Visuele oplossingen


Ondersteuning
Inloggen
Probeer gratis uit
Nextgen ALM Tools op IEEE Computer Society
Blog lijst

Fernando Valera, CTO Visure Solutions, bespreekt Nextgen ALM Tools op IEEE Computer Society

Blog | 5 minuut lezen
Geschreven door admin

Inhoudsopgave

De CTO van Visure Solutions, Fernando Valera, is uitgenodigd om zijn mening te geven over de IEEE Computer Society over de volgende generatie ALM Tools. Fernando deelde zijn mening over hoe nieuwe technologieën zoals AI de ALM- en Requirement Management-markt gaan beïnvloeden, maar ook hoe hij deze markt ziet evolueren met nieuwe klantbehoeften. Het recente incident met de Boeing 737 Max wordt snel beschreven en het laat zien hoe belangrijk ALM-tools zijn voor veiligheidskritieke industrieën.

“Industrieën zoals de auto-industrie en medische apparatuur ondergaan een unieke transformatie in het toepassen van nieuwe technologieën die nog niet duidelijk gereguleerd zijn. De software in autoremmen is bijvoorbeeld zwaar gereguleerd, maar de AI-software die de hele auto aandrijft niet. Bovendien hebben veel IT-organisaties geprofiteerd van het toepassen van flexibelere methoden, terwijl ze hun klassieke veiligheidsgerelateerde ontwikkelingen hebben behouden.

Dit alles heeft geleid tot een nieuwe reeks behoeften aan Application Lifecycle Management-software (ALM) om meer geïntegreerde oplossingen te bieden, aanpasbaar aan zowel IT-teams als veiligheidskritische en veiligheidsgerelateerde teams. Deze next-gen ALM-tools zullen geïntegreerde frameworks bieden die kunnen worden aangepast aan hybride processen, in plaats van silo's met informatie.

Tot nu toe moesten bedrijven verschillende vereistenbeheerproducten van verschillende leveranciers gebruiken, omdat de huidige ALM-tools niet zijn uitgerust om de nalevingsbehoeften van softwareteams te beheren en tegelijkertijd andere processen voor hardware-, elektrische en mechanische teams te ondersteunen. Dit heeft vertragingen en trage doorlooptijden veroorzaakt omdat teams geïsoleerd werken, de communicatiestroom schaars is en de verantwoordelijkheden onduidelijk zijn.

Veel organisaties die in het verleden met succes componenten hebben ontwikkeld, staan ​​nu voor de uitdaging om meerdere componenten te ontwikkelen en grotere, complexere systemen te creëren. Dit vereist nieuwe systeemengineeringpraktijken die in het verleden niet in de hele organisatie waren gestandaardiseerd, wat tegelijkertijd een nieuwe generatie tools vereist om ze te ondersteunen.

Vereistenbeheer moet een cruciaal onderdeel zijn van huidige en toekomstige ALM-platforms om organisaties in staat te stellen de traceerbaarheid van elk softwareproduct of elk systeem af te dwingen en te beveiligen. Eisenmanagement is immers de eerste stap die nieuwe systemen of nieuwe producten in veel branches moeten doorlopen. Wanneer vereisten niet goed worden beheerd, leidt slecht verandermanagement tot fouten, mislukkingen, gemiste deadlines en gemiste functionaliteit. Een voorbeeld hiervan is dat de Boeing 737 MAX eerder dit jaar crashte vanwege ontbrekende vereisten over hoe het systeem zichzelf kon resetten telkens wanneer een piloot reageerde en het niet beoordelen van de impact van het softwaresysteem.

Hoewel de technologieën zijn geëvolueerd en de verwachtingen van gebruikers zijn veranderd – vooral met meer applicaties die toegankelijk zijn vanaf verschillende platforms – is er een groeiende behoefte aan aanvullende mogelijkheden en tools die worden gebruikt voor verschillende delen van de levenscyclus om gemakkelijk en naadloos informatie tussen belanghebbenden te kunnen delen.

De toekomst van vereistenbeheer is een uitgebreid en alles-in-één geïntegreerd ALM-platform dat verschillende activiteiten op het gebied van levenscyclusbeheer ondersteunt, waaronder vereistenbeheer, bug- en probleembeheer en traceerbaarheidsbeheer.

Een andere trend in ALM-adoptie in het afgelopen decennium is dat organisaties zijn overgestapt van een product- naar een servicebenadering. Dit heeft ALM-bedrijven ertoe aangezet om de reikwijdte van hun aanbod uit te breiden om de productontwikkeling te integreren als onderdeel van een breder aanbod, dat datacenters, telemetrie en geautomatiseerde facturering omvat - allemaal traditioneel losgekoppelde gebieden die nu zijn gebundeld. De industrie voor vereistenbeheer moet in staat zijn om te gaan met de complexiteit van het op een relevante manier presenteren van al deze informatie aan elk van de belanghebbenden, of het nu een marketingteam, een softwareontwikkelaar of een regelgevende instantie is. Dit betekent het bieden van zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke interfaces waar elke gebruiker zich mee kan identificeren, maar die tegelijkertijd volledig is geïntegreerd met de rest van de gebieden in de organisatie.

Kijkend naar de zeer nabije toekomst, zullen tools voor vereistenbeheer een belangrijk onderdeel zijn van een geïntegreerde omgeving die verschillende disciplines zal samenbrengen, zoals agile en bruikbare modelgebaseerde systeemengineering. Dit zorgt voor flexibiliteit voor organisaties en biedt ook krachtige tools om traceerbaarheid gedurende de hele levenscyclus te automatiseren. Ondertussen zal AI data-inzichten opleveren over mogelijke conflicten in concept en ontwerp, en manieren voorstellen om specificaties te voltooien.

De integratie van deze nieuwe technologieën en disciplines zal naar verwachting resulteren in een nieuwe vraag naar krachtige ALM-tools die kortere time-to-market en ontwikkelingskosten, naleving van normen en regelgeving in veiligheidskritieke markten en consistent hoge kwaliteit.

Terwijl sommige organisaties deze nieuwe geïntegreerde ALM-tools beginnen te gebruiken om systematisch te innoveren en concurrerend te blijven, worden andere aan de kant geschoven door simpelweg niet in staat te zijn zich snel genoeg aan te passen aan de nieuwe technologieën die opkomen.

Om innovatie te versnellen en op te schalen – vooral in de embedded systems en system engineering-industrieën – moet het beheer van vereisten een prioriteit blijven voor productontwikkelingsteams. De golf van de toekomst is een enkel ALM-platform voor vereisten dat in staat is om verschillende ontwikkelingslevenscyclusprocessen te ondersteunen en rekening te houden met alle aspecten van de ontwikkeling van systeemengineering, inclusief productsoftware, embedded software, elektrische, mechanische en hardwarevereisten en IT-ontwikkeling voor ondernemingen.

We zullen meer innovatieve en ontwrichtende Requirements ALM-technologie zien in sleutelfuncties, systeemprestaties en oplossingseconomie voor levenscyclusbeheer, waardoor bedrijven bedrijfsbehoeften beter kunnen definiëren en valideren, ontwikkelingskosten kunnen verlagen, marktnormen kunnen naleven en meer hoogwaardige producten kunnen leveren op tijd."

Lees het artikel over IEEE Computer Society 

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top