Vereisten Software Automobielindustrie

Vereisten Softwareconformiteit Automobielindustrie

Auto-Industrie

Vereisten voor software voor de automobielindustrie

Software maakt het verschil in veel systemen en deze software groeit exponentieel in complexiteit en kritiekheid. Aantonen dat u voldoet aan normen zoals ISO 26262. Dit is meestal een tijdrovende taak en gaat vaak gepaard met handmatige activiteiten die foutgevoelig zijn.

Plan een demo

Jouw uitdagingen

  • Leef ermee complexe productlijnen om zich op verschillende marktsegmenten te richten.
  • Houd goedkeuringen en beoordelingen van de specificaties bij.
  • Vestig een effectieve validatie- en verificatieproceduree en genereer volledige traceerbaarheidsrapporten.
  • Behandel verschillende laagrelaties, wissel vereistespecificaties uit met klanten en leveranciers.
  • Marktdruk en grote competentie vereisen vaak drastische time-to-market verkorten.

Onze Voordelen

  • NALEVING MET ISO 26262

Stroomlijn het vereistenproces om op een kosteneffectieve manier te voldoen aan normen zoals ISO 26262 en andere regelgeving.

Genereer in één klik rapporten en dashboards van de traceerbaarheid, vereistendekking, teststatus, risicoanalyse en audit.

Implementeer een proces voor het uitwisselen van vereisten om: offline communicatie inschakelen met klanten en leveranciers via op XML gebaseerde standaarden voor het uitwisselen van vereisten.

Houd controle over het goedkeurings- en beoordelingsproces door middel van: workflow-mogelijkheden en baseline-handtekening.

  • SAMENWERKING

Implementeer een testbeheer proces direct in Visure Requirements, of via de integratie met producten van derden.

  • OMGAAN MET COMPLEXITEIT

Ondersteun grootschalige projecten door het gebruik van relationele databasebeheersystemen (RDBMS) zoals Oracle en SQL Server om informatie gecentraliseerd.

Bespaar tijd en garandeer consistentie door een volledige analyse van de impact van veranderingen uit te voeren via end-to-end traceerbaarheid en verdachte links.

Omgaan met de complexiteit van productlijnen en varianten door hergebruik van componenten.

Markeer automatisch lage kwaliteitseisen met dubbelzinnigheid of inconsistenties, door middel van semantische analyse.

Top