Πιστοποίηση IREB

Πιστοποίηση IREB

Γιατί είναι σημαντικό να αποκτήσετε την επίσημη πιστοποίηση;

Είναι ο μόνος επίσημος τρόπος για να αποδείξετε τις γνώσεις και την εμπειρία στο Requirements Engineering.

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Μηχανικών Απαιτήσεων - Επίπεδο Ιδρύματος

Από την ίδρυσή της, η πιστοποίηση CPRE Foundation Level έχει εξελιχθεί σε ένα πιο πιστοποιημένο πιστοποιητικό στο Requirements Engineering παγκοσμίως. Πάνω από 14,500 άτομα έχουν πιστοποιηθεί παγκοσμίως σε περισσότερες από 45 χώρες.

Στόχος μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους υποψηφίους για τις εξετάσεις IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE-FL). Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθεί το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει εκτεταμένες γνώσεις για τις απαιτήσεις μηχανικής και τον ρόλο αυτής της πειθαρχίας στον κύκλο ζωής ενός έργου, ανεξάρτητα από τον κλάδο.

Τι θα μάθετε;

Αποκτήστε πρακτικές γνώσεις απαραίτητες για την επιτυχία στον τομέα της Μηχανικής Απαιτήσεων μέσω ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δείξουν τα πιο κοινά προβλήματα που συνεπάγεται αυτή η πειθαρχία.

Επιδείξτε μια προσέγγιση για τις απαιτήσεις μηχανικής που είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε συγκεκριμένη μεθοδολογία, εργαλείο ή τομέα αγοράς.

Εμφάνιση καθιερωμένων και αποδεδειγμένων μεθόδων, τεχνικών και πρακτικών στο Requirements Engineering.

Υπάρχει μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή, μέσω πρακτικών ασκήσεων, λεπτομερών δοκιμασμένων μεθόδων για την ανάπτυξη, την τεκμηρίωση και την επικύρωση των απαιτήσεων.

Θέματα αναλυτικών προγραμμάτων

Το πρόγραμμα σπουδών CPRE Foundation καλύπτει τα πιο σημαντικά θέματα της Μηχανικής Απαιτήσεων:

  • Εισαγωγή και θεμέλια
  • Σύστημα και πλαίσιο συστήματος
  • Απαίτηση ανάκλησης
  • Τεκμηρίωση απαιτήσεων
  • Τεκμηρίωση των απαιτήσεων με χρήση φυσικής γλώσσας
  • Τεκμηρίωση απαιτήσεων βάσει μοντέλου
  • Επικύρωση και διαπραγμάτευση απαιτήσεων
  • Διαχείριση απαιτήσεων
  • Υποστήριξη εργαλείων

Διάρκεια μαθήματος

24 ώρες συνήθως καλύπτονται για 3 ημέρες.

Εξέταση

Η εξέταση του πιστοποιητικού επιπέδου ιδρύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο τέλος του μαθήματος εκπαίδευσης, είτε εάν απαιτείται περαιτέρω χρόνος σπουδών, αργότερα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω διαδικτύου σε κέντρο πιστοποίησης. Το κόστος για την εξέταση είναι επιπλέον των εξόδων μαθήματος.

Η εξέταση περιλαμβάνει 45 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν σε 75 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας και, συνεπώς, έχουν διαφορετικούς βαθμούς. Ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθμολογίας που είναι δυνατόν να απονεμηθεί το πιστοποιητικό.

Κορυφή