Nõuded ja investeeringutasuvus

Nõuete haldamine ja investeeringutasuvus

Nõuete vigade ja tegematajätmiste vähendamine - kõige tõhusam meede kvaliteedisüsteemide õigeaegseks ja eelarve piires pakkumiseks.

Efektiivne nõuete haldamise protsess võib pakkuda teie projektidele mitmeid eeliseid. Võib tunduda, et esilekutsumine, analüüsimine, täpsustamine ja valideerimine, testide planeerimine ja aruandlusprotsessid on väga aeganõudvad. Eelnevaks ettevalmistamiseks selle aja kasutamisest tulenevad eelised on aga pikemas perspektiivis enam kui tasa arvukate hüvedega.

Millistes valdkondades vähendate kulusid, kasutades nõuete haldamise tööriista

  • Reaalajas juurdepääs projekti teabele
  • Süsteeminõuded Taaskasutamine
  • Nõuete jälgitavus
  • Teabeversioonide haldamine
  • Jälgitavuse maatriksi tootmine
  • Katse planeerimine
  • Riskijuhtimise
  • Inseneriaruannete koostamine
  • Lepingu väljastatavate spetsifikatsioonide dokumentide koostamine

top