Vereisten Vermogensmodel

Vereisten Vermogensmodel

Het RCM-model stelt vijf vaardigheidsniveaus vast (niveau 0 is een initieel niveau dat niet meetelt):

Door deze drie factoren te combineren, kunnen we specifieke oplossingen bieden voor de specifieke problemen van organisaties.

Het RCM-model stelt vijf vaardigheidsniveaus vast (niveau 0 is een initieel niveau dat niet meetelt):

 • Op niveau 0 zijn de vereisten opgenomen in documenten en zijn ze ongestructureerd, behalve dat ze zijn georganiseerd in de hoofdstukken van het document zelf.
 • Op niveau 1 begint de implementatie van het proces van requirements engineering in een organisatie.
 • Op niveau 2 is een proces van Eisendefinitie en Beheer vastgesteld.
 • Op niveau 3 is projectacceptatie en -beheer gedefinieerd.
 • Op niveau 4 zijn ontwerpelementen gedefinieerd.
 • Op niveau 5 is er consistent het change management, hergebruik van requirements en corporate implementatie van het requirements engineering proces.

Capaciteitsniveaus

 • Niveau 0: Ongestructureerd
 • Niveau 1: Gestructureerd
 • Niveau 2: Gedefinieerd proces
 • Niveau 3: Initieel getraceerd: Projectacceptatie en -beheer is getraceerd
 • Niveau 4: Getraceerd: ontwerpelementen zijn getraceerd
 • Niveau 5: Gemodelleerd

Elk van de vaardigheidsniveaus bestaat uit verschillende praktijken, gegroepeerd in vier categorieën:

 • Praktijken met betrekking tot: Requirements engineering
 • Praktijken met betrekking tot: Change Management
 • Praktijken om te garanderen Bedrijfsimplementatie
 • visfuik praktijken

De niveaubenadering meet de situatie van een organisatie in relatie tot alle aspecten van het proces Eisendefinitie en Beheer. Desalniettemin wordt bij het opstellen van het Verbeterplan rekening gehouden met de bedrijfsaanpak en de specifieke behoeften van de organisatie; verbeteracties kunnen alleen worden vastgesteld op specifieke gebieden van de definitie en het beheer van vereisten, overeenkomend met een of meerdere niveaus, die niet noodzakelijkerwijs hoeven te worden uitgevoerd in de volgorde die wordt aangegeven door de niveaus die zijn gedefinieerd in het RCM-model.

In het Verbeterplan wordt rekening gehouden met het als doelstelling aangemerkte niveau (of de specifieke gebieden van elk niveau). Om het Verbeterplan in de praktijk te brengen, moeten we de te implementeren praktijken definiëren, de tools configureren die nodig zijn om de processen optimaal te ondersteunen en het team trainen, zowel in methodologische aspecten als in het gebruik van de tools die nodig zijn om die praktijken te implementeren. Visure's Definitie van vereisten en beheeroplossing ondersteunt volledig de praktijken die zijn gedefinieerd in het RCM-model.

RCM-beoordeling

Het RCM Model heeft een beoordelingsmodel gebaseerd op de analyse van:

 • Vereisten Definitie en Management procesdocumentatie.
 • Projectdocumentatie binnen het eisenkader.

Naast het herzien van deze documentatie worden er verschillende interviews gehouden met alle relevante Stakeholders, zodanig dat elk standpunt wordt meegewogen.

Al deze informatie wordt objectief behandeld om een ​​weging te verkrijgen van de naleving van de processen van de organisatie met betrekking tot de praktijken van het model, in verhouding tot hun mate van naleving van het RCM-model en ook voor elk RCM-niveau in hun verschillende categorieën.

De resultaten van de beoordelingsmethode, de Gap-analyse, worden gepresenteerd op een kwantitatieve en kwalitatieve samengevatte manier, waarbij sterke punten en kansen voor verbetering worden geïdentificeerd, en metrieken en grafieken die de wereldwijde compliance van de organisatie laten zien met betrekking tot elk niveau en de mate van compliance met betrekking tot aan de praktijken van elk niveau, gegroepeerd per categorie.

Top