Visuele oplossingen


Support
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit

Wat is Application Development Lifecycle Management

Wat is Application Development Lifecycle Management

Inhoudsopgave

Wat is Application Development Lifecycle Management (ADLM)?

Application Development Lifecycle Management (ADLM) is een complexe procedure waarbij verschillende partijen, terugkerende processen en verschillende instrumenten betrokken zijn om de volledige levenscyclus van het project van begin tot eind te reguleren. ADLM zorgt voor een soepel verloop van de gevestigde methodologieën van een organisatie en hogere productiviteit door middel van geïntegreerde tools.  

In eenvoudiger bewoordingen, Application Lifecycle Management, afgekort als ALM, is de procedure voor het specificeren, ontwerpen, documenteren en testen van de applicatie. Het bestrijkt de hele levenscyclus van het begin tot het einde van het project. Het begint met het idee van de applicatie tijdens de ontwikkeling, gaat naar testen, implementatie, ondersteuning en tot slot de gebruikerservaring. 

Vaak denken mensen dat ALM en ADLM hetzelfde zijn. Er is slechts een klein verschil tussen hen. ALM is de voormalige term voor ADLM die betrekking heeft op het beheer van de productlevenscyclus door beheer, ontwikkeling en onderhoud. De belangrijkste aspecten van ALM zijn projectplanning en -tracking, kwaliteitsborging, requirementsmanagement, impactanalyse, test- en defectmanagement, verandermanagement, governance, projectmanagement en releasemanagement. Aan de andere kant omvat de moderne ADLM ook DevOps, de cultuur van software-engineering en de praktijken die worden gebruikt om de ontwikkeling en werking van software te verenigen.

Waarom is ADLM belangrijk?

Er is een grote vraag waarom ALM belangrijk is. De volgende 10 punten zullen u duidelijk maken waarom precies.

 1. Soepel ontwikkelingsproces - De ontwikkeling van elke applicatie vereist gestandaardiseerde processen en documentatie. Hier kan de ALM-tool worden gebruikt als de enige gecentraliseerde hub waar we al onze middelen kunnen bewaren. ALM stelt elke organisatie in staat om alle processen en middelen op één plek te stroomlijnen en biedt ook een overzicht van het hele ontwikkelingsproces. Dit resulteert in een hogere verantwoordingsplicht, tijdige updates en verbeterde traceerbaarheid.
 2. Het ontwikkelingsproces voorbereiden en organiseren - ALM-tools helpen bij het beheren van de levenscyclus van applicatie-ontwikkeling. De planningsfase begint zodra de klanten hun projectvereisten delen. Met behulp van ALM-tools kunt u uw plannen efficiënter opstellen, samen met tools die passen bij uw specifieke wensen. Ze kunnen ofwel de watervalmethodiek ofwel de agile-methodologie of beide ondersteunen. 
 3. Budgetten en productiviteit behouden - De eerste stap bij elke planning is het opstellen van een financieel budget. Methodologieën kiezen die mogelijk budgetten en productiviteit kunnen uitputten, is gewoon een domme zet. ALM-integratie elimineert de vereisten voor verschillende testomgevingen. Met alles-in-één software worden beoordeling en beheer ook eenvoudiger. 
 4. Teamleiding - Een communicatieve en gecoördineerde werkruimte is zeer geschikt voor efficiënte en soepele softwareontwikkeling. ALM kan alle leden op dezelfde pagina houden met real-time strategieën, gewijzigde vereisten en regelmatige projectstatus. Externe banen worden hierdoor sterk en positief beïnvloed. 
 5. Snelheid + kwaliteit - Als het team niet op de juiste manier samenwerkt, neemt de kans op mazen in de wet, vertraagde leveringen en een lage productkwaliteit toe. Wanneer u uw project op ALM-software uitvoert, leveren de geïntegreerde tools met succes de gebruikersvereisten, ook met hoge kwaliteit.
 6. De last dragen - De kans is groot dat het project op een gegeven moment vastloopt. In zulke gevallen zijn passende keuzes en beslissingen nodig. ALM omvat de middelen en processen in één tool, wat het bepalen van oplossingen bij elke stap ten goede komt. 
 7. Werknemers tevredenheid - Medewerkers tonen hun toewijding en interesse door middel van hun productiviteitsniveaus. Waardering voor hun inspanningen en keuzes is een must. ALM geeft de medewerkers de vrijheid om de tools te gebruiken en hun eigen keuzes en beslissingen te maken. Dit houdt hen gemotiveerd en tevreden, waardoor hun productiviteit toeneemt. 
 8. Teamproductiviteit - Teamproductiviteit is van het grootste belang voor een succesvol resultaat in elk project. ALM-geïntegreerde software helpt bij het eenvoudig verdelen en toewijzen van taken. Het helpt ook om de productiviteit, kwaliteit en voortgang regelmatig bij te houden. 
 9. Bugs repareren - Er wordt getest om ervoor te zorgen dat de applicatie zo min mogelijk bugs bevat. ALM-tools bieden een platform om ontwikkel- en testprocessen te verenigen. Dit helpt de kans op mazen in de wet te verkleinen en verbetert de kwaliteit van de applicatie.
 10. Klanttevredenheid - Elke dienst van elke organisatie streeft ernaar haar klanten tevreden te stellen. ALM-tools helpen de zichtbaarheid en transparantie bij de serviceprovider en de klanten te behouden.

Voordelen van ADLM

Enkele voordelen van ALM zijn:

 1. Besluitvorming - ALM vergemakkelijkt real-time besluitvorming door organisaties in staat te stellen competente beslissingen te nemen over hun applicaties terwijl ze verder gaan. ALM is van groot belang, vooral wanneer organisaties onderling afhankelijke projecten implementeren met complexe toezichtvereisten. 
 2. Ontwikkel snelheid en behendigheid - ALM biedt ontwikkelingsteams de kracht om applicaties met een constante snelheid en flexibiliteit te produceren om een ​​positie te behouden in dit competitieve tijdperk. Bovendien helpt het bij het afstemmen van de doelstellingen voor softwareontwikkeling door alleen broncodebeheer te bieden samen met organisatiedoelstellingen. 
 3. Verbetert kwaliteit en naleving - ALM zorgt ervoor dat het ontwikkelteam over alle tools beschikt die ze nodig hebben om een ​​hoogwaardige softwaretoepassing te ontwikkelen. ALM beheert de kwaliteit efficiënt met behulp van broncodebeheer en het verbeteren van een samenwerkingsomgeving. Communicatie is zeer essentieel tijdens de bestuursfase om ervoor te zorgen dat de ontwikkel- en testteams synchroon lopen met de informatie. 
 4. Verbetert de efficiëntie - ALM zorgt voor betere en nauwkeurigere methodologieën en schattingen bij het starten van een nieuw project. Het ondersteunt verder het projectmanagement door middel van recourse planning. 
 5. Verhoogt het testen - ALM biedt de organisatie end-to-end oplossingen voor ontwikkeling en testen. Succesvolle applicatie-ontwikkeling vereist een sterke communicatie tussen de ontwikkel- en testteams. Hierdoor worden de problemen snel en op tijd geïdentificeerd en opgelost.
 6. Verbetert de zichtbaarheid in het hele project - Zichtbaarheid is een cruciaal aspect bij het ontwikkelen van een applicatie. Het zorgt ervoor dat de ontwikkeling soepel verloopt. ALM zorgt voor die zichtbaarheid. Met ALM kunt u exact voldoen aan het aantal eisen waaraan al is voldaan.

Fasen van ADLM

ALM kan in verschillende fasen worden opgesplitst, afhankelijk van de methodiek (Waterfall, Agile of DevOps) die u kiest. Het is grofweg verdeeld in drie fasen, namelijk:

 1. Bestuur - Dit is om ervoor te zorgen dat het project wordt gebouwd en uitgevoerd volgens de beste projectmanagementpraktijken. In deze fase wordt ook bepaald hoe het product gedurende zijn levensduur wordt onderhouden en hoe het na de vervaldatum wordt afgevoerd. Het omvat vereistenbeheer, resourcebeheer, gegevensbeveiliging, gebruikerstoegang, beoordeling, verificatie, implementatiecontrole en rollback. 
 2. Ontwikkeling - Deze term verwijst eigenlijk naar de terugkerende fase tijdens ALM. Deze fase omvat niet alleen de oorspronkelijke creatie, maar ook lopende ontwikkelingen zoals herzieningen en upgrades. Het omvat het identificeren van huidige problemen, het plannen, ontwerpen, bouwen en testen van de applicatie.
 3. Operations - Ook wel bekend als onderhoud, dit is de fase waarin het ontwikkelde product uiteindelijk wordt ingezet. Het is belangrijk om de richtlijnen te volgen die zijn vastgesteld in de ALM-governancefase. Het omvat de implementatie van de applicatie en het onderhoud ervan buiten de technologiestack.

Stadia van ADLM

ALM kent ook een aantal fasen. Ze bevatten:

 1. Behoeftebeheer – Dit is de eerste en belangrijkste stap in de ALM-cyclus. Tijdens deze fase worden de vereisten gedocumenteerd, geanalyseerd, gevolgd en geprioriteerd. Dit proces gaat door gedurende de hele levenscyclus van het project.  
 2. Design – Tijdens deze fase wordt de bruikbaarheid van het project verbeterd om de tevredenheid en loyaliteit van de klanten te vergroten. 
 3. Bouwbeheer – Tijdens deze fase worden de broncodebestanden omgezet in zelfstandige softwarecomponenten. Kortom, het idee van de applicatie verandert tijdens het buildbeheer in een daadwerkelijke applicatie. Tijdens deze fase wordt de applicatie gebouwd, getest en geïmplementeerd en testers beginnen met het opstellen van de testcases en testscripts voor het verder testen van de applicatie. 
 4. Beheer van softwareconfiguratie – Afgekort als SCM, is een fase waarin het inzetteam werkt aan de systematische organisatie en beheersing van het project. Ze beheersen ook de wijzigingen die tijdens de ADLM in de documenten, codes en andere entiteiten worden aangebracht. 
 5. Bedienings- en onderhoudsbeheer – Tijdens deze fase wordt in principe de hele applicatie gecontroleerd en worden bugs geïdentificeerd en opgelost. Hierdoor kunt u de volgende update van het project plannen en prioriteren. 
 6. Testbeheer – Deze fase wordt ook wel de testfase genoemd. De testers controleren tijdens de initiële processen of de applicatie goed voldoet aan de gestelde eisen.
 7. Gebruikerservaring – Dit kan worden gezegd als de langste fase in de hele ALM-procedure. In deze fase is de grote deelname van testers en ontwikkelaars niet vereist. In plaats daarvan is de deelname van gebruikers van groot belang. Ze bekijken in feite de hele applicatie en delen hun feedback. Daarna wordt de definitieve applicatie gelanceerd of afgeleverd.

ADLM versus SDLC

ALM wordt soms verward met de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC) omdat ze beide te maken hebben met het softwareontwikkelingsproces. Het belangrijkste verschil is dat SDLC vooral gericht is op de ontwikkelingsfase. ALM houdt zich daarentegen bezig met de gehele levenscyclus van de applicatie, van concept tot onderhoud en uiteindelijk decommissioning, en gaat door nadat de applicatie is ontwikkeld. 

Application Development Lifecycle Management is een breder begrip dan Software Development Lifecycle Cycle. SDLC is beperkt tot de fasen van softwareontwikkeling zelf. ALM gaat door na ontwikkeling totdat de applicatie niet meer wordt gebruikt, en kan vele SDLC's omvatten. SDLC kan worden beschouwd als onderdeel van het levenscyclusbeheer van applicaties, voornamelijk tijdens de ontwikkelings-, test- en implementatiefasen. ALM kan verschillende ontwikkelingslevenscycli bevatten voor een bepaalde toepassing.

Welke bedrijven profiteren het meest van tools voor levenscyclusbeheer voor applicatieontwikkeling?

De belangrijkste industrieën die hebben geprofiteerd van tools voor het beheer van de levenscyclus van toepassingen zijn gezondheidszorg, e-commerce, juridische zaken, fitness, lucht- en ruimtevaart, defensie en auto-industrie. Bovendien hebben ook kleine en middelgrote ondernemingen veel baat bij het beheer van de levenscyclus van applicaties. ALM helpt het MKB door hun kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Vandaar een betere en snellere groei. Hogere schaalbaarheid, gebruiksvriendelijke functies, handige integratie, verbeterde flexibiliteit en verbeterde productiviteit helpen ook het mkb te motiveren om ALM te gebruiken. 

Wij, bij Visie Solutions, zijn zich er terdege van bewust dat elke bedrijfstak en elk bedrijfsmodel inherente problemen heeft. Daarom analyseren we hoe we via flexibiliteit, innovatie en standaarden oplossingen kunnen bieden voor specifieke behoeften, sectoren en modellen. De verschillende sectoren Visure levert diensten aan onder meer Aerospace en Defense, Automotive, Banking and Finance, Medical Devices, Pharma en Software Factories.

Waarom kiezen voor Visure-oplossingen?

Visuele oplossingen is een van de meest vertrouwde moderne ALM-platforms die gespecialiseerd zijn in vereistenbeheer voor organisaties van elke omvang over de hele wereld. Het is een onmisbare tool voor teams die complexe producten, systemen en software bouwen, die end-to-end traceerbaarheid vereisen, van concept tot testen en implementatie, tot aan de broncode, samen met naleving van de standaardcertificering. Visure integreert door alle ALM-processen heen, inclusief risicobeheer, probleem- en defectopsporing, traceerbaarheidsbeheer, wijzigingsbeheer en verschillende andere gebieden zoals kwaliteitsanalyse, versiebeheer van vereisten en krachtige rapportage. 

Enkele van de meest geliefde functies van Visure zijn:

 • Flexibele gebruikersinterface - Visure garandeert de integratie van de oplossingen met andere reeds geïmplementeerde tools met open standaarden en connectoren. Visure biedt ook gepersonaliseerde technische ondersteuning aan haar klanten en helpt hen initiatieven te implementeren die hen zullen helpen hun procedures voor vereistenbeheer te verbeteren. 
 • Vooraf gemaakte sjablonen - Visure biedt vooraf gebouwde sjablonen voor u als uitgangspunt. Dit scheelt veel tijd voor onze klanten wanneer ze opnieuw willen beginnen. Deze sjablonen zijn aanpasbaar en kunnen naar wens worden gewijzigd. 
 • normen – Visure ondersteunt standaardnalevingssjablonen voor ISO 26262, IEC 62304, IEC 61508, CENELEC 50128, DO-178B/C, FMEA, SPICE, CMMI, enz.
 • Kwaliteitsbijstand - Onze klanten krijgen hulp van de beste kwaliteit bij het opschrijven van uw vereistenmodellen en het leveren van on-premises services. Visure helpt u wanneer u de cloud niet kunt vertrouwen voor uw privégegevens. Ook verzorgen wij kwaliteitsanalyses voor de requirementsprocessen in uw organisatie om deze zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 • integratie – Gegevensanalisten kunnen relaties leggen, hiërarchieën genereren, traceerbaarheid beheren en automatisch vereisten uit MS Excel, Outlook en MS Word vastleggen. Visure ondersteunt ook integratie met andere ALM-tools zoals IBM DOORS en JIRA via Requirement Interchange Format OMG-standaarden. 
 • Gegevensmodellen - Visure ondersteunt veel ontwikkelingsprocessen zoals Agile, V-model, Waterfall, enz. Bij Visure zorgen we ervoor dat we de specifieke problemen analyseren die inherent zijn aan bedrijfsmodellen en een oplossingsgericht datamodel bieden voor elke specifieke behoefte. Deze gegevensmodellen kunnen worden aangepast aan de interne processen van de klant en kunnen naar behoefte worden afgedwongen. 

Bedrijven die Visure actief gebruiken, claimen een duidelijke impact met tijdige projectleveringen, projectnaleving en verminderde ontwikkelingskosten en cyclustijden.

Conclusie

Kortom, Application Development Lifecycle Management is een veelomvattende methode die helpt bij het beheren van de gehele levenscyclus van een applicatie, van planning en ontwerp tot testen, implementatie en onderhoud. Door ADLM te gebruiken, kunnen teams effectiever samenwerken, veel van de taken die betrokken zijn bij softwareontwikkeling automatiseren en ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de behoeften van gebruikers. Visure Solutions is een uitstekende keuze voor organisaties die ADLM willen implementeren en biedt een krachtige set tools om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en de samenwerking te verbeteren. Met onze Gratis proefperiode van 30-dag, is er geen reden om Visure niet eens te proberen en zelf te zien hoe het u kan helpen sneller betere applicaties te ontwikkelen.

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top

Het stroomlijnen van het beheer en de validatie van vereisten

11 juli 2024

10 uur EST | 4 uur CET | 7 uur PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Senior adviseur Visieoplossingen

Thomas Dirsch

Senior softwarekwaliteitsconsulent, Razorcat Development GmbH

Een geïntegreerde aanpak met Visure-oplossingen en Razorcat-ontwikkeling TESSY

Leer hoe u het beheer en de validatie van vereisten kunt stroomlijnen voor de beste resultaten.