Λύσεις Visure


Υποστήριξη
Εγγραφείτε
Είσοδος
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή
Τι είναι το CMMI - Δωρεάν Λευκή Βίβλος
Λίστα ιστολογίων

Τι είναι το CMMI - Δωρεάν Λευκή Βίβλος

Blog | 9 λεπτό διάβασμα
Γράφτηκε από τον διαχειριστή

Πίνακας περιεχομένων

Οι οργανισμοί αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για τη βελτίωση της απόδοσης και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών. Το μοντέλο Capability Maturity Model Integration (CMMI) βοήθησε πολλούς οργανισμούς να επιτύχουν εμφανή επιχειρηματικά αποτελέσματα και η εφαρμογή του στην πράξη δεν ήταν ποτέ ευκολότερη χάρη στα σύγχρονα εργαλεία CMMI.

Ποιος δημιουργεί CMMI;

Αναπτύχθηκε στο Carnegie Mellon University (CMU) και απαιτείται από πολλές συμβάσεις του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών (DoD) και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, σκοπός της CMMI είναι να παράσχει έναν σαφή χάρτη πορείας για βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι οργανισμοί για να αυξήσουν και να συγκρίνουν τις επιδόσεις σε μια σειρά κρίσιμων επιχειρηματικών ικανοτήτων.  

Το CMMI είναι ο διάδοχος του μοντέλου ωριμότητας ικανότητας (CMM) ή του CMM λογισμικού για συντομία. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το λογισμικό CMM ήταν προσαρμοσμένο στη μηχανική λογισμικού. Η τελευταία έκδοση του CMMI (Έκδοση 2.0) κυκλοφόρησε το 2018 και επιτρέπει στο μοντέλο να εφαρμοστεί σε υλικό, λογισμικό και ανάπτυξη υπηρεσιών σε κάθε κλάδο.

Τι είναι το CMMI;

Το CMMI (Capability Maturity Model Integration) περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές, που έχουν ήδη εφαρμοστεί στον κλάδο, για την ανάπτυξη, συντήρηση και απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει την αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας σε έναν οργανισμό ή την ικανότητά του σε σχέση με τις διαδικασίες που εκτελεί, να θέτει προτεραιότητες προκειμένου να εφαρμόσει τις βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν και να πραγματοποιήσει αυτές τις βελτιώσεις.

Υπάρχουν 3 μοντέλα CMMI, όλα που αναπτύχθηκαν από το Ινστιτούτο Μηχανικής Λογισμικού (SEI), ένα κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης που είναι μέρος του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, στη Φιλαδέλφεια. αυτά τα μοντέλα είναι:

 • CMMI για ανάπτυξη, που απευθύνεται σε οργανισμούς που αναπτύσσουν και συντηρούν προϊόντα και υπηρεσίες για την ανάπτυξη συστήματος.
 • CMMI για απόκτηση, που απευθύνεται σε οργανισμούς που αναθέτουν υπεργολαβικές υπηρεσίες ανάπτυξης και συντηρούν προϊόντα και υπηρεσίες για την ανάπτυξη συστήματος.
 • CMMI για υπηρεσίες, που απευθύνεται σε οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες.

Οι στόχοι του CMMI είναι:

 • Να παρέχει ένα πλαίσιο που βοηθά τον οργανισμό να βελτιώσει τις διαδικασίες του
 • Να παρέχει έναν οδηγό για τη βελτίωση της ικανότητας ανάπτυξης, απόκτησης και συντήρησης προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από έναν οργανισμό.
 • Να περιγράψει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών, τόσο στη διαχείριση όσο και στη μηχανική.

Τα τελευταία χρόνια, η CMMI έχει αποκτήσει τεράστια σημασία ως σύστημα ποιότητας στη βιομηχανία συστημάτων και μπορεί στην πράξη να θεωρηθεί το de facto πρότυπο σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, το CMMI μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τομείς, όπως η μηχανική συστημάτων, το υλικό κ.λπ. Το CMMI για ανάπτυξη εφαρμόζεται στην ανάπτυξη και συντήρηση προϊόντων και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το πεδίο ή την περιοχή ενδιαφέροντος. Η τρέχουσα έκδοση του CMMI είναι το έγγραφο «CMMI για ανάπτυξη», έκδοση 1.2, διαθέσιμο από τον Αύγουστο του 2006.

Τα κύρια στοιχεία του μοντέλου CMMI για ανάπτυξη είναι οι Περιοχές διεργασίας. σε κάθε Περιοχή Διαδικασίας, το CMMI προσδιορίζει ένα σύνολο Ειδικών και Γενικών Στόχων, καθώς και ένα σύνολο Πρακτικών που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη αυτών των Στόχων και να καλύψουν κάθε μία από τις Περιοχές Διαδικασίας.

Ποια είναι τα 5 επίπεδα CMMI;

Το μοντέλο CMMI εξετάζει 5 επίπεδα ωριμότητας, μετρήσιμα για τον οργανισμό:

 1. Αρχικός
 2. Υπεύθυνη για τη διαχείριση
 3. Ορίζεται
 4. Διαχείριση ποσοτικά
 5. Βελτιστοποίηση

Στο επίπεδο ωριμότητας 1 (αρχικό), ο οργανισμός χαρακτηρίζεται από την ad-hoc φύση των διαδικασιών του. Ο οργανισμός δεν παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον για τη δημιουργία των προϊόντων του, επομένως η επιτυχία των έργων του εξαρτάται αποκλειστικά από τις δεξιότητες των ατόμων που είναι αφιερωμένα σε καθένα από αυτά.

Στο επίπεδο ωριμότητας 2 (Διαχειριζόμενο), τα έργα στον οργανισμό εκτελούν διαδικασίες σύμφωνα με ό, τι έχει προγραμματιστεί και καθοριστεί στις πολιτικές του οργανισμού, απασχολώντας εξειδικευμένα άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, με συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων, και παρακολούθηση, έλεγχο και επανεξέταση όλων των διαδικασιών.

Στο επίπεδο ωριμότητας 3 (Καθορισμένο), όλες οι διαδικασίες κατανοούνται και περιγράφονται μέσω προτύπων, διαδικασιών, εργαλείων και μεθόδων.

Στο επίπεδο ωριμότητας 4 (ποσοτικά διαχειριζόμενο), ο οργανισμός και τα έργα καθορίζουν ποσοτικούς στόχους για τη μέτρηση της ποιότητας της διαδικασίας καθώς και της χρήσης της, και απαιτούνται κριτήρια για τη διαχείρισή τους. Οι στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των διαδικασιών.

Στο επίπεδο ωριμότητας 5 (Βελτιστοποίηση), ο οργανισμός εφαρμόζει συνεχή βελτίωση των διεργασιών του μέσω της ποσοτικής κατανόησης των αιτίων διακύμανσης που είναι κοινές στη διαδικασία, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους που υποστηρίζουν τη συνεχή βελτίωση.

Τα επίπεδα ωριμότητας είναι αθροιστικά, με άλλα λόγια, για να φτάσουν σε καθένα από αυτά είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν όλοι οι συγκεκριμένοι τομείς διεργασίας σε αυτό το επίπεδο καθώς και όλα τα χαμηλότερα επίπεδα.

Ποια είναι τα 6 επίπεδα ικανότητας του CMMI;

Με τη σειρά του, το μοντέλο CMMI θεωρεί 6 επίπεδα ικανότητας, μετρήσιμα για κάθε διαδικασία:

 1. Ατελής
 2. Πραγματοποιήθηκε
 3. Υπεύθυνη για τη διαχείριση
 4. Ορίζεται
 5. Ποσοτικά διαχειριζόμενο
 6. Βελτιστοποίηση

Επίπεδο ικανότητας CMMI 0 (Μη ολοκληρωμένο): εκτελείται μερικώς. Ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι στόχοι της περιοχής επεξεργασίας δεν πληρούνται.

CMMI Level 1 Level (Performed): Πρόκειται για μια ατελή διαδικασία που ικανοποιεί όλους τους συγκεκριμένους στόχους στην περιοχή της διαδικασίας.

CMMI Level 3 Level (Managed): Πρόκειται για μια διεργαζόμενη διαδικασία, η οποία διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη της διαδικασίας, έτσι ώστε η διαδικασία να εκτελείται σύμφωνα με ό, τι έχει προγραμματιστεί και καθοριστεί στις πολιτικές οργάνωσης, απασχολώντας εξειδικευμένα άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, εμπλέκοντας όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, και παρακολούθηση, έλεγχο και ανασκόπηση της διαδικασίας.

CMMI Level 3 Level (Defined): Πρόκειται για μια διαχειριζόμενη διαδικασία που προσαρμόζεται από το σύνολο των τυπικών διαδικασιών σύμφωνα με τους προσαρμοσμένους οδηγούς της και συμβάλλει σε προϊόντα, μέτρα κ.λπ. στη βελτίωση του οργανισμού.

Επίπεδο ικανότητας CMMI 4 (Ποσοτικά διαχειριζόμενο): Είναι μια καθορισμένη διαδικασία που ελέγχεται χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές.

Επίπεδο ικανότητας CMMI 5 (Βελτιστοποίηση): Πρόκειται για μια ποσοτικά διαχειριζόμενη διαδικασία που βελτιώνεται μέσω της ποσοτικής κατανόησης των αιτίων της διακύμανσης που είναι κοινές στη διαδικασία.

Τα επίπεδα ικανότητας είναι αθροιστικά.

Τι είναι οι Αντιπροσωπείες της CMMI;

Το μοντέλο αναφέρει δύο παραστάσεις:

 • Σταδιακή αναπαράσταση
 • Συνεχής αναπαράσταση

Και στις δύο περιπτώσεις, οι Περιοχές Διαδικασίας, οι Στόχοι και οι Πρακτικές είναι οι ίδιες. Η διαφορά μεταξύ αυτών των αναπαραστάσεων είναι η σειρά με την οποία εφαρμόζεται η βελτίωση της διαδικασίας:

 • Στην περίπτωση σταδιακής αναπαράστασης, οι περιοχές διεργασίας που πρέπει να βελτιωθούν επιλέγονται σε μια προκαθορισμένη ταξινόμηση που δίνεται από την εκχώρησή του σε επίπεδα ωριμότητας του Μοντέλου.
 • Σε περίπτωση συνεχούς εκπροσώπησης, οι διαδικασίες που πρέπει να βελτιωθούν επιλέγονται κατά την ταξινόμηση που ο οργανισμός θεωρεί πιο κατάλληλη βάσει των επιχειρηματικών του στόχων. Για κάθε Περιοχή Διαδικασίας υπάρχουν επίπεδα ικανότητας (από 0 έως 5) που παρέχουν μια ένδειξη της ταξινόμησης στην οποία η βελτίωση πρέπει να αντιμετωπιστεί σε καθένα από αυτά. Η συνεχής αναπαράσταση είναι πιο κοντά σε άλλα πρότυπα ποιότητας όπως το ISO 15504 (SPICE). Η σταδιακή αναπαράσταση αντιστοιχεί στις πρώτες εκδόσεις του μοντέλου CMMI, στο παρελθόν CMM, και οι οποίες μελετούσαν μόνο την εφαρμογή με βάση τα επίπεδα ωριμότητας του οργανισμού.

Πώς μπορεί το CMMI να βοηθήσει τον οργανισμό σας;                         

Το CMMI μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς με διάφορους σημαντικούς τρόπους:

 • Αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών.
 • Βελτιώνει την πιθανότητα προσγείωσης και διατήρησης νέων πελατών.
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. 
 • Δημιουργεί περισσότερα κέρδη. 
 • Αυξάνει την ικανότητα επίτευξης των στόχων του έργου και των επιχειρηματικών στόχων.
 • Διευκολύνει την αντιμετώπιση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. 
 • Βοηθά στον εντοπισμό κενών δεξιοτήτων και στην κατανομή των σημείων συμφόρησης της ροής εργασίας. 
 • Προωθεί την επικοινωνία με πρότυπα σε επίπεδο οργανισμού. 

Η τελευταία έκδοση του CMMI είναι γραμμένη σε μη τεχνική γλώσσα, γεγονός που το καθιστά πιο φιλικό προς το χρήστη και πιο εύκολο να εφαρμοστεί. Οι οργανισμοί μπορούν εξερευνήστε το CMMI στο διαδίκτυο και να το διαμορφώσετε με βάση τους συγκεκριμένους στόχους τους για βελτίωση της απόδοσης και την οργανωτική επιτυχία. Εργαλεία όπως το Visure Requirements βοηθούν στη βελτίωση της ωριμότητας παρακολουθώντας και εντοπίζοντας τις απαιτήσεις και βοηθώντας στην τυποποίηση και την εναρμόνιση της εφαρμογής επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Χρήση μοντέλων δεδομένων για τη διαχείριση της ιχνηλασιμότητας με το Visure

Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαχείρισης απαιτήσεων για την υποστήριξη CMMI

Το Visure Requirements μοιράζεται με CMMI αυτήν την προσέγγιση: διαχείριση απαιτήσεων συνδέεται στενά με την ανάπτυξη απαιτήσεων. Μια διαδικασία Μηχανικής Απαιτήσεων που υποστηρίζεται από Απαιτήσεις Visure περιλαμβάνει όχι μόνο δραστηριότητες ειδικές για τη διαχείριση απαιτήσεων, όπως τον σαφή προσδιορισμό των απαιτήσεων, την έκδοση, ιχνηλασιμότητα, κ.λπ. αλλά και άλλοι όπως ο ορισμός επιχειρηματικών μοντέλων και διεπαφών και ο προσδιορισμός των λειτουργιών του προς ανάπτυξη συστήματος. Η διαχείριση αυτών των δραστηριοτήτων στο ίδιο εργαλείο είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα καθώς βοηθά τους συμμετέχοντες στο έργο να διατηρήσουν ένα συνολικό, ολοκληρωμένο όραμα όλων των δραστηριοτήτων ως μέρος μιας κυκλικής και επαναληπτικής διαδικασίας.

Επιπλέον, η χρήση των Απαιτήσεων Visure ως υποστήριξη για την εφαρμογή του CMMI έχει πολλά οφέλη καθώς επιτρέπει την αυτοματοποίηση μέρους των διαδικασιών, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών ακόμη και σε στιγμές άγχους, όπως απαιτείται στην περιγραφή του CMMI επιπέδου 2 (Διαχειριζόμενο).

Διαχείριση και ανάλυση ελαττωμάτων, απαιτήσεων, δοκιμών, .. με το Visure

Στην πραγματικότητα, ήδη στο CMMI για το επίπεδο ανάπτυξης 2, μεταξύ των πόρων που θεωρούνται απαραίτητοι για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων, ως ένα από τα «τυπικά προϊόντα εργασίας», συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο για την παρακολούθηση και απαιτήσεις ιχνών. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η μη αυτόματη συντήρηση είναι τόσο δαπανηρή που ο κίνδυνος εγκατάλειψης των βέλτιστων πρακτικών είναι πολύ υψηλός εάν ένα τέτοιο εργαλείο δεν είναι διαθέσιμο.

Για το επίπεδο ωριμότητας 3 (Καθορισμένο), ο οργανισμός πρέπει να έχει ορίσει γενικές διαδικασίες, οι οποίες θα προσαρμόζονται στα διάφορα έργα ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης, αυτές οι διαδικασίες πρέπει να χαρακτηρίζονται κατάλληλα, να κατανοούνται και να περιγράφονται σε πρότυπα, διαδικασίες, εργαλεία και μεθόδους, παρέχοντας πρότυπα για την υποστήριξη της τυποποίησης της διαδικασίας. Εδώ, η χρήση των Απαιτήσεων Visure διευκολύνει την εφαρμογή των διαδικασιών απαιτήσεων στο επίπεδο 3, καθώς βοηθά στην τυποποίηση και την εναρμόνιση της εφαρμογής των διαδικασιών κατά μήκος της εταιρείας.

Για τα επίπεδα ωριμότητας 4 (Ποσοτικά διαχειριζόμενα) και 5 (Βελτιστοποίηση), είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι δευτερεύουσες διεργασίες που συμβάλλουν σημαντικά στη γενική διαδικασία, να ελεγχθούν και να διαχειριστούν χρησιμοποιώντας ένα σύνολο στατιστικών και ποσοτικών τεχνικών, οι οποίες την καθιστούν είναι δυνατόν να βελτιωθεί ο ορισμός και η εφαρμογή των διαδικασιών στον οργανισμό. Είναι επίσης ενδιαφέρον εδώ η χρήση ενός εργαλείου, καθώς η ποσοτική διαχείριση δεν είναι δυνατή χωρίς την αποθήκευση δεδομένων που μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για τον υπολογισμό των μετρήσεων και την ανάπτυξη μοντέλων απόδοσης ή μοντέλων συμπεριφοράς διεργασίας.

Συνεχίστε να διαβάζετε ολόκληρη τη Λευκή Βίβλο


Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!

Η Κορυφαία