στη διαχείριση των απαιτήσεων, υπάρχει μια σειρά από δωρεάν διαθέσιμα εργαλεία. Οι δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν:

 • Microsoft Word και Excel
 • Έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα Google
 • ΤΡΕΛΛΟ
 • Εννοια
 • Δευτέρα.com
 • Κολλήστε
 • UserVoice

Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες να συνεργαστούν για να συλλέξουν και να τεκμηριώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με ένα έργο ή ένα προϊόν, κάτι που είναι απαραίτητο για την επιτυχή ανάπτυξη.

Επιπλέον, πολλοί προγραμματιστές λογισμικού προσφέρουν πλέον πρότυπα για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας συλλογής απαιτήσεων. Για παράδειγμα, η Microsoft προσφέρει ένα πρότυπο Excel που βοηθά στην καταγραφή ιστοριών χρηστών και άλλων σχετικών δεδομένων. Υπάρχουν επίσης διάφορες διαδικτυακές φόρμες διαθέσιμες για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να δημιουργήσουν έγγραφα που περιγράφουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καταγράφονται με ακρίβεια κατά τη διαδικασία συλλογής απαιτήσεων. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν σαφή κατανόηση των στόχων και των απαιτήσεων του έργου.

Πώς να διαχειριστείτε τις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας το Microsoft Word και το Excel;

Το Microsoft Word και το Excel είναι δημοφιλή εργαλεία για τη διαχείριση απαιτήσεων. Στο Microsoft Word, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα έγγραφο που περιγράφει το εύρος ενός έργου και τα στοιχεία του. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν σημαντικά παραδοτέα, ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στο έργο, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα κ.λπ., έτσι ώστε όλοι να είναι στην ίδια σελίδα σχετικά με το τι πρέπει να επιτευχθεί.

Στο Excel, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν υπολογιστικά φύλλα για να παρακολουθούν την πρόοδο σε μεμονωμένες εργασίες ή στόχους που σχετίζονται με το έργο. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου υπολογιστικού φύλλου επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να βλέπουν με μια ματιά ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί ή χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Επιπλέον, είναι εύκολο να προσθέτετε σχόλια και σημειώσεις σε κάθε εργασία, προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόοδο που σημειώνεται σε έναν συγκεκριμένο στόχο ή απαίτηση.

Οφέλη από τη χρήση του Microsoft Word και του Excel για τη διαχείριση απαιτήσεων

Τα κύρια οφέλη από τη χρήση του Microsoft Word και του Excel για τη Διαχείριση Απαιτήσεων περιλαμβάνουν:

 • Εύκολο στη χρήση και προσβάσιμο για τα περισσότερα μέλη της ομάδας
 • Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εύκολα έγγραφα που περιγράφουν τις λεπτομέρειες του έργου
 • Παρακολουθεί την πρόοδο σε μεμονωμένες εργασίες ή στόχους με ένα οργανωμένο υπολογιστικό φύλλο
 • Προσθέστε εύκολα σχόλια και σημειώσεις σε κάθε εργασία για να κρατάτε ενήμερους όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για απαιτήσεις υψηλού επιπέδου όσο και για λεπτομερείς προδιαγραφές.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία

Εξορθολογισμός Διαχείρισης και Επικύρωσης Απαιτήσεων

Ιούλιος 16th, 2024

10 π.μ. EST | 4 μ.μ. CET | 7 π.μ. PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Senior Consultant, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Ανώτερος Σύμβουλος Ποιότητας Λογισμικού, Razorcat Development GmbH

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με Visure Solutions και Razorcat Development TESSY

Μάθετε πώς να βελτιστοποιείτε τη διαχείριση και την επικύρωση απαιτήσεων για τα καλύτερα αποτελέσματα.