Visuele oplossingen


Support
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit

ALM versus productlevenscyclusbeheer (PLM)

ALM versus productlevenscyclusbeheer (PLM)

Inhoudsopgave

Application Lifecycle Management (ALM) en Product Lifecycle Management (PLM) zijn twee benaderingen voor het beheer van de levenscyclus van producten en applicaties. Hoewel beide gericht zijn op het beheer van de levenscyclus van een product, zijn er enkele fundamentele verschillen tussen de twee die belangrijk zijn om te begrijpen bij het kiezen van de juiste aanpak voor uw organisatie.

Wat is ALM?

ALM, een afkorting voor Application Lifecycle Management, is een holistische benadering die de gehele ontwikkelingslevenscyclus van een product omvat. Het omvat meerdere fasen, vanaf het initiële concept tot de uiteindelijke buitengebruikstelling van de applicatie. ALM omvat de naadloze coördinatie en integratie van drie essentiële aspecten: bestuur, ontwikkeling en beheer.

Essentiële ALM-componenten

De volgende essentiële componenten dragen gezamenlijk bij aan het effectieve beheer en de optimalisatie van de levenscyclus van applicatieontwikkeling, waarbij samenwerking, kwaliteitsborging en efficiënte levering van softwareproducten worden bevorderd.

Vereistenbeheer:

 • Betreft het vastleggen, documenteren en beheren van de vereisten voor de softwareapplicatie. Dit omvat functionele en niet-functionele specificaties.
 • Zorgt voor een duidelijk begrip van de projectdoelen en begeleidt ontwikkelingsactiviteiten vanaf het begin.

Broncodebeheer:

 • Beheert het versiebeheer en de opslag van de broncode. Het houdt wijzigingen bij die door ontwikkelaars zijn aangebracht en vergemakkelijkt samenwerking in omgevingen met meerdere ontwikkelaars.
 • Behoudt de code-integriteit, maakt gezamenlijke ontwikkeling mogelijk en ondersteunt indien nodig terugdraaien naar eerdere versies.

Naleving van regelgeving en documentatie:

 • ALM-systemen helpen bij het beheren van documentatie met betrekking tot naleving van de regelgeving. Dit houdt onder meer in dat ervoor wordt gezorgd dat producten voldoen aan branchespecifieke normen en wettelijke vereisten.
 • Vergemakkelijkt de naleving van wettelijke en industriële normen, waardoor het risico op niet-nalevingsproblemen wordt verminderd.

Automatisering bouwen:

 • Automatiseert het proces van het compileren van broncode in uitvoerbare binaire bestanden of inzetbare artefacten. Het omvat taken zoals compilatie, verpakking en codekwaliteitscontroles.
 • Verbetert de efficiëntie door repetitieve bouwprocessen te automatiseren, waardoor consistentie tussen ontwikkelomgevingen wordt gegarandeerd.

Testbeheer:

 • Betreft de planning, uitvoering en tracking van softwaretestactiviteiten. Het omvat unit-testen, integratietesten, systeemtesten en gebruikersacceptatietesten.
 • Valideert dat de applicatie voldoet aan gespecificeerde eisen en kwaliteitsnormen, waarbij defecten vroeg in het ontwikkelingsproces worden geïdentificeerd en aangepakt.

Change Management:

 • Houdt wijzigingen aan de softwareapplicatie bij en beheert deze, inclusief bugfixes, verbeteringen en nieuwe functies. Het gaat om het evalueren, prioriteren en implementeren van veranderingen.
 • Behoudt de stabiliteit en betrouwbaarheid van de software door wijzigingen te beheersen en de impact op de voortdurende ontwikkeling te minimaliseren.

Rapportage en analyse:

 • Omvat het genereren van rapporten en het gebruik van analyses om inzicht te krijgen in de voortgang en kwaliteit van het softwareontwikkelingsproces. Het bevat statistieken met betrekking tot codekwaliteit, testeffectiviteit en projecttijdlijnen.
 • Ondersteunt datagestuurde besluitvorming, waardoor teams verbeterpunten kunnen identificeren en processen kunnen optimaliseren.

Wat is PLM?

Het concept van Product Lifecycle Management (PLM) werd in 1985 geïntroduceerd en vond aanvankelijk zijn implementatie in de luchtvaart- en auto-industrie. De toepassing ervan bracht een revolutie teweeg in de productieprocessen van zware vliegtuigen en auto's, waardoor ze beter beheersbaar en efficiënter werden. In de loop van de tijd heeft PLM zijn aanvankelijke grenzen overschreden en zijn bereik uitgebreid naar vrijwel elke denkbare sector. Tegenwoordig wordt PLM op grote schaal gebruikt op diverse terreinen, wat de veelzijdigheid en het aanpassingsvermogen ervan aantoont buiten de oorspronkelijke toepassing in de luchtvaart- en automobielindustrie.

Essentiële PLM-componenten

PLM (Product Lifecycle Management) heeft betrekking op de gehele levenscyclus van een product, beginnend bij het pitchen van het eerste idee, via ontwikkeling en productie, en culminerend in de levering van het product aan klanten. Het kerndoel van PLM is om effectief alle stadia van de reis van een product te bestrijken en een naadloze coördinatie te faciliteren tussen de personen die betrokken zijn bij de creatie en het beheer van het product.

Stuklijstbeheer (stuklijst):

 • Stuklijstbeheer omvat het maken en onderhouden van een gestructureerde lijst van componenten en materialen die nodig zijn om een ​​product te bouwen. Het bevat informatie over onderdeelnummers, hoeveelheden en relaties.
 • Zorgt voor nauwkeurigheid bij de productassemblage, vergemakkelijkt kostenraming en ondersteunt supply chain management.

Productgegevensbeheer (PDM):

 • PDM is een fundamenteel onderdeel dat betrekking heeft op de georganiseerde opslag, opvraging en beheer van productgerelateerde gegevens. Dit omvat CAD-bestanden (Computer-Aided Design), specificaties en documentatie.
 • PDM zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid in productgegevens in alle fasen van de levenscyclus, waardoor de samenwerking tussen teams wordt bevorderd.

Leverancierssamenwerking:

 • PLM-systemen bevatten vaak functies voor samenwerking met externe leveranciers. Dit omvat het delen van informatie, het coördineren van productieschema's en het effectief beheren van de toeleveringsketen.
 • Verbetert de transparantie, verkort de doorlooptijden en verbetert de samenwerking met externe partners.

Levenscyclusanalyse en rapportage:

 • Analyse- en rapportagetools binnen PLM bieden inzicht in de productlevenscyclus. Dit omvat prestatiestatistieken, projecttijdlijnen en andere belangrijke indicatoren.
 • Ondersteunt datagestuurde besluitvorming, waardoor organisaties processen kunnen optimaliseren en verbeterpunten kunnen identificeren.

Integratie met Enterprise-systemen:

 • PLM-systemen kunnen worden geïntegreerd met andere bedrijfssystemen zoals ERP (Enterprise Resource Planning) en CRM (Customer Relationship Management). Dit zorgt voor een naadloze gegevensstroom en samenwerking tussen verschillende bedrijfsfuncties.
 • Verbetert de algehele efficiëntie van de organisatie door een uniform platform te bieden voor het beheren van productgerelateerde informatie.

ALM versus PLM

Product Lifecycle Management (PLM) en Application Development Lifecycle Management (ALM) zijn twee populaire benaderingen van softwareontwikkeling. Hoewel ze beide betrekking hebben op het beheer van de gehele levenscyclus van een product, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide.

PLM ALM

 Onderscheidende tastbaarheid:

 • PLM-perspectief: PLM houdt zich vooral bezig met tastbare componenten zoals gereedschappen, arbeid en materiaalkosten. Het draait om de fysieke aspecten van productontwikkeling, waarbij elementen als productieapparatuur, grondstoffen en het assemblageproces worden beheerd.
 • ALM-perspectief: ALM daarentegen houdt zich voornamelijk bezig met immateriële activa zoals vereisten, testgevallen en problemen. De focus ligt op de conceptuele en ontwikkelingsfasen van softwareapplicaties, waarbij de nadruk ligt op het beheer van code, testprocessen en projectvereisten.

Focus op resultaten:

 • ALM-focus: ALM richt haar aandacht op het effectief en efficiënt opleveren van functionele componenten. Het geeft prioriteit aan de ontwikkelingslevenscyclus, met als doel betrouwbare en hoogwaardige softwareoplossingen te produceren.
 • PLM-focus: PLM daarentegen richt zijn focus op producten, inclusief elementen die zijn vermeld in de stuklijst (BOM) en het configureren van producten binnen de productieketen. Het breidt zijn bereik uit over de gehele levenscyclus van een product, van ontwerp tot overwegingen bij het einde van de levensduur.

Kernbouwstenen:

 • ALM-bouwstenen: De kerncomponenten van ALM omvatten codebestanden, testgevallen en defecten. Deze bouwstenen vertegenwoordigen de essentiële elementen in het softwareontwikkelingsproces, waarbij codebestanden de basis vormen van de applicatiefunctionaliteit, testgevallen de betrouwbaarheid van de software garanderen en defecten problemen en verbeteringen aanpakken.
 • PLM-bouwstenen: Bij PLM zijn de belangrijkste bouwstenen tastbare hardwareonderdelen, en in toenemende mate elektronische hardware ingebed in moderne systemen. Dit omvat het beheer van fysieke componenten, configuraties en specificaties, die het uiteenlopende scala aan materialen en technologieën weerspiegelen die bij de productie van producten worden gebruikt.

Integratie van PLM en ALM voor holistische ontwikkeling

In het evoluerende landschap van productontwikkeling is de integratie van PLM (Product Lifecycle Management) en ALM (Application Lifecycle Management) een cruciale paradigmaverschuiving geworden. Voorheen opereerden deze twee domeinen onafhankelijk van elkaar, maar de convergentie van productinnovatie en technologische vooruitgang heeft ze samengebracht. Deze integratie is vooral essentieel in sectoren als productie en productie, waar de efficiëntie van de bedrijfsvoering nu sterk afhankelijk is van software-interventie.

Omdat hardwareapparaten voor hun functioneren steeds meer afhankelijk zijn van ingewikkelde coderegels, is de complexiteit van het beheer van hun levenscycli exponentieel toegenomen. Traditioneel geïsoleerde levenscycli van hardware en software zijn nu met elkaar verbonden, waardoor een moderne aanpak nodig is om deze ingewikkelde onderlinge afhankelijkheid te stroomlijnen en te beheren.

De integratie van PLM en ALM is absoluut noodzakelijk voor het leveren van uitzonderlijke eindgebruikerservaringen, vooral in sectoren waar hardware en software naadloos samenvloeien. Een goed voorbeeld van deze integratie is duidelijk te zien in gameconsoles zoals de Sony PlayStation. Hier neemt PLM de leiding over het beheer van de hardwarecomponenten die naadloos communiceren met verschillende energiebronnen, zoals televisies of mobiele apparaten. Aan de andere kant is ALM verantwoordelijk voor het omgaan met geavanceerde software-elementen zoals Corona, waardoor een soepele en responsieve gebruikersinterface wordt gegarandeerd.

Deze samenwerkingsaanpak, waarbij PLM en ALM samenwerken, overbrugt niet alleen de kloof tussen hardware en software, maar optimaliseert ook de gehele levenscyclus van productontwikkeling. Het maakt een efficiënter en gesynchroniseerd beheer van zowel materiële als immateriële aspecten mogelijk, wat uiteindelijk bijdraagt ​​aan de creatie van innovatieve producten met verbeterde gebruikerservaringen.

Potentiële uitdagingen bij ALM- en PLM-integratie

De integratie van ALM en PLM brengt kritieke uitdagingen met zich mee, waaronder uiteenlopende datamodellen, complexiteit van processynchronisatie, problemen met de integratie van tools, organisatorische weerstand en zorgen over de beveiliging van gegevens. Het aanpakken van deze obstakels vereist strategische planning en aanpassingsvermogen om een ​​naadloze en efficiënte convergentie van applicatie- en productlevenscyclusbeheersystemen te garanderen.

Uiteenlopende datamodellen:

 • Uitdaging: ALM en PLM maken vaak gebruik van verschillende datamodellen en -structuren. Het integreren van deze systemen kan problemen opleveren bij het op één lijn brengen van de diverse gegevensrepresentaties, waardoor het complex wordt om een ​​naadloze informatiestroom te garanderen.
 • Impact: Incompatibiliteit in datamodellen kan leiden tot discrepanties in de data, belemmerde samenwerking en grotere inspanningen op het gebied van datatransformatie en mapping.

Processynchronisatie:

 • Uitdaging: ALM en PLM omvatten verschillende processen en workflows. Het op één lijn brengen van deze processen voor synchronisatie vormt een uitdaging, omdat ze verschillende tijdlijnen, goedkeuringsmechanismen en afhankelijkheden kunnen hebben.
 • Impact: Een slechte afstemming van processen kan leiden tot vertragingen, miscommunicatie en moeilijkheden bij het handhaven van een samenhangende ontwikkelings- en productlevenscyclus.

Complexiteit van toolintegratie:

 • Uitdaging: ALM- en PLM-tools zijn afkomstig van diverse leveranciers en zijn mogelijk niet inherent soepel te integreren. Het bereiken van een naadloze integratie vereist het aanpakken van compatibiliteitsproblemen, het garanderen van gegevensconsistentie en het beheren van afhankelijkheden.
 • Impact: Gecompliceerde toolintegratie kan resulteren in hogere implementatiekosten, langere projecttijdlijnen en potentiële verstoringen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Organisatorische weerstand:

 • Uitdaging: Integratie vereist vaak veranderingen in gevestigde workflows en praktijken. Weerstand tegen organisatorische veranderingen, gekoppeld aan de behoefte aan training en aanpassing, kan een succesvolle integratie belemmeren.
 • Impact: Organisatorische weerstand kan leiden tot een langzamere acceptatie van het geïntegreerde systeem, waardoor de realisatie van potentiële voordelen en efficiëntie wordt beperkt.

Gegevensbeveiliging en naleving:

 • Uitdaging: ALM en PLM behandelen gevoelige gegevens, waaronder intellectueel eigendom, ontwerpspecificaties en compliance-gerelateerde informatie. Het integreren van deze systemen vereist robuuste maatregelen om gegevensbeveiliging en naleving van brancheregelgeving te garanderen.
 • Impact: Ontoereikende beveiligingsmaatregelen kunnen leiden tot datalekken, intellectueel eigendom in gevaar brengen en resulteren in niet-nalevingsproblemen, wat aanzienlijke risico's voor de organisatie met zich meebrengt.

De juiste aanpak kiezen

Het kiezen van de juiste aanpak hangt af van het type product dat u aan het ontwikkelen bent en de branche waarin u werkt. Voor softwareontwikkeling is ALM de geschiktere benadering, terwijl voor industrieën zoals productie of ruimtevaart PLM de geschiktere benadering is.

Visuele oplossingen biedt uitgebreide ALM-oplossingen die zijn ontworpen om de softwareontwikkeling te stroomlijnen en de samenwerking binnen ontwikkelingsteams te vergroten. Hun ALM-tools bieden end-to-end traceerbaarheid en realtime inzicht in de status van uw softwareontwikkelingsprojecten, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen te identificeren en aan te pakken zodra ze zich voordoen.

Conclusie

In het steeds evoluerende landschap van projectmanagement is het begrijpen van het onderscheid tussen ALM en PLM van cruciaal belang. Terwijl PLM de tastbare wereld van tools, materialen en kosten regeert, regeert ALM over de immateriële aspecten van vereisten, testgevallen en problemen. De sleutel tot succes is het herkennen van de symbiotische relatie tussen deze twee domeinen, waardoor een harmonieus evenwicht ontstaat dat alomvattend projectmanagement garandeert. Naarmate projecten steeds complexer worden, kunnen organisaties profiteren van het benutten van de kracht van zowel ALM als PLM om door het ingewikkelde samenspel tussen de fysieke en abstracte elementen van projectontwikkeling te navigeren.

Bij het kiezen van de juiste aanpak voor uw organisatie is het belangrijk om rekening te houden met het type product dat u ontwikkelt, de branche waarin u werkt en de mate van complexiteit. Met de uitgebreide ALM-oplossingen van Visure en onze Gratis proefperiode van 30-dag, is er geen reden om ze niet eens te proberen en te zien hoe ze uw organisatie kunnen helpen sneller betere applicaties te ontwikkelen.

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top

Het stroomlijnen van het beheer en de validatie van vereisten

11 juli 2024

10 uur EST | 4 uur CET | 7 uur PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Senior adviseur Visieoplossingen

Thomas Dirsch

Senior softwarekwaliteitsconsulent, Razorcat Development GmbH

Een geïntegreerde aanpak met Visure-oplossingen en Razorcat-ontwikkeling TESSY

Leer hoe u het beheer en de validatie van vereisten kunt stroomlijnen voor de beste resultaten.