Nõuetest aruandlus

Nõuetest aruandlus

Mõnikord ei piisa ekraanist - mõnikord tuleb nõudedokumendid printida lepingulistel põhjustel, sest sidusrühm eelistab paberit ladustamise kaalutlustel, sisemise vastastikuse eksperthinnangu või juhtkonna ülevaatuse eesmärgil.

Nõuandearuannete koostamiseks on palju muid põhjuseid:

  • nende hoidmiseks dokumendihaldussüsteemis.
  • esitada aruandeid nõuete metaandmete kohta.
  • koostada aruandeid, mis hõlmavad mitut projekti.
  • veendumaks, et kõik aruanded näevad välja ettevõtte mallis määratletud kujul.
  • vältimaks, et insenerid kulutaksid aega dokumentide vormindamisele.
top