Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφείτε
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης για το DO-254

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης για το DO-254

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Η συμμόρφωση με το πρότυπο DO-254 για αερομεταφερόμενο ηλεκτρονικό υλικό είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας στην πολιτική αεροπορία. Ωστόσο, η επίτευξη συμμόρφωσης μπορεί να είναι μια χρονοβόρα και εντατική διαδικασία πόρων. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να εξορθολογίσουν τις προσπάθειές τους για συμμόρφωση, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα του υλικού τους.

Η διαδικασία απόδειξης της συμμόρφωσης με το πρότυπο DO-254 μπορεί να είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Περιλαμβάνει τη συλλογή και την οργάνωση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων για να αποδειχθεί ότι ο αερομεταφερόμενος ηλεκτρονικός σχεδιασμός υλικού πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου. Ωστόσο, με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης έχει γίνει μια εφικτή επιλογή. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τα οφέλη της αυτοματοποίησης της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης για το DO-254 και πώς μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και να μειώσει τα σφάλματα.

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε πώς η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης μπορεί να ωφελήσει τους οργανισμούς και θα παράσχουμε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας συμμόρφωσης.

Τι είναι το DO-254 και η Απόδειξη Συμμόρφωσης;

Το DO-254 είναι ένα πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση σχεδιασμού του αερομεταφερόμενου ηλεκτρονικού υλικού. Καλύπτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επαλήθευση πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε αερομεταφερόμενες εφαρμογές. Το πρότυπο διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται στα αερομεταφερόμενα συστήματα έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επαληθευτεί ώστε να πληροί τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Το πρότυπο DO-254 αναλύεται σε πέντε επίπεδα διασφάλισης σχεδιασμού, από το Επίπεδο Α (πιο αυστηρό) έως το Επίπεδο Ε (λιγότερο αυστηρό). Το επίπεδο διασφάλισης σχεδιασμού που απαιτείται εξαρτάται από την κρισιμότητα του υλικού που σχεδιάζεται και τον αντίκτυπό του στο συνολικό σύστημα.

Η διαδικασία απόδειξης συμμόρφωσης για το DO-254 περιλαμβάνει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός του υλικού πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν έγγραφα σχεδιασμού, εκθέσεις δοκιμών και άλλες μορφές τεκμηρίωσης.

Οφέλη από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης προσφέρει πολλά οφέλη στους οργανισμούς. Μερικά από αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν:

 1. Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα – Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης μειώνει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση μη αυτόματων εργασιών, όπως η εξέταση εγγράφων και οι απαιτήσεις παρακολούθησης. Ο αυτοματισμός βοηθά επίσης τους οργανισμούς να μειώσουν τα λάθη και τις ασυνέπειες παρέχοντας ένα κεντρικό, τυποποιημένο σύστημα για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων συμμόρφωσης.
 2. Μειωμένο κόστος – Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος εξαλείφοντας την ανάγκη για χειρωνακτική εργασία και μειώνοντας τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Ο αυτοματισμός μειώνει επίσης τον χρόνο που απαιτείται για τις δραστηριότητες συμμόρφωσης, επιτρέποντας στους οργανισμούς να ολοκληρώνουν έργα πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος.
 3. Βελτιωμένη ποιότητα – Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες συμμόρφωσης εκτελούνται με συνέπεια και ακρίβεια. Ο αυτοματισμός παρέχει επίσης στους οργανισμούς προβολή σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις δραστηριότητες συμμόρφωσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν ζητήματα πιο γρήγορα.

Προκλήσεις με μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης

Η μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης μπορεί να είναι μια περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά για βιομηχανίες όπως η αεροδιαστημική όπου τα ρυθμιστικά πρότυπα είναι αυστηρά και αυστηρά. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με τη μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης, όπως:

 1. Αυξημένος κίνδυνος σφαλμάτων: Η μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης μπορεί να είναι επιρρεπής σε σφάλματα και ασυνέπειες, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο όγκο δεδομένων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελαττώματα σχεδιασμού, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου και αυξημένο κόστος.
 2. Δυσκολία στη διαχείριση της τεκμηρίωσης: Η συμμόρφωση απαιτεί σημαντικό όγκο τεκμηρίωσης, η μη αυτόματη διαχείριση της οποίας μπορεί να είναι δύσκολη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ή λανθασμένη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και σε κανονιστική μη συμμόρφωση.
 3. Έλλειψη ιχνηλασιμότητας: Χωρίς αυτοματοποιημένη ιχνηλασιμότητα, μπορεί να είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια σαφής και συνεπής διαδρομή ελέγχου που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Οι μη αυτόματες μέθοδοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε κενά ή ασυνέπειες δεδομένων, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση αλλαγών και τη διασφάλιση της συνέπειας των δεδομένων σε ολόκληρη τη διαδικασία.
 4. Υψηλό κόστος και χρόνος κατανάλωσης: Η μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί σημαντική επένδυση σε πόρους και προσωπικό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.
 5. Δυσκολία στην επαναχρησιμοποίηση: Η μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης μπορεί να είναι δύσκολη για την επαναχρησιμοποίηση τεκμηρίωσης και δοκιμαστικών περιπτώσεων από προηγούμενα έργα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις στην εργασία και σε αυξημένο κόστος έργου.
 6. Έλλειψη συνέπειας: Η μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης υπόκειται συχνά σε ατομική ερμηνεία και κρίση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπεια στην εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασυμφωνίες μεταξύ των ομάδων και ακόμη και σε ένα μόνο έργο, με αποτέλεσμα ζητήματα συμμόρφωσης και εκ νέου εργασία.
 7. Δυσκολία στην κλιμάκωση: Καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των έργων αυξάνονται, μπορεί να είναι δύσκολο να κλιμακωθεί η μη αυτόματη απόδειξη συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για πρόσθετους πόρους, αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.

Εφαρμογή διαδικασίας αυτοματοποιημένης απόδειξης συμμόρφωσης

Η εφαρμογή μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση. Ακολουθούν ορισμένα βασικά βήματα που μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί για να εφαρμόσουν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία συμμόρφωσης:

 1. Καθορισμός Απαιτήσεων Συμμόρφωσης – Το πρώτο βήμα για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων συμμόρφωσης που πρέπει να πληροί το σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός συνόλου κριτηρίων συμμόρφωσης, όπως απαιτήσεις, πρότυπα σχεδιασμού και πρωτόκολλα δοκιμών.
 2. Επιλέξτε ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο συμμόρφωσης – Οι οργανισμοί πρέπει να επιλέξουν ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο συμμόρφωσης που μπορεί να τους βοηθήσει να διαχειριστούν και να αυτοματοποιήσουν τις δραστηριότητές τους συμμόρφωσης. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα αυτοματοποιημένα εργαλεία συμμόρφωσης, που κυμαίνονται από απλά συστήματα διαχείρισης εγγράφων έως ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης.
 3. Διαμόρφωση του Εργαλείου Συμμόρφωσης – Αφού επιλεγεί το αυτοματοποιημένο εργαλείο συμμόρφωσης, πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση των κριτηρίων συμμόρφωσης, τη δημιουργία ροών εργασιών και διαδικασιών έγκρισης και τη διαμόρφωση του συστήματος για τη δημιουργία αναφορών και μετρήσεων συμμόρφωσης.
 4. Ενοποίηση με άλλα συστήματα – Οι οργανισμοί πρέπει να ενσωματώσουν το αυτοματοποιημένο εργαλείο συμμόρφωσης με άλλα συστήματα, όπως εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων, σχεδίασης και δοκιμών. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες συμμόρφωσης συντονίζονται και ότι τα δεδομένα συμμόρφωσης είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 5. Χρήστες τρένου – Οι οργανισμοί πρέπει να εκπαιδεύουν τους χρήστες για το πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το αυτοματοποιημένο εργαλείο συμμόρφωσης. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργικότητα, τις ροές εργασίας και τις δυνατότητες αναφοράς του συστήματος.
 6. Παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος – Τέλος, οι οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούν και να συντηρούν το αυτοματοποιημένο σύστημα συμμόρφωσης για να διασφαλίσουν ότι συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, την εξέταση των αναφορών συμμόρφωσης και την πραγματοποίηση τυχόν απαραίτητων ενημερώσεων στο σύστημα.

Απαιτήσεις Visure Πλατφόρμα ALM

Απαιτήσεις ορατότητας ALM είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων που υποστηρίζει την ανάπτυξη έργων υλικού και λογισμικού όπως απαιτείται από το DO-254. Η πλατφόρμα παρέχει όλα τα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων, από την καταγραφή των αναγκών των χρηστών και των απαιτήσεων συστήματος έως την επικύρωσή τους προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το DO-254. Απαιτήσεις Visure Το ALM προσφέρει δυνατότητες όπως ανάλυση ιχνηλασιμότητας, ανάλυση επιπτώσεων, έλεγχος έκδοσης και πρότυπα τεκμηρίωσης που έχουν σχεδιαστεί ρητά για έργα DO-254.

Επιπλέον, περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη μηχανή αυτοματισμού για την αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως η εκτέλεση δοκιμών επαλήθευσης και η δημιουργία αναφορών. Με το Visure Requirements ALM, οι οργανισμοί μπορούν εύκολα να αποκτήσουν προβολή στα έργα τους και να διασφαλίσουν ότι πληρούνται όλα τα ρυθμιστικά πρότυπα. Αυτό θα προσφέρει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη κατά την κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά και θα μειώσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα έργα DO-254.

Χρησιμοποιώντας το Visure Requirements ALM για το DO-254, οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από μια διαισθητική πλατφόρμα που βοηθά στη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με όλες τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και μεγαλύτερη προβολή των έργων τους και ταχύτερο χρόνο διάθεσης στην αγορά. Επιπλέον, παρέχει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης έργων, ενώ μειώνει το κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη. Τελικά, το Visure Requirements ALM είναι η ιδανική λύση για την ανάπτυξη συμβατού υλικού και λογισμικού σύμφωνα με τα πρότυπα DO-254.

Το Visure Requirements είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που διευκολύνει την ανάπτυξη και την επαλήθευση ενσωματωμένων συστημάτων αεροηλεκτρονικής. Οι οπτικές ροές εργασίας που βασίζονται σε ρόλους ευθυγραμμίζουν τις διαδικασίες και τα εργαλεία για να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ιχνηλασιμότητα των απαιτήσεων από την ανάπτυξη και τις προδιαγραφές έως την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Με τις Απαιτήσεις Visure, μπορείτε εύκολα να ενσωματωθείτε με άλλα εργαλεία κύκλου ζωής, να επιβάλλετε πολιτικές ιχνηλασιμότητας σε όλα τα Επίπεδα Διασφάλισης Σχεδίασης (DAL) και να τυποποιήσετε διαδικασίες που σχετίζονται με το DO-254.

Οι αυτοματοποιημένες λίστες ελέγχου του εργαλείου βοηθούν στη διαχείριση της συμμόρφωσης ενσωματώνοντας λίστες ελέγχου συνεργατών DER και μετρώντας την ποιότητα των απαιτήσεων με την ευθυγράμμιση επιβολής τεχνητής νοημοσύνης. Η παρακολούθηση προόδου από άκρο σε άκρο του Visure Requirements βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ευθυγράμμιση της ομάδας, ενώ η επαναχρησιμοποίηση των απαιτήσεων για συμμόρφωση σε όλα τα έργα εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. Μπορείτε επίσης να αυτοματοποιήσετε την επαλήθευση εργασιών για το DO-254 με λύσεις διαχείρισης δοκιμών τρίτων κατασκευαστών. Συνολικά, το Visure Requirements απλοποιεί τις διαδικασίες DO-254, διασφαλίζει τη συμμόρφωση και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Συμπέρασμα

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδειξης συμμόρφωσης για το DO-254 μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να εξορθολογίσουν τις προσπάθειές τους για συμμόρφωση, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα του υλικού τους. Με τον καθορισμό των απαιτήσεων συμμόρφωσης, την επιλογή ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου συμμόρφωσης, τη διαμόρφωση του εργαλείου, την ενοποίηση με άλλα συστήματα, την εκπαίδευση χρηστών και την παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος, οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία μια αυτοματοποιημένη διαδικασία συμμόρφωσης και να επιτύχουν συμμόρφωση με το πρότυπο DO-254.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία