Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφείτε
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Συλλογή απαιτήσεων με το Word και το Excel

Συλλογή απαιτήσεων με το Word και το Excel

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι η συλλογή απαιτήσεων;

Η συλλογή απαιτήσεων είναι η διαδικασία συλλογής και τεκμηρίωσης απαιτήσεων που σχετίζονται με ένα έργο ή ένα προϊόν. Αποτελεί ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε ανάπτυξης λογισμικού ή υλοποίησης συστήματος. Η συλλογή απαιτήσεων βοηθά να διασφαλιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής και οι στόχοι καθορίζονται με σαφήνεια, τεκμηριώνονται και κατανοούνται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε ένα έργο πριν από την έναρξή του. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα καθώς παρέχει τη βάση για περαιτέρω φάσεις σχεδιασμού και εκτέλεσης του έργου.

Η διαδικασία συλλογής απαιτήσεων περιλαμβάνει συνεντεύξεις με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για να μάθετε τι χρειάζονται από το τελικό προϊόν ή την ιδανική λύση τους σε ένα πρόβλημα. Οι συγκεντρωμένες προδιαγραφές στη συνέχεια μεταφράζονται σε τεχνικά έγγραφα, διαγράμματα, μακέτες, πρωτότυπα, καλώδια κ.λπ., τα οποία βοηθούν στη διαμόρφωση κοινής κατανόησης μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Επιπλέον, οι απαιτήσεις που συγκεντρώθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία δοκιμών και την αξιολόγηση της ποιότητας ενός προϊόντος κατά την ανάπτυξή του.

Χωρίς τη συγκέντρωση απαιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να δυσκολεύονται να προσδιορίσουν πώς θα μοιάζει, πώς θα λειτουργήσει ή θα συναντήσει το τελικό προϊόν τους. Με την κατάλληλη τεκμηρίωση αυτών των απαιτήσεων με σαφείς στόχους και προσδοκίες επιτυχίας, είναι ευκολότερο για τους προγραμματιστές και άλλα εμπλεκόμενα μέρη να σχεδιάσουν μια επιτυχημένη λύση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων.

Η συγκέντρωση απαιτήσεων είναι επίσης σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο παραμένει εντός του πεδίου εφαρμογής και του προϋπολογισμού, καθώς και για τη μείωση του κινδύνου απροσδόκητων προβλημάτων ή καθυστερήσεων αργότερα. Η διαδικασία βοηθά στον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων σε προγενέστερο στάδιο, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν πριν γίνουν σημαντικά εμπόδια στη γραμμή. Συνολικά, η αποτελεσματική συγκέντρωση απαιτήσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου και θα πρέπει να διεξάγεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης.

Συγκέντρωση απαιτήσεων με MS Word & Excel

Χρησιμοποιώντας το Microsoft Word και το Excel, μπορείτε να συγκεντρώσετε τις απαιτήσεις με οργανωμένο τρόπο. Με το MS Word μπορείτε να δημιουργήσετε λεπτομερή έγγραφα που μπορούν να περιλαμβάνουν γραφικά και πίνακες για να σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με σαφήνεια τις ιδέες σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αλλαγών κομματιού για να δείτε προηγούμενες εκδόσεις ενός εγγράφου ή να προσθέσετε σχόλια για εύκολη συνεργασία με τα μέλη της ομάδας.

Το Excel είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων, όπως προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα ή άλλες αριθμητικές πληροφορίες. Μπορείτε να χειριστείτε εύκολα δεδομένα χρησιμοποιώντας τύπους και γραφήματα, καθιστώντας εύκολη την ανάλυση τάσεων ή τη σύγκριση διαφορετικών σεναρίων. Το Excel είναι επίσης ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη δημιουργία σχεδίων έργων και την παρακολούθηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου.

Η χρήση αυτών των δύο ισχυρών εργαλείων μαζί θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και ολοκληρωμένες απαιτήσεις έργου με ελάχιστη προσπάθεια εκ μέρους σας. Με το MS Word και το Excel, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα λεπτομερές έγγραφο για να διασφαλίσετε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν σαφή κατανόηση του έργου.

Μειονεκτήματα της χρήσης του MS Office για Συγκέντρωση απαιτήσεων

Αν και το MS Office είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη συγκέντρωση απαιτήσεων έργου, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στη χρήση του. Για ένα, το MS Office μπορεί να είναι αδέξιο και δύσκολο στην πλοήγηση. Επίσης, δεν έχει πολλά εργαλεία συνεργασίας εκτός των αλλαγών και των σχολίων του κομματιού. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα περισσότερα έγγραφα που δημιουργούνται με το MS Office είναι στατικά, δεν επιτρέπουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ή τη συνεργασία μεταξύ ομάδων.

Ένα άλλο μειονέκτημα της χρήσης του MS Office για τη συγκέντρωση απαιτήσεων είναι ότι μπορεί να είναι χρονοβόρα η δημιουργία λεπτομερών εγγράφων με οπτικά και πίνακες. Επιπλέον, το Excel μπορεί να μην είναι το καλύτερο εργαλείο για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, όπως σχόλια πελατών ή έρευνες εργαζομένων.

Τέλος, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας εάν μοιράζεστε αρχεία σε διαφορετικές εκδόσεις του MS Office.

Απαιτήσεις Visure Πλατφόρμα ALM

Το Visure είναι μια από τις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων που ειδικεύεται στη διαχείριση απαιτήσεων για οργανισμούς όλων των μεγεθών σε όλο τον κόσμο. Οι κύριοι εταίροι της Visure περιλαμβάνουν εταιρείες κρίσιμες για τις επιχειρήσεις και την ασφάλεια. Η εταιρεία ενσωματώνει το σύνολο των διαδικασιών Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου, της παρακολούθησης ζητημάτων και ελαττωμάτων, της διαχείρισης ιχνηλασιμότητας, της διαχείρισης αλλαγών και διαφόρων άλλων τομέων όπως η ανάλυση ποιότητας, η έκδοση απαιτήσεων και η ισχυρή αναφορά. 

Τα κορυφαία χαρακτηριστικά του Visure περιλαμβάνουν:

Εισαγωγή απρόσκοπτα - Πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί και νεοφυείς επιχειρήσεις εντοπίζουν και διαχειρίζονται τις απαιτήσεις τους με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας το Microsoft Word και το Excel. Παρακολουθήστε γρήγορα την καμπύλη εκμάθησης της ομάδας σας και την εφαρμογή του Visure εισάγοντας απαιτήσεις, ιχνηλασιμότητα, κίνδυνο και περιπτώσεις δοκιμών από το MS Office Word & Excel στην Πλατφόρμα ALM Requirements Visure. Επιπλέον, οι ομάδες θα μπορούν να εισάγουν συναρτήσεις πηγαίου κώδικα που συνδέονται με απαιτήσεις, εικόνες, πίνακες και διαγράμματα. Αυτό θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε και να αρχίσετε εύκολα να χρησιμοποιείτε τις σύγχρονες απαιτήσεις του εργαλείου ALM για τη μέτρηση της ποιότητας των απαιτήσεων, την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων μηχανικών.

Απρόσκοπτη εξαγωγή – Το Visure σάς επιτρέπει να εξάγετε εύκολα οποιαδήποτε στοιχεία και αναφορές σε έργα σε μορφή Excel και Word, κάτι που θα διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου και συνεργασίας από τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και τη συμμόρφωση. Επιπλέον, το Visure's Report Manager επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν έγγραφα σε οποιαδήποτε μορφή με προσαρμογή υψηλού επιπέδου, προσθέτοντας πίνακες εργαλείων και μετρήσεις σε αναφορές για τεκμηρίωση ή ελέγχους.

Καθιέρωση ιχνηλασιμότητας και ελέγχου – Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Visure Requirements ALM και να μην ταιριάζουν στο Word και το Excel για τις απαιτήσεις σας; Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι το Word και το Excel δεν παρέχουν στις ομάδες ιχνηλασιμότητα σε έργα ή απαιτήσεις. Μόλις εισαγάγετε τα πάντα στο Visure, μέσα στο εργαλείο δημιουργείτε μια προβολή ανάλυσης επιπτώσεων που εμφανίζει τη μήτρα ιχνηλασιμότητας μεταξύ απαιτήσεων, κινδύνων, δοκιμών και λειτουργιών κώδικα ενημερωμένου κώδικα. Αυτό επιτρέπει στην ομάδα σας να αποκτήσει ιχνηλασιμότητα και έλεγχο από άκρο σε άκρο σε όλα τα έργα, με πολλούς συνεργάτες σε αυτό.

Καλύτερη συνεργασία - Το Visure προσφέρει προσαρμόσιμες διεπαφές χρήστη με βάση το έργο στο οποίο εργάζεστε. Όλες οι πληροφορίες είναι σωστά οργανωμένες σε αυτές τις διεπαφές επιτρέποντας σε όλα τα άτομα να συνεργάζονται ενώ παραμένουν στην ίδια σελίδα. 

Ενσωμάτωση - Το Visure υποστηρίζει πρότυπα που βασίζονται σε XML, όπως το ReqIF και το XRI, που μας βοηθούν στην ανταλλαγή απαιτήσεων μεταξύ διαφόρων πελατών και προμηθευτών. 

Ασφάλεια - Το Visure διασφαλίζει τη σωστή ασφάλεια των πληροφοριών και των απαιτήσεων. Αυτό το κάνουμε μέσω της αυστηρής μας πολιτικής πρόσβασης, όπου μόνο ορισμένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεχνουργήματα ακόμη και σε στοιχειώδες επίπεδο. 

Ποιοτική Ανάλυση – Ο Αναλυτής Ποιότητας της Visure σάς επιτρέπει να εκτελείτε μια σημασιολογική ανάλυση των απαιτήσεων για να προσδιορίσετε την ποιότητα των απαιτήσεων. Επομένως, γίνεται ευκολότερο να αποτραπεί η μετάβαση των απαιτήσεων στην επόμενη φάση του κύκλου ανάπτυξης. 

Μοντέλα Δεδομένων – Το Visure υποστηρίζει πολλές διαδικασίες ανάπτυξης όπως Agile, V-model κ.λπ. Στο Visure, διασφαλίζουμε ότι αναλύουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που είναι εγγενή στα επιχειρηματικά μοντέλα και παρέχουμε ένα μοντέλο δεδομένων λύσης για κάθε συγκεκριμένη ανάγκη. Αυτά τα μοντέλα δεδομένων είναι προσαρμόσιμα ώστε να σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες του πελάτη και μπορούν να επιβληθούν όπως απαιτείται.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία