Ενσωματώσεις

Πλατφόρμα Visure ALM - Ενσωματώσεις

Ευέλικτη και ανοιχτή πλατφόρμα ALM για ενσωμάτωση με εργαλεία τρίτων:

Χρήση του Visure API για ενοποίηση με εργαλεία τρίτων, όπως εργαλεία μοντελοποίησης (π.χ. Sparx Enterprise Architect, MATLAB Simulink, SCADE κ.λπ.), άλλα εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων (π.χ. IBM DOORS, CaliberRM, IBM Rational ReqPro, Polarion, Jama κ.λπ. ), Εργαλεία πρωτοτύπων (π.χ. JustinMind. Κ.λπ.), Εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων (π.χ. JIRA, Bugzilla κ.λπ.), Εργαλεία δοκιμών (π.χ. HP / QC, Rational Test Real-Time, Test RT, RTRT, VectorCAST Software, LDRA, κ.λπ.), Διαχείριση έργου (π.χ. Azure DevOps (Microsoft TFS), Microsoft Project, κ.λπ.), Τυπικές μορφές (π.χ. ReqIF, κ.λπ.), εργαλεία ALM (π.χ. HP / ALM, Helix ALM κ.λπ.), PLM (π.χ. Siemens, PTC, Dassault Systems, κ.λπ.).

Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα.

ΠΟΡΤΕΣ IBM - Διαχείριση απαιτήσεων

Με βάση τις περιοχές διεργασίας του Μοντέλου Απόκτησης CMMI: αυτή η λύση επιτρέπει τον ορισμό μιας διαδικασίας καθορισμού και διαχείρισης απαιτήσεων εταιρικού προμηθευτή στον οργανισμό, βάσει των τομέων διεργασίας Διαχείριση Απαιτήσεων (REQM) και Ανάπτυξη Απαιτήσεων Απόκτησης (ARD).

HP ALM

HP / ALM

Η ενσωμάτωση επιτρέπει τη διαχείριση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ απαιτήσεων και δοκιμών και τον έλεγχο της πλήρους δοκιμαστικής κάλυψης των συνόλων απαιτήσεων. Χρησιμοποιεί τις δυνατότητες εκδόσεων στο HP ALM για να βελτιώσει τις δυνατότητες σύγκρισης για να εκτιμήσει σωστά τον αντίκτυπο για αποτυχημένες δοκιμές ή τροποποιημένες απαιτήσεις.

RiskCAT

RiskCAT - Τυπική συμμόρφωση

Η ενοποίηση μεταξύ RiskCAT και Visure Requirements επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά τα πρότυπα απευθείας στην πλατφόρμα απαιτήσεων.

Atlassian JIRA

Atlassian JIRA - Παρακολούθηση σφαλμάτων και ζητημάτων

Η ενσωμάτωση μεταξύ του Visure Requirements ALM Platform και του JIRA υποστηρίζει την ανταλλαγή απαιτήσεων, ζητημάτων και των χαρακτηριστικών τους αμφίδρομα.
Τα ζητήματα που ορίζονται στο JIRA μπορούν να εξαχθούν στην πλατφόρμα Visure ALM ως απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της ορατότητας αυτών των στοιχείων στην πλατφόρμα Visure και να εντοπιστούν στα υπόλοιπα στοιχεία / απαιτήσεις στο Visure. Επιπλέον, οι απαιτήσεις θα συγχρονίζονται αυτόματα / εξάγονται στο JIRA. Αυτές οι δυνατότητες καθιστούν τα ζητήματα του JIRA ορατά στην πλατφόρμα Visure ALM, ενημερώνουν τα χαρακτηριστικά και δημιουργούν νέα προβλήματα απευθείας στην πλατφόρμα Visure και στέλνουν όλες αυτές τις πληροφορίες στο JIRA, διατηρώντας μια άμεση επικοινωνία / συγχρονισμό μεταξύ των δύο εργαλείων.

Αρχιτέκτονας επιχειρήσεων

ENTERPRISE ARCHITECT - Σχεδιασμός βάσει μοντέλου

Μέσω αυτής της ενοποίησης είναι δυνατή η αποστολή απαιτήσεων στο Enterprise Architect κατά τη διάρκεια του βήματος ανάλυσης και η χρήση τους ως σημείο εκκίνησης για μοντελοποίηση και σχεδιασμό.

MATLAB SIMULINK - Σχεδιασμός βάσει μοντέλου

Η ενσωμάτωση μεταξύ του Visure Requirements ALM Platform και του Matlab Simulink υποστηρίζει μια αμφίδρομη ιχνηλασιμότητα μεταξύ των απαιτήσεων που ορίζονται στην πλατφόρμα Visure και στα μοντέλα Simulink.
Τα μοντέλα που ορίζονται στο Simulink μπορούν να εντοπιστούν στις απαιτήσεις του συστήματος Visure ALM Platform για να διευκολύνουν την ανάλυση των επιπτώσεων στην πλατφόρμα Visure. Αυτές οι δυνατότητες καθιστούν τις απαιτήσεις στο Visure ορατές στο Matlab Simulink και οι άλλες αντιπροσωπεύουν τα ίχνη μοντέλου Matlab Simulink που διατίθενται στην πλατφόρμα Visure για ανάλυση αντίκτυπου αλλαγής.

Azure DevOps (Microsoft TFS)

Η ενοποίηση μεταξύ του Visure Requirements ALM Platform και του Microsoft TFS / Azure DevOps υποστηρίζει την ανταλλαγή απαιτήσεων, ελαττωμάτων, εργασιών, ιστοριών χρηστών και άλλων στοιχείων εργασίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους αμφίδρομα.
Τα στοιχεία εργασίας που ορίζονται στο Microsoft TFS / Azure DevOps μπορούν να εξαχθούν στην πλατφόρμα Visure ως στοιχεία για να διευκολύνουν την ορατότητα αυτών των στοιχείων μέσα στην πλατφόρμα Visure και να τα εντοπίσουν στα υπόλοιπα στοιχεία. Επιπλέον, τα αντικείμενα Visure θα συγχρονίζονται αυτόματα / εξάγονται σε Microsoft TFS / Azure DevOps. Αυτές οι δυνατότητες καθιστούν τα στοιχεία εργασίας του Microsoft TFS / Azure DevOps ορατά στην πλατφόρμα Visure, ενημερώνουν τα χαρακτηριστικά και δημιουργούν νέα στοιχεία εργασίας απευθείας στις Απαιτήσεις Visure και μεταφέρουν όλες αυτές τις πληροφορίες στο Microsoft TFS / Azure DevOps, διατηρώντας μια άμεση επικοινωνία / συγχρονισμό μεταξύ των δύο εργαλείων .

ReqIF - Τυπική μορφή

ReqIF - XRI Μετατροπή μετ 'επιστροφής μεταξύ ReqIF - XRI σε περιβάλλον Visure.
Αυτή η προσθήκη υποστηρίζει την τυπική μορφή εισαγωγής / εξαγωγής ReqIF και υποστηρίζει επίσης την προσαρμοσμένη μορφή IBM DOORS ReqIF.

Κορυφή