Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφείτε
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Πρότυπο & Δείγματα λειτουργικών απαιτήσεων για Word και Excel

Πρότυπο & Δείγματα λειτουργικών απαιτήσεων για Word και Excel

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι οι Λειτουργικές Απαιτήσεις;

Λειτουργικές απαιτήσεις είναι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που πρέπει να έχει μια λύση λογισμικού για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών. Αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν σχεδιασμό διεπαφής χρήστη, προδιαγραφές βάσης δεδομένων, πρότυπα απόδοσης, πολιτικές ασφαλείας και άλλα. Οι λειτουργικές απαιτήσεις συχνά προκύπτουν από τη λεπτομερή ανάλυση των αναγκών των πελατών που αποκαλύπτονται κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης απαιτήσεων. Παρέχουν μια σαφή κατανόηση του τι χρειάζεται για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πελατών, καθώς και πόσος χρόνος και χρήμα πρέπει να διατεθεί για το έργο.

Πώς αναπτύσσουμε Λειτουργικές Απαιτήσεις;

Οι λειτουργικές απαιτήσεις συνήθως προκύπτουν από μια εις βάθος ανάλυση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών κατά τις αρχικές φάσεις του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι ενδιαφερόμενοι θα συζητήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα καθορίσουν τι είναι απαραίτητο για την επίτευξή τους. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια λίστα σαφών απαιτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη μιας λύσης λογισμικού. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επανεξετάζονται και να αναθεωρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις σε συνεχή βάση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες των πελατών αντιμετωπίζονται επαρκώς.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο λειτουργικών απαιτήσεων;

Ένα πρότυπο λειτουργικών απαιτήσεων είναι σημαντικό για την καταγραφή όλων των επιθυμητών δυνατοτήτων, λειτουργιών και περιορισμών που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη μιας λύσης λογισμικού. Αυτό το έγγραφο χρησιμεύει ως το προσχέδιο για ολόκληρο το έργο και βοηθά τις ομάδες να είναι εστιασμένες σε αυτό που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των πελατών. Επιπλέον, μειώνει τις πιθανότητες λανθασμένων επικοινωνιών ή σφαλμάτων διασφαλίζοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς βρίσκονται στην ίδια σελίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης. Τέλος, μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς κατά τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία