Visure-ratkaisut


Tuki
Rekisteröidy
Kirjaudu
Aloita ilmainen kokeilu

Vahvistetun kyberturvallisuussäätiön rakentaminen vaatimusten hallinnan avulla

zoomaus Marraskuussa 21, 2023 Klo 8 PDT Ilmainen

Sisällysluettelo

Kyberturvallisuusmarkkinoiden koko ja ennusteet:

Kyberturvallisuusmarkkinat ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti, koska kyberuhkien ja hyökkäysten määrä organisaatioihin ja yksilöihin on lisääntynyt. Eri markkinatutkimusraporttien mukaan maailmanlaajuisten kyberturvallisuusmarkkinoiden koon arvioitiin olevan noin 167.1 miljardia dollaria vuonna 2020, ja sen odotetaan nousevan 373.5 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä ja kasvavan noin 10.2 prosentin CAGR:llä ennustejaksolla 2021–2028.

Kyberturvallisuusmarkkinoiden kasvua ohjaavat monet tekijät, kuten pilvipohjaisten teknologioiden yleistyminen, kyberhyökkäysten ja tietomurtojen lisääntyminen sekä organisaatioiden kasvava tietoisuus kyberturvallisuuden tärkeydestä. Lisäksi kehittyneiden kyberturvallisuusratkaisujen, kuten tekoälyn (AI), koneoppimisen (ML) ja Internet of Things (IoT) tietoturvaratkaisujen, kasvava kysyntä vauhdittaa myös markkinoiden kasvua.

Suojaustyypin perusteella markkinat on jaettu verkkoturvallisuuteen, päätepisteiden tietoturvaan, sovellusturvallisuuteen, pilviturvallisuuteen ja muihin. Näistä verkkoturvalla odotetaan olevan suurin markkinaosuus ennustejaksolla, koska verkkoturvaratkaisujen käyttö kyberhyökkäyksiltä suojautumiseen lisääntyy.

Maantieteellisesti Pohjois-Amerikalla odotetaan olevan suurin markkinaosuus kyberturvallisuusmarkkinoilla, mikä johtuu suurten kyberturvatoimittajien läsnäolosta ja alueen organisaatioiden lisääntyvistä investoinneista kyberturvallisuuteen. Aasian ja Tyynenmeren alueen odotetaan kuitenkin kasvavan korkeimmalla CAGR:llä ennustejaksolla johtuen digitaalisten teknologioiden yleistymisestä ja kyberuhkien lisääntymisestä alueella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kyberturvallisuusmarkkinoiden odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina kyberuhkien lisääntymisen ja digitaalisten teknologioiden yleistymisen myötä. Markkinoita odotetaan hallitsevan verkkoturvaratkaisut, Pohjois-Amerikan ollessa suurin markkina-alue ja Aasian ja Tyynenmeren alueella nopeimmin kasvavan.

Vaatimusten hallinta ja kyberturvallisuus:

Vaatimusten hallinta ja kyberturvallisuus ovat kaksi tärkeää ohjelmistokehityksen osa-aluetta. Ohjelmistojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä hallita vaatimuksia tehokkaasti. Vaatimustenhallinta on prosessi, jossa määritellään, dokumentoidaan ja ylläpidetään vaatimuksia ohjelmistokehityksen koko elinkaaren ajan. Kyberturvallisuus puolestaan ​​viittaa tietokonejärjestelmien ja verkkojen suojaamiseen luvattomalta käytöltä, varkauksilta, vaurioilta tai muilta haitallisilta toimilta.

Vaatimustenhallinnan merkitys kyberturvallisuuden kannalta:

Vaatimusten hallinta on ratkaisevan tärkeää tehokkaan kyberturvallisuuden kannalta, koska se varmistaa, että turvallisuusvaatimukset tunnistetaan, määritellään ja dokumentoidaan oikein. Tässä on muutamia syitä, miksi vaatimusten hallinta on tärkeää kyberturvallisuuden kannalta:

 1. Turvallisuusriskien tunnistaminen: Vaatimusten hallinta auttaa tunnistamaan mahdolliset tietoturvariskit ja haavoittuvuudet organisaation järjestelmissä ja prosesseissa. Tämä auttaa organisaatioita kehittämään tehokkaita turvatoimia näiden riskien vähentämiseksi.
 2. Turvallisuustavoitteiden määrittäminen: Vaatimusten hallinta auttaa määrittelemään selkeät turvallisuustavoitteet ja -tavoitteet organisaatiolle. Tämä antaa organisaatioille mahdollisuuden kehittää tehokkaita tietoturvastrategioita ja mitata turvatoimiensa tehokkuutta.
 3. Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen: Vaatimusten hallinta auttaa organisaatioita varmistamaan, että niiden suojausjärjestelmät ovat säädösten ja alan standardien, kuten ISO 27001, PCI DSS ja HIPAA, mukaisia.
 4. Muutoksen hallinta: Vaatimustenhallinnan avulla organisaatiot voivat hallita tehokkaasti muutoksia tietoturvaohjauksiinsa. Tämä auttaa organisaatioita varmistamaan, että turvatarkastukset pysyvät tehokkaina ja merkityksellisinä uhkaympäristön kehittyessä.
 5. Hallintokustannukset: Vaatimusten hallinta auttaa organisaatioita hallitsemaan tietoturvavalvonnan käyttöönoton ja ylläpidon kustannuksia. Tunnistamalla ja priorisoimalla tietoturvavaatimukset organisaatiot voivat keskittää resurssinsa kriittisimpiin suojaustoimintoihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaatimusten hallinta on ratkaisevan tärkeää tehokkaan kyberturvallisuuden kannalta, koska se auttaa organisaatioita tunnistamaan tietoturvariskit, määrittelemään turvallisuustavoitteet, varmistamaan vaatimustenmukaisuuden, hallitsemaan muutoksia ja hallitsemaan kustannuksia. Ottamalla käyttöön vankan vaatimustenhallintaprosessin organisaatiot voivat kehittää tehokkaita tietoturvakontrolleja, jotka suojaavat järjestelmiään ja tietojaan kyberuhkilta.

Kyberturvallisuuden haasteet:

Kyberturvallisuus on jatkuvasti kehittyvä ala, joka kohtaa lukuisia haasteita kyberuhkien ja -hyökkäysten jatkuvasti muuttuvan luonteen vuoksi. Jotkut kyberturvallisuuden tärkeimmistä haasteista ovat:

 1. Monimutkaisuus: Kyberturvallisuus on monimutkainen ala, joka sisältää useita suojakerroksia ja vaatii asiantuntemusta eri aloilta, kuten verkkoturvallisuudesta, päätepisteiden turvallisuudesta, sovellusturvasta, pilviturvallisuudesta ja muilta. Tämä monimutkaisuus tekee tehokkaiden kyberturvallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta ja hallinnasta haastavaa.
 2. Inhimillinen virhe: Inhimillinen virhe on yksi tärkeimmistä tietoturvaloukkausten ja tietojen menettämisen syistä. Työntekijät voivat vahingossa napsauttaa tietojenkalasteluviestiä tai jakaa arkaluontoisia tietoja luvattomien henkilöiden kanssa, mikä saattaa organisaation vaaraan.
 3. Edistyneet uhkat: Kyberhyökkääjät kehittävät jatkuvasti uusia ja kehittyneitä hyökkäysmenetelmiä ohittaakseen perinteiset tietoturvatoimenpiteet, mikä tekee hyökkäysten havaitsemisesta ja estämisestä haastavaa.
 4. Tietoisuuden puute: Monet yksilöt ja organisaatiot eivät ole tietoisia kyberhyökkäysten riskeistä ja mahdollisista seurauksista, mikä johtaa kyberturvallisuuteen liittyvien investointien puutteeseen ja huonoihin tietoturvakäytäntöihin.
 5. noudattaminen: Organisaatioiden tulee noudattaa erilaisia ​​kyberturvallisuuteen liittyviä viranomaisvaatimuksia ja standardeja, kuten GDPR, HIPAA ja PCI DSS. Vaatimusten noudattaminen voi olla haastavaa ja kallista, ja noudattamatta jättäminen voi johtaa ankariin seuraamuksiin ja mainevaurioon.
 6. Budjettirajoitteet: Kyberturvallisuus voi olla kallista, ja monilla organisaatioilla on vaikeuksia osoittaa riittävästi resursseja tehokkaiden turvatoimien toteuttamiseen, jolloin ne ovat alttiina kyberhyökkäyksille.

Kyberturvallisuuden standardiyhteensopivuus:

Toimialan standardien ja määräysten noudattaminen on olennaisen tärkeää tehokkaan kyberturvallisuuden kannalta. Tässä on joitain tärkeimmistä kyberturvallisuuteen liittyvistä standardeista ja määräyksistä:

 1. ISO 27001: Tämä on kansainvälinen standardi tietoturvan hallintajärjestelmille (ISMS). Se tarjoaa puitteet organisaation tietoturvan hallintajärjestelmän käyttöönotolle, ylläpitämiselle ja jatkuvalle parantamiselle.
 2. NIST-kyberturvallisuuskehys: Tämä viitekehys on vapaaehtoinen joukko ohjeita, standardeja ja parhaita käytäntöjä kyberturvallisuusriskien hallinnan parantamiseksi organisaatioissa.
 3. PCI DSS: Tämä on standardi luottokorttitietoja käsitteleville organisaatioille. Se sisältää vaatimukset turvalliselle maksukorttien käsittelylle ja säilytykselle luottokorttipetosten ja tietomurtojen estämiseksi.
 4. HIPAA: Tämä on asetus, joka asettaa kansalliset standardit yksilöiden terveystietojen yksityisyyden ja turvallisuuden suojaamiseksi.
 5. GDPR: Tämä on asetus, joka asettaa standardit yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen turvallisuuden suojaamiselle Euroopan unionissa (EU).
 6. SOX: Sarbanes-Oxley Act (SOX) on Yhdysvaltain liittovaltion laki, joka asettaa vaatimuksia taloudelliselle raportoinnille ja tilintarkastukselle yritysten petosten estämiseksi.

Näiden standardien ja määräysten noudattaminen auttaa organisaatioita luomaan tehokkaita kyberturvallisuustoimenpiteitä, estämään tietomurtoja ja suojaamaan arkaluonteisia tietoja. Se auttaa myös organisaatioita välttämään oikeudellisia ja taloudellisia seuraamuksia, jotka voivat aiheutua noudattamatta jättämisestä.

Johtopäätös:

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehokas vaatimustenhallinta on olennaista ohjelmistokehityksen kyberturvallisuudelle. Vaatimusten tulee sisältää turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia ja toimintoja, ottaa huomioon mahdolliset riskit ja uhat ja noudattaa viranomaisvaatimuksia ja standardeja. Hallitsemalla tehokkaasti kyberturvallisuuden vaatimuksia voidaan kehittää ohjelmistojärjestelmiä, joissa on tarvittavat tietoturvatoimenpiteet, jotka suojaavat kyberhyökkäyksiä vastaan ​​ja varmistavat arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.

Tässä webinaarissa saat:

 1. Opi, miksi tehokas vaatimustenhallinta on välttämätöntä projektin onnistumiselle
 2. Tutki kyberturvallisuuden, DO-326A-yhteensopivuuden ja vaatimusten suunnittelun välistä synergiaa
 3. Opi tunnistamaan, määrittelemään ja laajentamaan suojausvaatimukset tehokkaasti.
 4. Hanki näkemyksiä tietoturvaprosessien integroinnista ja turvallisuusvaatimusten ylläpitämisestä projektin koko elinkaaren ajan
 5. Tutustu työkaluihin, tekniikoihin ja parhaisiin käytäntöihin selkeiden, toteutettavien vaatimusten ja vaatimusten hallinnan erikoistyökalujen löytämiseksi
 6. Ja paljon enemmän!

Älä unohda jakaa tätä julkaisua!

IBM Rational Doors -ohjelmisto
ylin

Vaatimustenhallinnan ja validoinnin virtaviivaistaminen

Heinäkuu 11th, 2024

10 EST | klo 4 CET | 7 PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Vanhempi konsultti, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior Software Quality Consultant, Razorcat Development GmbH

Integroitu lähestymistapa Visure Solutionsin ja Razorcat-kehityksen TESSYn kanssa

Opi virtaviivaistamaan vaatimusten hallintaa ja validointia parhaiden tulosten saavuttamiseksi.