Visuele oplossingen


Support
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit

Wat is Application Lifecycle Management (ALM)?

Wat is Application Lifecycle Management (ALM)?

Inhoudsopgave

We leven in een door software gestuurde wereld, waar de mogelijkheden van software-engineering een directe invloed hebben op het vermogen van organisaties om succesvol te zijn. Om onder meer de leveringssnelheid te verkorten, de wendbaarheid te vergroten en de productkwaliteit te verhogen, zijn organisaties voortdurend op zoek naar manieren om alle stadia van de levenscyclus van de ontwikkeling van softwaretoepassingen te stroomlijnen. kom binnen.

Application Lifecycle Management (ALM) is een proces waarbij de ontwikkeling en implementatie van softwareapplicaties gedurende hun gehele levenscyclus wordt beheerd. Dit omvat het specificeren, ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van de applicatie. Het omvat ook het ondersteunen van de applicatie nadat deze live is gegaan en ervoor te zorgen dat gebruikers een positieve ervaring hebben. ALM is essentieel voor organisaties die ervoor willen zorgen dat hun softwareapplicaties efficiënt en effectief worden ontwikkeld. In dit artikel geven we een uitgebreid overzicht van ALM, inclusief de definitie, beste tools en fasen.

Wat is applicatielevenscyclusbeheer?

Application Lifecycle Management is een complexe procedure waarbij verschillende partijen, terugkerende processen en verschillende instrumenten betrokken zijn om de volledige levenscyclus van het project van begin tot eind te reguleren. ALM zorgt voor een vlotte werking van de gevestigde methodologieën van een organisatie en een hogere productiviteit door middel van geïntegreerde tools.  

In eenvoudiger bewoordingen is Application Lifecycle Management, afgekort als ALM, de procedure voor het specificeren, ontwerpen, documenteren en testen van de applicatie. Het bestrijkt de hele levenscyclus van het begin tot het einde van het project. Het begint met het idee van de applicatie tijdens de ontwikkeling, gaat naar testen, implementatie, ondersteuning en tot slot de gebruikerservaring. 

Het toepassen van applicatielevenscyclusbeheer is essentieel voor organisaties om te zorgen voor snelle en kwalitatief goede releases, rekening houdend met het budget. Bovendien is het gebruik van traditionele methoden voor levenscyclusbeheer, zoals MS Office enerzijds, logisch omdat het zowel kostenefficiënt als gemakkelijk te wennen is. Maar aan de andere kant zijn er verschillende nadelen aan het gebruik van MS Office, zoals te veel handmatig werk, het detecteren van problemen kan een nachtmerrie zijn en het bieden van naleving is bijna onmogelijk. Daarom is het essentieel om de juiste ADLM-oplossing te gebruiken en traditionele methoden zoals MS Office op te geven.

Waarom is het belangrijk om ALM te gebruiken?

Met de volgende 10 punten begrijpt u precies waarom ADLM belangrijk is.

 • Soepel ontwikkelproces - De ontwikkeling van elke applicatie vereist gestandaardiseerde processen en documentatie. Hier kan de ALM-tool worden gebruikt als de enige gecentraliseerde hub waar we al onze middelen kunnen bewaren. ALM stelt elke organisatie in staat om alle processen en middelen op één plek te stroomlijnen en biedt ook een overzicht van het hele ontwikkelingsproces. Dit resulteert in een hogere verantwoordingsplicht, tijdige updates en verbeterde traceerbaarheid.
 • Voorbereiden en organiseren van het ontwikkelproces – ALM-tools helpen bij het beheren van de levenscyclus van applicatie-ontwikkeling. De planningsfase begint zodra de klanten hun projectvereisten delen. Met behulp van ALM-tools kunt u uw plannen efficiënter opstellen, samen met tools die passen bij uw specifieke wensen. Ze kunnen ofwel de watervalmethodiek ofwel de agile-methodologie of beide ondersteunen. 
 • Behoud budgetten en productiviteit - De eerste stap bij elke planning is het opstellen van een financieel budget. Methodologieën kiezen die mogelijk budgetten en productiviteit kunnen uitputten, is gewoon een domme zet. ALM-integratie elimineert de vereisten voor verschillende testomgevingen. Met alles-in-één software worden beoordeling en beheer ook eenvoudiger. 
 • Teamleiding - Een communicatieve en gecoördineerde werkruimte is zeer geschikt voor efficiënte en soepele softwareontwikkeling. ALM kan alle leden op dezelfde pagina houden met real-time strategieën, gewijzigde vereisten en regelmatige projectstatus. Externe banen worden hierdoor sterk en positief beïnvloed. 
 • Snelheid + Kwaliteit – Als het team niet op de juiste manier samenwerkt, neemt de kans op mazen in de wet, vertraagde leveringen en een lage productkwaliteit toe. Wanneer u uw project op ALM-software uitvoert, leveren de geïntegreerde tools met succes de gebruikersvereisten, ook met hoge kwaliteit.
 • De last dragen – De kans is groot dat het project op een gegeven moment vastloopt. In zulke gevallen zijn passende keuzes en beslissingen nodig. ALM omvat de middelen en processen in één tool, wat het bepalen van oplossingen bij elke stap ten goede komt. 
 • Werknemers tevredenheid - Medewerkers tonen hun toewijding en interesse door middel van hun productiviteitsniveaus. Waardering voor hun inspanningen en keuzes is een must. ALM geeft de medewerkers de vrijheid om de tools te gebruiken en hun eigen keuzes en beslissingen te maken. Dit houdt hen gemotiveerd en tevreden, waardoor hun productiviteit toeneemt. 
 • Verbeterde teamproductiviteit – Teamproductiviteit is van het grootste belang voor een succesvol resultaat in elk project. ALM-geïntegreerde software helpt bij het eenvoudig verdelen en toewijzen van taken. Het helpt ook om de productiviteit, kwaliteit en voortgang regelmatig bij te houden. 
 • Bugs verhelpen - Er wordt getest om ervoor te zorgen dat de applicatie zo min mogelijk bugs bevat. ALM-tools bieden een platform om ontwikkel- en testprocessen te verenigen. Dit helpt de kans op mazen in de wet te verkleinen en verbetert de kwaliteit van de applicatie.
 • Klanttevredenheid - Elke dienst van elke organisatie streeft ernaar haar klanten tevreden te stellen. ALM-tools helpen de zichtbaarheid en transparantie bij de serviceprovider en de klanten te behouden.

Fasen van Application Lifecycle Management

ALM kan in verschillende fasen worden opgesplitst, afhankelijk van de methodiek (Waterfall, Agile of DevOps) die u kiest. Het is grofweg verdeeld in drie fasen, namelijk: 

 1. Bestuur - Dit is om ervoor te zorgen dat het project wordt gebouwd en uitgevoerd volgens de beste projectmanagementpraktijken. In deze fase wordt ook bepaald hoe het product gedurende zijn levensduur wordt onderhouden en hoe het na de vervaldatum wordt afgevoerd. Het omvat vereistenbeheer, resourcebeheer, gegevensbeveiliging, gebruikerstoegang, beoordeling, verificatie, implementatiecontrole en rollback. 
 2. Ontwikkeling - Deze term verwijst eigenlijk naar de terugkerende fase tijdens ALM. Deze fase omvat niet alleen de oorspronkelijke creatie, maar ook lopende ontwikkelingen zoals herzieningen en upgrades. Het omvat het identificeren van huidige problemen, het plannen, ontwerpen, bouwen en testen van de applicatie.
 3. Activiteiten - Ook wel bekend als onderhoud, dit is de fase waarin het ontwikkelde product uiteindelijk wordt ingezet. Het is belangrijk om de richtlijnen te volgen die zijn vastgesteld in de ALM-governancefase. Het omvat de implementatie van de applicatie en het onderhoud ervan buiten de technologiestack.

Componenten/stadia van ALM

ALM kent ook een aantal fasen. Ze bevatten:

 1. Beheer van vereisten – Dit is de eerste en belangrijkste stap in de ALM-cyclus. Tijdens deze fase worden de vereisten gedocumenteerd, geanalyseerd, bijgehouden en geprioriteerd. Dit proces gaat door gedurende de hele levenscyclus van het project.  
 2. Ontwerp - Tijdens deze fase wordt de bruikbaarheid van het project verbeterd om de tevredenheid en loyaliteit van de klanten te vergroten. 
 3. Buildbeheer – Tijdens deze fase worden de broncodebestanden omgezet in zelfstandige softwarecomponenten. Kortom, het idee van de applicatie wordt tijdens het buildmanagement een daadwerkelijke applicatie. Tijdens deze fase wordt de applicatie gebouwd, getest en geïmplementeerd en testers beginnen met het opstellen van de testcases en testscripts voor het verder testen van de applicatie. 
 4. Beheer van softwareconfiguratie – Afgekort als SCM, is een fase waarin het implementatieteam werkt aan de systematische organisatie en het beheer van het project. Ze controleren ook de wijzigingen die worden aangebracht in de documenten, codes en andere entiteiten tijdens de ADLM. 
 5. Beheer van bediening en onderhoud – Tijdens deze fase wordt in principe de hele applicatie gemonitord en worden bugs geïdentificeerd en opgelost. Hierdoor bent u in staat om de volgende update van het project te plannen en prioriteiten te stellen. 
 6. Testbeheer – Deze fase wordt ook wel de testfase genoemd. De testers controleren of de applicatie goed voldoet aan de gestelde eisen tijdens de initiële processen.
 7. Gebruikerservaring - Dit kan worden beschouwd als de langste fase in de hele ALM-procedure. In deze fase is de grote deelname van testers en ontwikkelaars niet vereist. In plaats daarvan is de deelname van gebruikers van groot belang. Ze bekijken in feite de hele applicatie en delen hun feedback. Daarna wordt de definitieve applicatie gelanceerd of opgeleverd.

ALM versus PLM, ELM en ERP.

Toepassingslevenscyclusbeheer versus productlevenscyclusbeheer:

PLM en ALM zijn twee verschillende concepten die verschillende rollen spelen. PLM behandelt de productlevenscyclus van het allereerste begin tot het einde. ALM houdt zich voornamelijk bezig met drie concepten, namelijk bestuur, ontwikkeling en beheer.

Het belangrijkste verschil tussen PLM en ALM is:

 • PLM houdt zich bezig met meer tastbare zaken zoals materiaalkosten, arbeiders, enz. Daarentegen houdt ALM zich bezig met meer immateriële zaken zoals testgevallen, verschillende problemen, enz. 
 • ALM richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van deliverables. PLM daarentegen richt zich op producten in de stuklijst en configuratieketen. 
 • De kernbouwstenen van ALM omvatten codebestanden, defecten, testcases, enz. De kernbouwstenen van PLM daarentegen omvatten hardwareonderdelen en elektronische hardwaresystemen die in de meeste moderne systemen zijn ingebed.

In een notendop, zowel ALM als PLM hebben verschillende rollen te spelen, maar ze leveren allebei een grote bijdrage aan het gemakkelijker maken van de reis van een idee naar een echt product. Wanneer PLM de fysieke wereld afhandelt, ondersteunt ALM het door de niet-fysieke wereld af te handelen. Welnu, met dat onder verschillende zeer technische proliferatie, wordt de implementatie van ALM en PLM tot de meest succesvolle gerekend. 

Application Lifecycle Management versus Enterprise Lifecycle Management:

Het fundamentele verschil tussen Application Lifecycle Management (ALM) en Enterprise Lifecycle Management (ELM) is dat ALM een proces is dat helpt bij het beheren van de levenscyclus van softwareontwikkeling van een applicatie, terwijl ELM een proces is dat helpt bij het beheren van alle levenscycli van een onderneming .

Enkele andere belangrijke verschillen tussen Application Lifecycle Management en Enterprise Lifecycle Management zijn:

 • Applicatielevenscyclusbeheer is een proces waarbij men zorg moet dragen voor de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling van een applicatie, vanaf de conceptie tot de pensionering. Aan de andere kant is levenscyclusbeheer van ondernemingen een proces waarbij men moet zorgen voor alle levenscycli van een onderneming, of het nu de productlevenscyclus of projectlevenscyclus is, of een andere levenscyclus.
 • Application Lifecycle Management is een proces dat wordt gevolgd door het softwareontwikkelingsteam van een organisatie, terwijl Enterprise Lifecycle Management een proces is dat door elke medewerker van een organisatie moet worden gevolgd.
 • Application Lifecycle Management houdt zich bezig met het beheer van een applicatie, terwijl Enterprise Lifecycle Management zich bezighoudt met het beheer van alle processen en activiteiten van een onderneming.
 • Application Lifecycle Management wordt gebruikt voor kleine tot middelgrote projecten, terwijl Enterprise Lifecycle Management kan worden gebruikt voor zowel kleine als grote projecten.
 • Application Lifecycle Management richt zich op de ontwikkelings-, test- en implementatiefasen van softwareontwikkeling, terwijl Enterprise Life Cycle Management zich richt op alle aspecten, van planning tot pensionering.

We kunnen dus zeggen dat Application Lifecycle Management een subset is van Enterprise Lifecycle Management. Application Lifecycle Management behandelt de levenscyclus van softwareontwikkeling van een applicatie, terwijl Enterprise Lifecycle Management alle levenscycli van een onderneming behandelt.

Application Lifecycle Management versus Enterprise Resource Planning:

Application Lifecycle Management (ALM) is een proces dat organisaties helpt bij het beheren van de levenscyclus van softwareontwikkeling van een applicatie, terwijl Enterprise Resource Planning (ERP) software is die organisaties helpt bij het automatiseren en beheren van alle bedrijfsprocessen van een onderneming.

Enkele andere belangrijke verschillen tussen Application Lifecycle Management en Enterprise Resource Planning zijn:

 • Application Lifecycle Management is een proces, terwijl Enterprise Resource Planning software is.
 • Application Lifecycle Management helpt bij het beheren van de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling van een applicatie, terwijl Enterprise Resource Planning helpt bij het automatiseren en beheren van alle bedrijfsprocessen van een onderneming.
 • Application Lifecycle Management kan worden gebruikt voor kleine tot middelgrote projecten, terwijl Enterprise Resource Planning kan worden gebruikt voor zowel kleine als grote projecten.
 • Application Lifecycle Management richt zich op de ontwikkelings-, test- en implementatiefasen van softwareontwikkeling, terwijl Enterprise Resource Planning zich richt op alle aspecten, van planning tot uitvoering.
 • Application Lifecycle Management is een proces dat wordt gevolgd door het softwareontwikkelingsteam van een organisatie, terwijl Enterprise Resource Planning software is die door elke medewerker van een organisatie moet worden gebruikt.

We kunnen dus stellen dat Application Lifecycle Management anders is dan Enterprise Resource Planning. Application Lifecycle Management helpt organisaties bij het beheren van de levenscyclus van softwareontwikkeling van een applicatie, terwijl Enterprise Resource Planning organisaties helpt bij het automatiseren en beheren van alle bedrijfsprocessen van een onderneming.

De juiste ALM-tool selecteren

Tegenwoordig hebben organisaties veel mogelijkheden om de juiste ALM-tools voor hun behoeften te selecteren. Er zijn ALM-tools met een beperktere focus die zijn ontworpen om te worden geïntegreerd met andere tools om de volledige levenscyclus van de ontwikkeling van softwareapplicaties te dekken, en er zijn ook volledige ALM-oplossingen die voor alles zorgen.

Elke ALM-tool die zichzelf omschrijft als een complete oplossing, moet het volgende aankunnen:

 • Vereistenbeheer
 • Software Development
 • RISICO BEHEER
 • Testbeheer
 • Problemen en defecten volgen
 • Change Management

De tool moet flexibel genoeg zijn om eenvoudig in bestaande workflows te kunnen worden geïntegreerd. Organisaties die willen overstappen van een Waterfall-methodologie naar Agile, moeten een ALM-tool kiezen die beide ondersteunt en een geleidelijke overgang mogelijk maakt.

Rapportage, ingebouwde wijzigingscontrole en -melding, samenwerking met belanghebbenden en workflowautomatisering zijn andere kenmerken waar u op moet letten bij het selecteren van de juiste ALM-tool.

ALM-toolfunctie – Vereistenbeheer

Hulpprogramma voor beheer van ALM-vereisten

Een van de belangrijkste kenmerken van een ALM-tool is vereistenbeheer, het proces van documenteren, analyseren, traceren, prioriteren en overeenkomen van vereisten. Een ALM-tool met mogelijkheden voor vereistenbeheer stelt meerdere gedistribueerde belanghebbenden in staat om samen te werken binnen een gecentraliseerd vereistenbeheerplatform, waardoor het voor hen veel gemakkelijker wordt om tot overeenstemming te komen en de bal aan het rollen te krijgen. De samenwerkende belanghebbenden kunnen:

 • Verzamel nieuwe of bestaande vereisten: Sommige ALM-beheertools bieden importfuncties uit Microsoft Word en Excel of andere platformen voor vereistenbeheer, zoals IBM DOORS.
 • Om vereisten te documenteren met schermafbeeldingen, bronbestanden en beschrijvingen, ... Het is een belangrijke mogelijkheid om uw vereisten aan andere documenten toe te voegen of te koppelen. Afhankelijk van de technologie van uw vereistentool, heeft u mogelijk enkele beperkingen.
 • Om vereisten te analyseren. Het analyseren van requirements is zeker de belangrijkste stap in het proces van Requirement Management. Er zijn meerdere parameters om te analyseren, waaronder de upstream- en downstream-traceerbaarheid, de kwaliteit van de vereisten, ...
 • Om vereisten te volgen: Een ALM moet traceerbaarheid tussen vereisten bevatten, maar ook tussen vereisten en tests, defecten en risico's, ... De traceerbaarheid van de tool moet passen binnen de processen van uw organisatie en niet het tegenovergestelde.
 • Tot een definitief akkoord komen Een van de vereisten van een ALM is om verschillende teams bij elkaar te brengen om tot een definitief akkoord te komen. Om dit te doen, moet de tool samenwerkingsfuncties en workflows bieden die zeer noodzakelijk zijn om in dit doel te slagen.

ALM Tool-functie - Softwareontwikkeling

Hoewel ALM-tools niet zijn ontworpen om traditionele softwareontwikkelingstools te vervangen, kunnen ze er gemakkelijk mee worden geïntegreerd om beter inzicht te bieden in alle stadia van het softwareontwikkelingsproces. Goede voorbeelden van dergelijke integraties zijn onder meer VectorCAST, dat ontwikkelaars helpt de complexiteit van het testen van ingebedde software aan te pakken door testactiviteiten gedurende de hele levenscyclus van softwareontwikkeling te automatiseren, en Jira, een populair product voor het opsporen van problemen waarmee bugs kunnen worden opgespoord en flexibel projectbeheer kan worden uitgevoerd.

ALM Tool-functie – Risicobeheer

ALM-hulpmiddelen

Veel softwareontwikkelingsprojecten kunnen ernstige gevolgen hebben, tenzij ze zorgvuldig worden geoptimaliseerd, vooral als het gaat om software in medische apparaten, ruimtevaarttoepassingen en auto's. Veel ALM-tools beschouwen risicobeheer als een integraal onderdeel van softwareontwikkeling en helpen als het gaat om de toepassing van systematische technieken voor storingsanalyse, zoals storingsmodus en effectenanalyse (FMEA).

ALM Tool-functie – Testbeheer

De minst dure bugs zijn die welke vast komen te zitten tijdens het testen, wat handmatig of geautomatiseerd kan zijn. Toonaangevende ALM-tools ondersteunen beide soorten testen en ze kunnen worden geïntegreerd met softwareautomatiseringstests, die de taken automatiseren die verband houden met de unit-, integratie- en systeemtests van onder andere C-, C++- en Ada-applicaties.

ALM-toolfunctie – probleem- en defectopsporing

Het bijhouden van gerapporteerde softwarebugs is een integraal onderdeel van alle softwareontwikkelingsprojecten, dus het is ook een integraal onderdeel van ALM. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, integreren sommige ALM-tools met eigen producten voor het volgen van problemen, zoals Jira, dat het Australische bedrijf Atlassian ontwikkelt en dat populair is geworden onder agile ontwikkelaars. De ALM-tool moet die informatie uit een bug-trackingtool kunnen halen en met de juiste vereisten traceren. Op die manier zorgt het ervoor dat alle bugs, defecten en mislukte tests correct zijn afgehandeld volgens de gestandaardiseerde processen van het bedrijf. De meeste ALM-tools bieden rapportagemogelijkheden waarmee ze nalevingsrapporten kunnen genereren.

ALM Tool-functie – Wijzigingsbeheer

ALM-hulpmiddelen

Door ervoor te zorgen dat elk teamlid op de hoogte is van eventuele wijzigingen en precies begrijpt waarom ze zijn aangebracht, worden verrassingen op het laatste moment, vertragingen bij de levering en mogelijke mislukkingen van projecten voorkomen. ALM-tools helpen bij het plannen en implementeren van veranderingen, het verwerken van documentatie voor veranderingen en het bijhouden van de effecten ervan. De end-to-end traceerbaarheid van alle vereisten, tests, risico's en defecten,... stelt de ALM-tool in staat om alle wijzigingen in de database bij te houden.

Waarom Visure kiezen als uw ALM-tool?

Visure is een van de meest vertrouwde ALM-platforms die gespecialiseerd zijn in vereistenbeheer voor organisaties van elke omvang over de hele wereld. De belangrijkste partners van Visure zijn onder meer bedrijfskritische en veiligheidskritische bedrijven. Visure integreert door de hele ALM-processen, inclusief risicobeheer, probleem- en defectopsporing, traceerbaarheidsbeheer, wijzigingsbeheer en verschillende andere gebieden zoals kwaliteitsanalyse, versiebeheer van vereisten en krachtige rapportage. 

De functies die het meest op Visure lijken, zijn onder meer:

 • Vereistenbeheer – Met Visure kunt u uw vereistenbeheerproces op elk niveau aanpassen door specifieke items te selecteren die u wilt traceren binnen de tool of tussen andere automatische en bidirectionele integratietools, zoals Jira en UML Modeling. De configuratie begint met het maken van uw gegevensmodellen, die zullen dienen als uw proces en workflow. Als gevolg hiervan wordt volledige traceerbaarheid en naleving binnen alle systeemontwikkelingsteams en -projecten afgedwongen. 
 • Flexibele gebruikersinterface – Visure garandeert de integratie van de oplossingen met andere reeds geïmplementeerde tools met open standaarden en connectoren. Visure biedt ook gepersonaliseerde technische ondersteuning aan haar klanten en helpt hen initiatieven te implementeren die hen zullen helpen hun procedures voor vereistenbeheer te verbeteren. 
 • Risicomanagement - Met de Visure FMEA-extensie krijgen technische teams een complete out-of-the-box oplossing die risico's en hun potentiële gevaren in het project laat zien en hun bijbehorende waarden voor detectie, ernst, voorkomen en alle vereiste informatie, zoals potentieel.
 • Kwaliteitshulp – Onze klanten krijgen hulp van de beste kwaliteit bij het opschrijven van uw vereistenmodellen en het leveren van on-premises services. Visure helpt u wanneer u de cloud niet kunt vertrouwen voor uw privégegevens. Ook verzorgen wij kwaliteitsanalyses voor de requirementsprocessen in uw organisatie om deze zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • integratie – Gegevensanalisten kunnen relaties leggen, hiërarchieën genereren, traceerbaarheid beheren en automatisch vereisten uit MS Excel, Outlook en MS Word vastleggen. Visure ondersteunt ook integratie met andere ALM-tools zoals IBM DOORS en JIRA via Requirement Interchange Format OMG-standaarden.

Conclusie

Kortom, Application Lifecycle Management (ALM) is een vitaal proces dat de gehele levenscyclus van een applicatie stroomlijnt, van planning en ontwerp tot implementatie en onderhoud. Het biedt een alomvattende benadering van softwareontwikkeling en zorgt ervoor dat het eindproduct voldoet aan de behoeften van gebruikers. Visure Solutions biedt een krachtige set ALM-tools die organisaties helpen taken te automatiseren, samenwerking te verbeteren en real-time inzicht te krijgen in de status van hun ontwikkelingsprojecten. Met onze Gratis proefperiode van 30-dag, probeer Visure Solutions en kijk hoe ze u kunnen helpen sneller betere applicaties te ontwikkelen. Mis deze kans niet om uw softwareontwikkelingsproces naar een hoger niveau te tillen.

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top

Het stroomlijnen van het beheer en de validatie van vereisten

11 juli 2024

10 uur EST | 4 uur CET | 7 uur PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Senior adviseur Visieoplossingen

Thomas Dirsch

Senior softwarekwaliteitsconsulent, Razorcat Development GmbH

Een geïntegreerde aanpak met Visure-oplossingen en Razorcat-ontwikkeling TESSY

Leer hoe u het beheer en de validatie van vereisten kunt stroomlijnen voor de beste resultaten.