Λύσεις Visure

Δοκιμή χωρίς Visure

Διαχείριση απαιτήσεων Visure

Ευέλικτη αλλά και επιχειρησιακής ποιότητας διαχείριση απαιτήσεων!
Συνεργαστείτε με τη διανεμημένη ομάδα σας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου, από τη σύλληψη έως τη δοκιμή και την ανάπτυξη

  • Ιχνηλασιμότητα από άκρο σε άκρο
  • Καλύτερη εισαγωγή και εξαγωγή από το word και το excel
  • Πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες σας
  • Αφιερωμένα και συμβατά με τη βιομηχανία πρότυπα έργων

Visure Solutions διατηρούνται όλα τα δικαιώματα

Η Κορυφαία