Visuele oplossingen


Support
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit

Wat is Agile Application Lifecycle Management (ALM): definitie, tools en software

Wat is Agile Application Lifecycle Management (ALM): definitie, tools en software

Inhoudsopgave

Agile Application Lifecycle Management (ALM) is een reeks methodologieën, werkwijzen en tools die worden gebruikt om de levenscyclus van softwaretoepassingen in een agile omgeving te beheren. Agile ALM combineert de principes van Agile-ontwikkeling met de best practices van traditionele ALM om organisaties in staat te stellen sneller en efficiënter hoogwaardige softwaretoepassingen te leveren. In dit artikel definiëren we Agile ALM, bespreken we de voordelen ervan en verkennen we de tools en software die kunnen worden gebruikt om Agile ALM te implementeren.

Wat is Agile ALM?

Agile ALM (Application Lifecycle Management) is een methodologie die Agile-ontwikkeling combineert met traditionele ALM-praktijken om de levenscyclus van softwaretoepassingen in een Agile-omgeving te beheren. 

In eenvoudiger bewoordingen, Agile Application Lifecycle Management (ALM) is een softwareontwikkelingsmethode die de nadruk legt op continue verbetering van de applicatie of het product gedurende de levenscyclus. Het richt zich op het leveren van de juiste functies op het juiste moment en maakt frequente wijzigingen en iteraties mogelijk om de kwaliteit van het eindresultaat te verbeteren. Deze aanpak combineert agile methodologieën zoals Scrum met traditionele projectmanagementparadigma's zoals Waterfall.

Het is een set tools, praktijken en methodologieën die worden gebruikt om het volledige softwareontwikkelingsproces te beheren, inclusief planning, ontwikkeling, testen, implementatie en onderhoud. Agile ALM legt de nadruk op flexibiliteit, samenwerking en iteratieve ontwikkeling, waardoor organisaties snel kunnen inspelen op veranderende eisen en marktomstandigheden. Het helpt organisaties de kwaliteit van hun softwareapplicaties te verbeteren, de time-to-market te verkorten en de klanttevredenheid te vergroten.

Voordelen van het implementeren van Agile ALM

Er zijn verschillende voordelen van het implementeren van Agile ALM (Application Lifecycle Management) bij softwareontwikkeling, waaronder:

 1. Snellere time-to-market: Agile ALM helpt organisaties softwaretoepassingen sneller te leveren door het ontwikkelingsproces op te splitsen in kleinere, beter beheersbare iteraties.
 2. Verbeterde kwaliteit: Agile ALM legt de nadruk op testen en continue integratie, wat helpt om problemen vroeg in het ontwikkelingsproces te identificeren en op te lossen, wat leidt tot software van betere kwaliteit.
 3. Meer samenwerking: Agile ALM bevordert de samenwerking tussen ontwikkelings- en operationele teams, wat helpt om ervoor te zorgen dat iedereen naar een gemeenschappelijk doel toewerkt.
 4. Flexibiliteit: Agile ALM stelt organisaties in staat om snel in te spelen op veranderende klanteisen en marktomstandigheden.
 5. Transparantie: Agile ALM biedt meer inzicht in het ontwikkelingsproces, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om problemen te identificeren en aan te pakken zodra ze zich voordoen.
 6. Continue verbetering: Agile ALM legt de nadruk op continue verbetering, waardoor organisaties tijdens het ontwikkelingsproces feedback kunnen verwerken en bijsturen.

Hoe profiteert Agile ALM van teams?

Agile ALM (Application Lifecycle Management) biedt teams op verschillende manieren voordelen, waaronder:

 1. Verbeterde communicatie: Agile ALM bevordert frequente en open communicatie tussen teamleden, wat helpt om ervoor te zorgen dat iedereen werkt aan een gemeenschappelijk doel.
 2. Meer samenwerking: Agile ALM bevordert de samenwerking tussen ontwikkelings- en operationele teams, wat helpt om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit en naar dezelfde doelstellingen toewerkt.
 3. Grotere zichtbaarheid: Agile ALM biedt meer inzicht in het ontwikkelingsproces, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om problemen te identificeren en aan te pakken zodra ze zich voordoen.
 4. Snellere feedback: Agile ALM legt de nadruk op continu testen en feedback, wat teams helpt om problemen vroeg in het ontwikkelingsproces te identificeren en aan te pakken.
 5. Verhoogde flexibiliteit: Agile ALM stelt teams in staat flexibeler te zijn en beter in te spelen op veranderende vereisten en klantbehoeften.
 6. Grotere werktevredenheid: Agile ALM bevordert teamwerk, samenwerking en innovatie, wat kan leiden tot meer werkplezier onder teamleden.

Agile ALM-principes

Agile ALM (Application Lifecycle Management) is gebaseerd op de principes van Agile softwareontwikkeling, die gericht zijn op het snel en efficiënt leveren van hoogwaardige software door samenwerking, flexibiliteit en continue verbetering. Hier zijn enkele van de belangrijkste principes van Agile ALM:

 1. Klanttevredenheid: Agile ALM is gericht op het leveren van software die voldoet aan de behoeften van de klant, met een focus op het snel leveren van waarde en het continu verbeteren op basis van feedback.
 2. iteratieve ontwikkeling: Agile ALM splitst het softwareontwikkelingsproces op in kleinere, beter beheersbare brokken die sprints worden genoemd, waardoor teams iteratief en samen kunnen werken om snel werkende software te leveren.
 3. Cross-functionele teams: Agile ALM bevordert de samenwerking tussen verschillende teams, zoals ontwikkelaars, testers en projectmanagers, om ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel.
 4. Continu testen en integreren: Agile ALM benadrukt het belang van continu testen en integratie, met een focus op het automatiseren van deze processen om ervoor te zorgen dat software snel en betrouwbaar wordt getest en geïntegreerd.
 5. Aanpassingsvermogen: Agile ALM erkent dat vereisten en prioriteiten in de loop van de tijd kunnen veranderen en moedigt teams aan om flexibel en aanpasbaar te zijn in reactie op deze veranderingen.
 6. Continue verbetering: Agile ALM benadrukt het belang van continue verbetering, met een focus op het identificeren van verbeterpunten en het doorvoeren van veranderingen in processen en werkwijzen om betere resultaten te behalen.

Componenten van Agile ALM

Agile ALM (Application Lifecycle Management) bestaat uit verschillende belangrijke componenten die samenwerken om de levenscyclus van softwareontwikkeling in een Agile-omgeving te beheren. Deze componenten omvatten:

 1. Agile-methodologie: Agile ALM is gebaseerd op de Agile-methodiek, waarbij de nadruk ligt op samenwerking, flexibiliteit en continue verbetering.
 2. Vereistenbeheer: Agile ALM bevat tools en processen voor het beheren en prioriteren van vereisten, en voor het volgen van wijzigingen en updates tijdens het ontwikkelingsproces.
 3. Projectplanning en -bewaking: Agile ALM bevat tools en processen voor projectplanning en -tracking, inclusief het creëren van user stories, het inschatten van inspanningen en het volgen van voortgang en mijlpalen.
 4. Ontwikkelingstools en -processen: Agile ALM omvat tools en processen voor het beheer van het ontwikkelingsproces, inclusief versiebeheer, continue integratie en geautomatiseerd testen.
 5. Releasebeheer: Agile ALM omvat tools en processen voor het beheer van de release van softwareapplicaties, inclusief implementatie, testen en ondersteuning.
 6. Samenwerking en communicatie: Agile ALM legt de nadruk op samenwerking en communicatie tussen teamleden, maar ook met belanghebbenden en klanten.

Uitdagingen met Agile ALM

Hoewel Agile ALM (Application Lifecycle Management) veel voordelen biedt, zijn er ook enkele uitdagingen verbonden aan de implementatie ervan. Hier volgen enkele veelvoorkomende uitdagingen waarmee organisaties te maken kunnen krijgen bij het adopteren van Agile ALM:

 1. Weerstand tegen verandering: Sommige teamleden kunnen weerstand bieden tegen het veranderen van hun huidige ontwikkelingsprocessen en tools, wat het moeilijk kan maken om Agile ALM te adopteren.
 2. Gebrek aan ervaring: Agile ALM vereist een aanzienlijk niveau van expertise en ervaring, en veel organisaties hebben mogelijk niet de nodige vaardigheden en kennis om het effectief te implementeren.
 3. Moeilijkheid om prioriteiten te beheren: Agile ALM vereist zorgvuldig beheer van prioriteiten en compromissen, en het kan een uitdaging zijn om concurrerende eisen in evenwicht te brengen en ervoor te zorgen dat het belangrijkste werk prioriteit krijgt.
 4. Coördinatie tussen teams: Agile ALM omvat een hoge mate van samenwerking en coördinatie tussen verschillende teams, en het kan een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat iedereen effectief samenwerkt.
 5. Moeilijkheid om voortgang te meten: Agile ALM leunt sterk op statistieken en gegevens om de voortgang bij te houden, en het kan een uitdaging zijn om de juiste statistieken te identificeren en ervoor te zorgen dat ze effectief worden gemeten.
 6. Behoefte aan voortdurende training en ondersteuning: Agile ALM vereist voortdurende training en ondersteuning om ervoor te zorgen dat teams de tools en processen effectief gebruiken en hun werkwijzen voortdurend verbeteren.

Agile ALM versus DevOps

Agile ALM (Application Lifecycle Management) en DevOps zijn beide benaderingen voor softwareontwikkeling die gericht zijn op het snel en efficiënt leveren van hoogwaardige software. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen deze twee benaderingen.

Agile ALM richt zich op het opsplitsen van het softwareontwikkelingsproces in kleinere, beter beheersbare brokken die sprints worden genoemd. Hierdoor kunnen teams iteratief en samenwerkend werken, met de nadruk op het snel leveren van werkende software en het continu verbeteren van hun processen in de loop van de tijd. Agile ALM omvat doorgaans processen zoals sprintplanning, dagelijkse stand-up meetings, retrospectives en continu testen en integreren.

DevOps daarentegen is gericht op het integreren van ontwikkelings- en operationele teams om een ​​meer gestroomlijnd en efficiënter softwareontwikkelingsproces te creëren. DevOps heeft als doel het implementeren, testen en monitoren van softwareapplicaties te automatiseren, met de nadruk op het snel en betrouwbaar leveren van hoogwaardige software. DevOps omvat doorgaans processen zoals continue integratie en levering, infrastructuur als code en geautomatiseerd testen en monitoren.

Hoewel er enkele overeenkomsten zijn tussen Agile ALM en DevOps, is het belangrijkste verschil hun focus. Agile ALM is voornamelijk gericht op softwareontwikkeling, terwijl DevOps gericht is op de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling, van ontwikkeling tot implementatie en operaties.

Top 10 Agile ALM-tools

Agile Application Lifecycle Management (ALM)-tools spelen een cruciale rol bij softwareontwikkeling, waardoor teams de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling op een Agile manier kunnen beheren. Dit zijn de top 10 Agile ALM-tools:

Visure-oplossingen: 

Visure Solutions is een uitgebreide Agile ALM-tool die helpt bij het beheren van de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling in een Agile-omgeving. Het biedt verschillende functies, zoals vereistenbeheer, testbeheer, het volgen van problemen, traceerbaarheid en rapportage, waardoor het een topkeuze is voor softwareontwikkelingsteams.

Visure Solutions ondersteunt verschillende Agile-methodologieën zoals Scrum en Kanban en helpt teams effectief samen te werken door realtime projectzichtbaarheid en statusupdates te bieden. Het biedt ook verschillende Agile-rapporten en dashboards om belanghebbenden te helpen de voortgang van het project te visualiseren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Met Visure Solutions kunnen teams repetitieve taken automatiseren, handmatige inspanningen verminderen en de algehele productiviteit verbeteren. De integratie met verschillende tools zoals Jira en Azure DevOps verbetert de mogelijkheden verder en maakt het een ideale keuze voor Agile softwareontwikkelingsteams.

Tour: 

Jira is een van de meest populaire Agile ALM-tools die op de markt verkrijgbaar zijn. Het is een zeer aanpasbare en flexibele tool die verschillende Agile-methodologieën zoals Scrum en Kanban ondersteunt.

Jira biedt verschillende functies, zoals het bijhouden van problemen, projectbeheer, backlogbeheer, sprintplanning en rapportage, waardoor het een ideale keuze is voor agile softwareontwikkelingsteams. Het biedt ook real-time projectzichtbaarheid en statusupdates, waardoor teams effectief kunnen samenwerken en hoogwaardige softwareproducten kunnen leveren.

Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS): 

Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS) is een andere tool in de Agile ALM-toolmarkt die softwareontwikkelingsteams helpt hun projecten efficiënt en effectief te beheren in een Agile-omgeving. Het biedt verschillende functies, zoals projectbeheer, bronbeheer, continue integratie, testen en rapportage, waardoor het een complete tool is voor Agile softwareontwikkelingsteams.

VSTS ondersteunt verschillende Agile-methodologieën zoals Scrum, Kanban en SAFe, en helpt teams effectief samen te werken door real-time projectzichtbaarheid en statusupdates te bieden. Het biedt ook verschillende Agile-rapporten en dashboards om belanghebbenden te helpen de voortgang van het project te visualiseren en weloverwogen beslissingen te nemen.

IBM Rational Team-concert (RTC): 

IBM Rational Team Concert (RTC) is een Agile ALM-tool die is ontworpen om softwareontwikkelingsteams te helpen effectief samen te werken en hun projecten efficiënt te beheren in een Agile-omgeving. Het biedt verschillende functies, zoals bronbeheer, projectbeheer, testen, rapportage en workflowautomatisering, waardoor het een uitgebreide tool is voor Agile-softwareontwikkelingsteams.

RTC ondersteunt verschillende Agile-methodologieën zoals Scrum, Kanban en SAFe, en helpt teams hun sprints, backlogs en releaseplannen effectief te beheren. Het biedt ook realtime inzicht in de voortgang en status van het project, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijker wordt om weloverwogen beslissingen te nemen.

VersieEen: 

VersionOne is een uitgebreide Agile ALM-tool die end-to-end ondersteuning biedt voor Agile softwareontwikkeling. Het biedt functies zoals projectplanning, sprintbeheer, backlogbeheer, het volgen van defecten en rapportage, waardoor het een complete oplossing is voor agile softwareontwikkelingsteams.

VersionOne ondersteunt verschillende Agile-methodieken zoals Scrum, Kanban en SAFe. Het biedt aanpasbare sjablonen voor deze methodologieën, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om ze te implementeren en hun projecten effectief te beheren.

TFS: 

TFS (Team Foundation Server), nu bekend als Azure DevOps, is een populaire Agile ALM-tool ontwikkeld door Microsoft. Het biedt een reeks geïntegreerde tools voor het beheer van softwareprojecten, waaronder projectplanning, broncodebeheer, build-automatisering, testen en implementatie.

TFS biedt ondersteuning voor Agile-methodologieën zoals Scrum, Kanban en XP, met aanpasbare sjablonen en workflows voor elke methodologie. Hiermee kunnen teams hun projecten plannen, volgen en beheren met behulp van Agile-borden, backlogs en dashboards.

rally: 

Rally is een Agile ALM-tool die end-to-end ondersteuning biedt voor het beheer van Agile softwareontwikkelingsprojecten. Het is ontworpen om Agile-methodologieën zoals Scrum, Kanban en XP te ondersteunen en biedt een reeks geïntegreerde tools voor het plannen, volgen en beheren van Agile-projecten.

De belangrijkste kenmerken van Rally zijn onder meer aanpasbare Agile-borden, achterstanden en dashboards die realtime inzicht bieden in de status en voortgang van het project. De intuïtieve interface en functionaliteit voor slepen en neerzetten maken het voor teams gemakkelijk om hun projecten te beheren, terwijl de ondersteuning voor samenwerkings- en communicatiefuncties zoals chat, e-mailintegratie en meldingen teams helpt om verbonden en op de hoogte te blijven.

HP Application Lifecycle Management (ALM): 

HP Application Lifecycle Management (ALM) is een uitgebreide Agile ALM-tool die end-to-end ondersteuning biedt voor het beheer van softwareontwikkelingsprojecten. Het is ontworpen om Agile-methodologieën zoals Scrum te ondersteunen en biedt een reeks geïntegreerde tools voor het beheer van vereisten, tests, defecten en releases.

De belangrijkste functies van HP ALM omvatten een gecentraliseerde opslagplaats voor het beheer van alle projectartefacten, aanpasbare workflows en dashboards die realtime inzicht bieden in de status en voortgang van het project. De integratie met verschillende Agile-tools zoals JIRA, Agile Manager en Quality Center maakt het voor teams gemakkelijk om hun projecten te beheren.

CodeBeamer ALM: 

CodeBeamer ALM is een krachtige Agile ALM-tool die end-to-end ondersteuning biedt voor het beheer van softwareontwikkelingsprojecten. Het is ontworpen om Agile-methodologieën zoals Scrum, Kanban en SAFe te ondersteunen, en biedt een reeks geïntegreerde tools voor het beheer van vereisten, tests, defecten en releases.

De belangrijkste functies van CodeBeamer ALM omvatten een gecentraliseerde opslagplaats voor het beheer van alle projectartefacten, aanpasbare workflows en dashboards die realtime inzicht bieden in de status en voortgang van het project. De integratie met verschillende Agile-tools zoals JIRA, Jenkins en Git maakt het voor teams gemakkelijk om hun projecten te beheren.

PraktijkTest: 

PractiTest is een moderne Agile ALM-tool die is ontworpen voor softwareontwikkelingsteams. Het biedt een reeks geïntegreerde tools voor het beheer van vereisten, tests, defecten en releases, met een focus op Agile-methodologieën zoals Scrum en Kanban.

De belangrijkste functies van PractiTest omvatten een gecentraliseerde opslagplaats voor het beheer van alle projectartefacten, aanpasbare workflows en dashboards die realtime inzicht bieden in de status en voortgang van het project. Het biedt ook krachtige samenwerkingstools, waardoor teams gemakkelijk kunnen samenwerken op verschillende locaties en in verschillende tijdzones.

Conclusie

Agile ALM is een zeer effectieve methode voor het beheer van softwarelevering die voordelen biedt zoals snellere doorlooptijden, kortere projectcycli en grotere klanttevredenheid. Het implementeren van Agile ALM omvat het begrijpen van de principes ervan en het identificeren van hulpmiddelen die aan uw specifieke behoeften voldoen. Het is hard op weg de hoeksteen te worden van software-engineeringprojecten. In vergelijking met DevOps biedt Agile ALM meer flexibiliteit en hands-on controle over softwareontwikkeling. En met de top 10 beschikbare Agile ALM-tools is het vinden van de juiste oplossing eenvoudiger dan ooit tevoren. Dus als u aan de slag wilt met uw eerste of volgende versie van een softwareproject, aarzel dan niet om Agile ALM eens te proberen! Met de juiste tool en expertise ter ondersteuning van uw project, kunt u er zeker van zijn dat uw product snel en kosteneffectief tot wasdom komt. Profiteer van alles wat deze methodologie te bieden heeft en probeer Visure Requirements ALM Platform's uit Gratis 30-dagproef vandaag!

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top

Het stroomlijnen van het beheer en de validatie van vereisten

11 juli 2024

10 uur EST | 4 uur CET | 7 uur PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Senior adviseur Visieoplossingen

Thomas Dirsch

Senior softwarekwaliteitsconsulent, Razorcat Development GmbH

Een geïntegreerde aanpak met Visure-oplossingen en Razorcat-ontwikkeling TESSY

Leer hoe u het beheer en de validatie van vereisten kunt stroomlijnen voor de beste resultaten.