Ενσωμάτωση με το RiskCAT

Visure Integration με RiskCAT

Η ενσωμάτωση του Visure με το RiskCAT επιτρέπει

  • Βοηθά στο προσδιορισμός του κινδύνου του συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο.
  • Λαμβάνει αυτόματα το επίπεδο ακεραιότητας ασφάλειας (SIL) του συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο.
  • Υποδεικνύει το βαθμός υποχρέωσης (συνιστάται, υποχρεωτικό, ...) για κάθε μέτρο.
  • Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τα μέτρα που θα εφαρμοστούν.
  • Τα μέτρα μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τη σχέση τους με ορισμένα έγγραφα, δραστηριότητες ή λέξεις κλειδιά.
  • Επιτρέπει on-line πρόσβαση στην ακριβή διατύπωση των μέτρων ή στον ορισμό όρων στο πρότυπο.
  • Τεκμηριώνει όλες τις αποφάσεις για αναθεώρηση.
  • Δημιουργεί λίστες ελέγχου για τα επιλεγμένα μέτρα.
  • Το Store / Reload δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε να εργάζεστε με προκαθορισμένες από τον χρήστη προεπιλογές μέτρων (π.χ. οδηγίες σε επίπεδο εταιρείας)
  • Για σχεδόν όλα τα υποστηριζόμενα πρότυπα, μια μονάδα σύγκρισης είναι διαθέσιμη ως επέκταση. Επιτρέπει τη σύγκριση του IEC 61508 (SIL 3) με το αντίστοιχο πρότυπο.

Συγκριτικό RiskCAT

 

Προγραμματίστε μια δωρεάν επίδειξη
Κορυφή