Εταιρεία

Εταιρεία

Σχετικά με τις λύσεις Visure

Οι απαιτήσεις είναι, χωρίς αμφιβολία, το πιο κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη σύνθετων συστημάτων και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτά συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας, στο αυξημένο κόστος ανάπτυξης και, φυσικά, από το χρόνο στην αγορά.

Προς το παρόν, ορισμένες εταιρείες στην αγορά είτε προσφέρουν σύνθετες σουίτες ανάπτυξης εφαρμογών, οι οποίες είναι πολύ ακριβές και είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και ενσωματωθούν με εργαλεία τρίτων, είτε προσφέρουν υπηρεσίες βελτίωσης της διαδικασίας χωρίς να παρέχουν πρακτικές λύσεις για την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση αυτών.

Λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας των προβλημάτων που σχετίζονται με τις απαιτήσεις, οι εταιρείες απαιτούν όλο και περισσότερο έναν κορυφαίο ειδικό για τις απαιτήσεις που μπορεί να παρέχει συνεργατική ΛΥΣΕΙΣ στα εν λόγω προβλήματα, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εταιρείας, με προσιτό κόστος υλοποίησης και, φυσικά, ενσωματωμένο με άλλες συμπληρωματικές διαδικασίες και εργαλεία που έχουν ήδη εφαρμοστεί στον οργανισμό.

Η ποιότητα των Απαιτήσεων Visure, που υποστηρίζονται από κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως, μαζί με την εκτεταμένη εμπειρία που έχει συγκεντρώσει η ομάδα μας στην ανάπτυξη, το μάρκετινγκ και την εφαρμογή του προϊόντος, είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της εταιρείας.

Η Visure Solutions είναι μια ιδιωτική εταιρεία με γραφεία και διανομείς φημισμένου κύρους σε περισσότερες από 25 χώρες παγκοσμίως: ΗΠΑ, Γερμανία, Βραζιλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ινδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία κ.λπ.

Κορυφή