Visure-ratkaisut


Tuki
Rekisteröidy
Kirjaudu
Aloita ilmainen kokeilu

CMMI vs CMMC

CMMI vs CMMC

Sisällysluettelo

esittely

Laadunhallinnan ja kyberturvallisuuden alalla erottuu kaksi näkyvää viitekehystä: Capability Maturity Model Integration (CMMI) ja Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC). Vaikka molemmilla malleilla pyritään parantamaan organisaation prosesseja ja turvallisuutta, ne palvelevat erilaisia ​​tarkoituksia ja käsittelevät organisaation toiminnan eri puolia. Tässä artikkelissa tarkastellaan CMMI:n ja CMMC:n vertailua, valotetaan niiden keskeisiä eroja ja korostetaan niiden merkitystä nykypäivän liiketoimintaympäristössä.

CMMI:n (Capability Maturity Model Integration) ymmärtäminen

CMMI on prosessia parantava lähestymistapa, joka auttaa organisaatioita optimoimaan prosessejaan, parantamaan suorituskykyä ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa tehokkaasti. Carnegie Mellonin yliopiston Software Engineering Instituten (SEI) kehittämä CMMI tarjoaa kattavan valikoiman parhaita käytäntöjä auttaakseen organisaatioita parantamaan kykyjään eri aloilla.

CMMI:n keskeiset tavoitteet

 • Prosessin optimointi: CMMI pyrkii parantamaan organisaation prosesseja systemaattisesti, mikä parantaa tehokkuutta, vähentää virheitä ja parantaa tuotteen/palvelun laatua.
 • standardointi: Se kannustaa prosessien ja käytäntöjen standardointiin, mikä edistää johdonmukaisten tulosten saavuttamista.
 • Jatkuva parantaminen: CMMI edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria tunnistamalla heikkouksia ja toteuttamalla muutoksia.

CMMC:n (Cybersecurity Maturity Model Certification) ymmärtäminen

CMMC puolestaan ​​on kyberturvallisuuskehys, joka keskittyy Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden perustan (DIB) turvaamiseen. Yhdysvaltain puolustusministeriön (DoD) kehittämä CMMC varmistaa, että valvottua luokittelematonta tietoa (CUI) käsittelevät urakoitsijat ja toimittajat täyttävät erityiset kyberturvallisuusvaatimukset arkaluonteisten viranomaisten tietojen suojaamiseksi.

CMMC:n tärkeimmät tavoitteet

 • Parannettu kyberturvallisuus: CMMC pyrkii parantamaan DIB:n organisaatioiden yleistä kyberturvallisuusasentoa ottamalla käyttöön vankkoja kyberturvallisuuskäytäntöjä.
 • Arkaluonteisten tietojen suojaaminen: Se varmistaa, että CUI:ta käsittelevät yritykset ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin hallituksen arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi.
 • Kolmannen osapuolen arvio: CMMC vaatii kolmannen osapuolen arvioinnin ja sertifioinnin varmistaakseen, että organisaatio noudattaa määrättyjä kyberturvallisuuskäytäntöjä.

CMMI vs. CMMC: Kattava vertailu

Alla oleva taulukko tarjoaa CMMI:n ja CMMC:n rinnakkaisen vertailun eri näkökulmista:

Näkökohta
CMMI (Capability Maturity Model Integration)
CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification)
Keskittää
Prosessien parantaminen
Kyberturvallisuussertifikaatti
Tavoite
Paranna organisaation prosesseja
Vahvista kyberturvallisuuskäytäntöjä
Alkuperä
Sen on kehittänyt SEI Carnegie Mellonissa
Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä
sovellettavuus
Toimialojen välinen sovellus
Defence Industrial Base (DIB) -yritykset
Laajuus
Laaja kattavuus organisaation eri alueilla
Erityistä huomiota kyberturvallisuuskäytäntöihin
Certification
Ei sertifiointistandardi
Edellyttää kolmannen osapuolen sertifiointia
Kypsyysasteet
Viisi kypsyysastetta (alkuvaiheessa optimointiin)
Viisi kypsyystasoa (perusasteesta edistyneeseen)
Arviointialueet
Prosessihallinta, projektinhallinta, suunnittelu jne.
Kulunvalvonta, häiriöihin reagointi, järjestelmä- ja viestintäsuojaus jne.
Toimialan hyväksyminen
Laajalti hyväksytty eri teollisuudenaloilla
Pakollinen DoD-urakoitsijoille

CMMI:n ja CMMC:n merkitys organisaatioissa

CMMI:llä ja CMMC:llä on keskeinen rooli omilla aloillaan:

CMMI:n merkitys

 • CMMI auttaa organisaatioita virtaviivaistamaan prosessejaan, mikä parantaa tehokkuutta ja tuotteen/palvelun laatua.
 • Se helpottaa parempaa riskienhallintaa tunnistamalla heikkoja kohtia ja puuttumalla niihin ennakoivasti.
 • CMMI:n käyttöönotto parantaa organisaation mainetta ja kilpailukykyä markkinoilla.

CMMC:n merkitys

 • CMMC varmistaa arkaluonteisten viranomaisten tietojen suojauksen toteuttamalla tiukkoja kyberturvallisuustoimenpiteitä.
 • Se parantaa puolustusalan yrittäjien yleistä kyberturvallisuusasentoa ja vähentää tietomurtojen ja kyberhyökkäysten riskiä.
 • CMMC-sertifiointi on pakollinen DoD-sopimuksia hakeville yrityksille, joten se on välttämätöntä niiden osallistumiselle puolustusalalle.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että CMMI ja CMMC ovat erillisiä puitteita, jotka palvelevat eri tarkoituksia liiketoimintaympäristössä. CMMI keskittyy prosessien parantamiseen ja tehokkuuteen eri toimialoilla, kun taas CMMC keskittyy puolustusteollisuuteen kyberturvallisuuskäytäntöjen vahvistamiseen. Molemmat viitekehykset ovat välttämättömiä nykypäivän jatkuvasti kehittyvässä ja digitalisoituvassa maailmassa, ja ne auttavat organisaatioita pysymään kilpailukykyisinä, turvallisina ja toimimaan alan standardien ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Älä unohda jakaa tätä julkaisua!

ylin

Vaatimustenhallinnan ja validoinnin virtaviivaistaminen

Heinäkuu 16th, 2024

10 EST | klo 4 CET | 7 PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Vanhempi konsultti, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior Software Quality Consultant, Razorcat Development GmbH

Integroitu lähestymistapa Visure Solutionsin ja Razorcat-kehityksen TESSYn kanssa

Opi virtaviivaistamaan vaatimusten hallintaa ja validointia parhaiden tulosten saavuttamiseksi.