Visure-ratkaisut


Tuki
Rekisteröidy
Kirjaudu
Aloita ilmainen kokeilu

Vaatimukset Traceability Matrix (RTM) Jiran ja Confluencen kanssa

Vaatimukset Traceability Matrix (RTM) Jiran ja Confluencen kanssa

Sisällysluettelo

esittely

Ohjelmistokehityksessä vaatimusten tehokas hallinta on ratkaisevan tärkeää projektien onnistumisen kannalta. Yksi tärkeimmistä tässä prosessissa käytetyistä työkaluista on Requirements Traceability Matrix (RTM). RTM auttaa seuraamaan ja jäljittämään vaatimuksia koko ohjelmistokehityksen elinkaaren ajan varmistaen, että kaikki tarvittavat ominaisuudet ja toiminnot on otettu käyttöön. Tämä artikkeli tutkii, kuinka Jiraa ja Confluencea, kahta suosittua Atlassian-työkalua, voidaan käyttää RTM:n luomiseen ja ylläpitoon tehokkaasti.

Vaatimusten jäljitettävyysmatriisin (RTM) ymmärtäminen

Mikä on RTM?

Requirements Traceability Matrix (RTM) on asiakirja tai työkalu, jolla luodaan yhteys vaatimusten ja ohjelmistokehityksen eri vaiheiden välille. Se toimii kartoitustyökaluna, joka varmistaa vaatimusten täydellisen kattavuuden, seuraa niiden toteutumista ja mahdollistaa tehokkaan muutoksenhallinnan.

RTM kerää tärkeitä tietoja, kuten vaatimustunnukset, kuvaukset, lähdeasiakirjat, toteutuksen tilan ja testin kattavuuden. Kattavan yleiskatsauksen tarjoaminen vaatimuksista auttaa sidosryhmiä ymmärtämään muutosten vaikutukset ja ylläpitämään linjaa liiketoiminnan tavoitteiden ja ohjelmistokehityksen välillä.

RTM:n käytön edut

RTM:n käyttöönotto tarjoaa useita etuja ohjelmistokehitystiimeille:

 1. Vaatimusten kattavuus: RTM varmistaa, että kaikki vaatimukset tunnistetaan, dokumentoidaan ja huomioidaan kehityksen aikana, mikä vähentää toimintojen puuttumisen riskiä.
 2. Muutoksen hallinta: RTM:n avulla on helpompi arvioida muutospyyntöjen vaikutusta erilaisiin vaatimuksiin, mikä mahdollistaa tehokkaan priorisoinnin ja päätöksenteon.
 3. Riskinhallintatoimenpiteitä: Yhdistämällä vaatimukset testitapauksiin RTM auttaa tunnistamaan alueet, joilla testaus saattaa olla riittämätöntä, mikä vähentää havaitsemattomien vikojen riskiä.
 4. Tehostettu yhteistyö: RTM edistää sidosryhmien välistä yhteistyötä tarjoamalla yhteisen ymmärryksen vaatimuksista ja niiden tilasta, mikä helpottaa viestintää ja yhdenmukaistamista.

Jiran ja Confluencen käyttö RTM-hallintaan

Jira ja Confluence, molemmat Atlassianin kehittämät, ovat laajalti käytettyjä työkaluja ohjelmistokehitystiimeissä. Jira on ongelmanseuranta- ja projektinhallintatyökalu, kun taas Confluence on yhteistyö- ja dokumentointialusta. Hyödyntämällä näiden työkalujen ominaisuuksia, tiimit voivat tehokkaasti luoda, hallita ja ylläpitää RTM:ää ohjelmistokehityksen koko elinkaaren ajan.

Vaatimusten määrittäminen Jirassa

Jiran avulla tiimit voivat määritellä ja hallita vaatimuksia ongelmina. Jokainen vaatimus voidaan luoda ongelmatyypiksi ja mukauttaa asiaankuuluvilla kentillä, kuten vaatimuksen tunnus, kuvaus, prioriteetti ja tila. Tiimit voivat luoda mukautettuja työnkulkuja ja ongelmatyyppejä projektinsa tarpeiden mukaan.

Luo vaatimus Jirassa seuraavasti:

 1. Kirjaudu Jiraan ja siirry projektiin, johon haluat luoda vaatimuksen.
 2. Napsauta "Luo" -painiketta ja valitse vaatimukselle sopiva ongelmatyyppi.
 3. Täytä pakolliset kentät, kuten vaatimuksen tunnus, kuvaus ja prioriteetti.
 4. Määritä vaatimus asianomaiselle tiimin jäsenelle tai ryhmälle.
 5. Tallenna ongelma.

Jiran avulla tiimit voivat luokitella vaatimukset eeppoihin, käyttäjätarinoihin tai mihin tahansa muuhun sopivaan rakenteeseen. Tämä luokittelu auttaa järjestämään ja hallitsemaan vaatimuksia tehokkaasti.

Jäljitysvaatimukset Jirassa

Vaatimusten välisen jäljitettävyyden varmistamiseksi Jira tarjoaa useita ominaisuuksia:

 • Linkitysongelmat: Jiran avulla käyttäjät voivat luoda linkkejä eri ongelmien välille, mikä mahdollistaa liittyvien vaatimusten jäljitettävyyden. Esimerkiksi yksi vaatimus voidaan liittää toiseen siitä riippuvaiseen vaatimukseen.
 • Ongelmahierarkiat: Jira tukee ongelmahierarkioita, joiden avulla käyttäjät voivat luoda vanhempien ja lasten välisiä suhteita ongelmien välille. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, kun vaatimukset on jaettu pienempiin, paremmin hallittaviin osiin.
 • Riippuvuudet: Hyödyntämällä laajennuksia tai lisäosia, tiimit voivat määritellä ja hallita vaatimusten välisiä riippuvuuksia ja varmistaa, että yhteen vaatimukseen tehdyt muutokset näkyvät asianmukaisesti muissa.

Näiden ominaisuuksien avulla tiimit voivat luoda jäljitysverkoston Jirassa, joka yhdistää vaatimukset muihin vaatimuksiin, käyttäjätarinoihin, eeppisiin, testitapauksiin ja jopa virheisiin tai ongelmiin.

RTM:n dokumentointi Confluencessa

Vaikka Jira tarjoaa tehokkaita ominaisuuksia vaatimusten hallintaan ja jäljitettävyyden luomiseen, Confluence täydentää näitä ominaisuuksia tarjoamalla yhteistyöympäristön RTM:n dokumentoimiseen.

Luo RTM Confluencessa seuraavasti:

 1. Luo uusi Confluence-sivu tai siirry olemassa olevalle RTM:lle omistetulle sivulle.
 2. Määritä RTM:n rakenne, mukaan lukien sarakkeet vaatimustunnukselle, kuvaukselle, lähdeasiakirjalle, toteutuksen tilalle ja testin kattavuudelle.
 3. Täytä RTM viittaamalla Jira-ongelmiin. Käytä Confluencen Jira Issue -makroa näyttääksesi tietoja, kuten vaatimustunnuksen, kuvauksen ja tilan suoraan Jirasta.
 4. Päivitä RTM sitä mukaa, kun vaatimukset kehittyvät tai muuttuvat, ja varmista, että tiedot pysyvät oikein ja ajan tasalla.
 5. Hyödynnä Confluencen yhteistyöominaisuuksia, jotta sidosryhmät voivat antaa palautetta, kommentoida ja ehdottaa muutoksia RTM:ään.

Yhdistämällä Jiran dynaamiset ongelmanseurantaominaisuudet Confluencen yhteistyöhön perustuviin dokumentointiominaisuuksiin, tiimit voivat ylläpitää kattavaa ja ajan tasalla olevaa RTM:ää koko ohjelmistokehityksen elinkaaren ajan.

Yhteenveto

Requirements Traceability Matrix (RTM) on olennainen työkalu tehokkaaseen vaatimusten hallintaan ohjelmistokehitysprojekteissa. Jiraa ja Confluencea hyödyntämällä tiimit voivat luoda saumattoman tiedonkulun, linkittää vaatimuksia, hallita muutoksia ja dokumentoida RTM:n yhteistyössä.

Jira tarjoaa toiminnot vaatimusten määrittämiseen ja jäljittämiseen, minkä ansiosta tiimit voivat luoda verkoston toisiinsa liittyvistä ongelmista, jotka edustavat vaatimuksia, käyttäjien tarinoita ja riippuvuuksia. Confluence täydentää Jiraa tarjoamalla yhteistyöympäristön RTM:n dokumentoimiseen ja ylläpitoon varmistaen, että sidosryhmillä on pääsy uusimpiin tietoihin.

Hyödyntämällä Jiraa ja Confluencea yhdessä ohjelmistokehitystiimit voivat tehostaa vaatimustenhallintaprosessejaan, parantaa yhteistyötä ja lisätä onnistuneen projektitoimituksen todennäköisyyttä.

Älä unohda jakaa tätä julkaisua!

ylin

Vaatimustenhallinnan ja validoinnin virtaviivaistaminen

Heinäkuu 16th, 2024

10 EST | klo 4 CET | 7 PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Vanhempi konsultti, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior Software Quality Consultant, Razorcat Development GmbH

Integroitu lähestymistapa Visure Solutionsin ja Razorcat-kehityksen TESSYn kanssa

Opi virtaviivaistamaan vaatimusten hallintaa ja validointia parhaiden tulosten saavuttamiseksi.