Ενσωμάτωση με το HP ALM και το Quality Center

Visure Integration με HP ALM και Quality Center

Ενσωμάτωση του Visure με το HP ALM και το Quality Center

  • Παρέχει μια απρόσκοπτη πλατφόρμα για Απαιτήσεις και δοκιμές.
  • Πλήρως προσαρμόσιμη ενσωμάτωση για την υποστήριξη καταρρακτών και ευέλικτων διαδικασιών.
  • Συγχρονίζει αντικείμενα, χαρακτηριστικά και σχέσεις αμφίδρομα.

Πιστοποιημένο Visure

Προγραμματίστε μια δωρεάν επίδειξη
Κορυφή