Integreerimine RiskCAT-iga

Visuaali integreerimine RiskCAT-iga

Visuaali integreerimine RiskCAT-iga võimaldab

  • Aitab sisse süsteemi riski määramine vastavalt standardile.
  • Tuletab automaatselt ohutuse terviklikkuse taseme (SIL) süsteemi vastavalt standardile.
  • Näitab kohustuse määr (soovitatav, kohustuslik, ...) iga meetme kohta.
  • Võimaldab kasutajal valida rakendatavad meetmed.
  • Mõõte saab valida vastavalt nende seosele teatud dokumentide, tegevuste või märksõnadega.
  • Võimaldab veebipõhist juurdepääsu meetmete või määratluse täpsele sõnastusele terminites.
  • Dokumenteerib kõik otsused läbivaatamiseks.
  • Genereerib valitud meetmete kontrollnimekirjad.
  • Salvestamine / uuesti laadimine võimaldab hakata töötama kasutaja määratletud meetmete eelvalikutega (nt kogu ettevõtte juhised).
  • Peaaegu kõigi toetatud standardite jaoks on laiendusena saadaval võrdlusmoodul. See võimaldab võrrelda standardit IEC 61508 (SIL 3) vastava standardiga.

RiskCATi võrdlev

 

top