Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφη
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Απαιτήσεις Πρότυπο εγγράφου Excel

Απαιτήσεις Πρότυπο εγγράφου Excel

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι το Έγγραφο Απαιτήσεων;

Ένα έγγραφο απαιτήσεων είναι μια ολοκληρωμένη λίστα χαρακτηριστικών και λειτουργιών που πρέπει να έχει ένα προϊόν για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών. Αυτό το έγγραφο συνήθως περιλαμβάνει περιγραφές των επιθυμητών δυνατοτήτων και λειτουργιών, καθώς και τυχόν τεχνικούς περιορισμούς ή περιορισμούς. Τα έγγραφα απαιτήσεων δημιουργούνται συχνά μετά από διεξοδική διαδικασία συλλογής απαιτήσεων. Χρησιμεύουν ως οδηγός για τις ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ανάπτυξης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προϋπολογισμό, τη διαχείριση χρονοδιαγράμματος, τη διαχείριση κινδύνου και πολλά άλλα.

Γιατί είναι σημαντικό ένα έγγραφο απαιτήσεων;

Η εκ των προτέρων δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εγγράφου απαιτήσεων είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Οι λεπτομέρειες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο χρησιμεύουν ως βάση για το έργο παρέχοντας σαφήνεια σχετικά με το τι πρέπει να κατασκευαστεί και πώς θα πρέπει να λειτουργεί όταν ολοκληρωθεί. Χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση εκ των προτέρων, οι ομάδες ενδέχεται να αναγκαστούν να επεξεργαστούν εκ νέου τον κώδικα ή τον σχεδιασμό αναδιαμόρφωσης που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Επιπλέον, ένα έγγραφο απαιτήσεων βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη βρίσκονται στην ίδια σελίδα και μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες λανθασμένων επικοινωνιών ή σφαλμάτων σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία

Το υψηλό κόστος της κακής διαχείρισης απαιτήσεων

Ιούνιος 06th, 2024

11 π.μ. EST | 5 μ.μ. CET | 8 π.μ. PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Κύριος ομιλητής

Αντίκτυπος & Λύσεις για Αναποτελεσματική Διαχείριση Απαιτήσεων

Εξερευνήστε τη σημαντική επίδραση που μπορούν να έχουν οι αναποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης απαιτήσεων στο κόστος και τα χρονοδιαγράμματα του έργου.