Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφείτε
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Εργαλεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Vs Word & Excel

Εργαλεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Vs Word & Excel

Πίνακας περιεχομένων

Εργαλεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Vs Word & Excel

Τα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων προσφέρουν μια σειρά από εξειδικευμένες δυνατότητες που βοηθούν στη διαχείριση της πολυπλοκότητας που δεν είναι διαθέσιμη σε παραδοσιακές εφαρμογές γραφείου όπως το Word και το Excel. Ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση ορισμένων από τις βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο λύσεων:

  • Έλεγχος έκδοσης: Με ένα εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων, οι ομάδες μπορούν εύκολα να παρακολουθούν τις αλλαγές που γίνονται μεταξύ των εκδόσεων των εγγράφων και των διαγραμμάτων, όπως νέα στοιχεία που προστίθενται ή διαγράφονται. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα και ότι δεν χάνονται σημαντικές λεπτομέρειες. Αντίθετα, η χρήση του Word και του Excel επιτρέπει μόνο την παρακολούθηση βασικών εκδόσεων στην καλύτερη περίπτωση.
  • Ιχνηλασιμότητα: Τα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων προσφέρουν επίσης δυνατότητες ιχνηλασιμότητας που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν πώς σχετίζονται ορισμένες απαιτήσεις με άλλα στοιχεία του έργου. Αυτό καθιστά ευκολότερο να παρακολουθείτε πόσο καλά το έργο εκπληρώνει τους στόχους του. Συγκριτικά, το Word και το Excel δεν μπορούν να παρέχουν αυτό το επίπεδο ορατότητας.
  • Συνεργασία: Τα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες συνεργασίας για να διευκολύνουν τις ομάδες να συζητούν και να συντονίζουν ενημερώσεις. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν νήματα σχολίων, αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις όταν γίνονται αλλαγές ή γραφικά στοιχεία αναφοράς. Αντίθετα, το Word και το Excel δεν διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες συνεργασίας.
  • Σπατάλη χρόνου και πόρων:  Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η χρήση ενός εξειδικευμένου εργαλείου διαχείρισης απαιτήσεων βοηθά στην αποφυγή σπατάλης χρόνου και πόρων λόγω πολλαπλών εκδόσεων εγγράφων ή απώλειας δεδομένων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες να παραμείνουν παραγωγικές και αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια των έργων τους. Από την άλλη πλευρά, το Word και το Excel στερούνται αυτού του τύπου υποστήριξης και μπορούν να οδηγήσουν σε χαμένη προσπάθεια κατά τη διαχείριση πολύπλοκων απαιτήσεων. 

Συνολικά, τα εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων δίνουν στις ομάδες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα έργα τους παρέχοντάς τους ισχυρές δυνατότητες παρακολούθησης και ορατότητας που δεν είναι διαθέσιμες σε παραδοσιακές εφαρμογές γραφείου όπως το Microsoft Word και το Excel. Εκμεταλλευόμενοι αυτά τα εργαλεία, οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν δραστικά τον χρόνο που σπαταλάται για τη μη αυτόματη παρακολούθηση και τη συνεργασία, επιτρέποντάς τους να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στο σημαντικό έργο της παράδοσης ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία