Οφέλη του Εργαλείου Απαιτήσεων

Το Word και το Excel δεν είναι Εργαλεία Απαιτήσεων

Πολυδιάστατη δομή για έλεγχο και επαναχρησιμοποίηση διεργασιών

 • Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο σε ένα μέρος και περιβάλλον.
 • Η επαναχρησιμοποίηση είναι δυνατή μόνο χρησιμοποιώντας αντίγραφα των υπαρχουσών πληροφοριών
 • Τα υπολογιστικά φύλλα και τα έγγραφα είναι ο μόνος τρόπος παροχής δομής δεδομένων
 • Δεν είναι δυνατή η ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα βάσει χρηστών ή εργασιών (τουλάχιστον στο MS Word και επιρρεπές σε σφάλματα στο MS Excel)

Έλλειψη ελέγχου και πορείας ελέγχου

 • Ποιος μπορεί να δημιουργήσει ή να αλλάξει απαιτήσεις / χαρακτηριστικά / συνδέσμους;
 • Ποιος έκανε αλλαγές σε υπάρχοντα δεδομένα; Πότε και γιατί;
 • Ποιες πληροφορίες μπορούν να σχετίζονται με άλλες πληροφορίες;
 • Τα έγγραφα μπορούν να έχουν πολλές εκδόσεις (εάν διαχειρίζονται χειροκίνητα, αλλά όχι τις πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα.
 • Η ανάλυση αλλαγών για τις απαιτήσεις είναι αδύνατη
 • Δεν υπάρχει ιστορικό αλλαγών

Χωρίς ιχνηλασιμότητα

 • Η ανιχνευσιμότητα είναι μόνο, στην καλύτερη περίπτωση, ένα πεδίο ή κείμενο που σας ενημερώνει για τις σχέσεις απαιτήσεων
 • Δεν υπάρχει τρόπος να ακολουθήσετε αυτά τα ίχνη, ούτε να λάβετε μετρήσεις, αναφορές, να πραγματοποιήσετε ανάλυση επιπτώσεων κ.λπ.
 • Τα ίχνη πρέπει να υποστηρίζονται χειροκίνητα
 • Δεν υπάρχουν ίχνη με άλλα εργαλεία

Ταυτόχρονη πρόσβαση / Πολλοί χρήστες

 • Όταν ένα έγγραφο ανοίγει από έναν χρήστη, αποκλείεται πλήρως. Δεν υπάρχει τρόπος για άλλον χρήστη να τροποποιήσει το έγγραφο, ενώ άλλος το έχει ανοιχτό
 • Δεν υπάρχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις απαιτήσεις / χαρακτηριστικά / κ.λπ.

Μετρήσεις, αναφορές, πίνακες ελέγχου

 • Εκτός από την καταμέτρηση σελίδων και λέξεων, δεν υπάρχουν μετρήσεις
Κορυφή