Integraties

Visure ALM Platform – Integraties

Flexibel en open ALM-platform om te integreren met tools van derden:

Gebruik van Visure API om te integreren met tools van derden, zoals modelleringstools (bijv. Sparx Enterprise Architect, MATLAB Simulink, SCADE, enz.), andere Requirements Management-tools (bijv. IBM DOORS, CalibreRM, IBM Rational ReqPro, Polarion, Jama, enz. ), Prototyping-tools (bijv. JustinMind. enz.), Bug-tracking-tools (bijv. JIRA, Bugzilla, enz.), Testtools (bijv. HP/QC, Rational Test Real-Time, Test RT, RTRT, VectorCAST Software, LDRA, enz.), Projectbeheer (bijv. Azure DevOps (Microsoft TFS), Microsoft Project, enz.), Standaardformaten (bijv. ReqIF, enz.), ALM-tools (bijv. HP/ALM, Helix ALM, enz.), PLM (bijv. Siemens, PTC, Dassault-systemen, enz.).

Zie hieronder enkele voorbeelden.

IBM DOORS – Vereistenbeheer

Gebaseerd op procesgebieden van het CMMI-acquisitiemodel: deze oplossing maakt het mogelijk om één corporate leveranciervereistendefinitie en -beheerproces in de organisatie te definiëren, gebaseerd op procesgebieden Requirements Management (REQM) en Acquisition Requirements Development (ARD).

HP ALM

HP/ALM

De integratie maakt het mogelijk om de onderlinge afhankelijkheden tussen eisen en testen te beheren en om de volledige testdekking van eisensets te controleren. Het maakt gebruik van de versiebeheermogelijkheden in HP ALM om de vergelijkingsmogelijkheden te verbeteren om de impact van mislukte tests of gewijzigde vereisten goed te beoordelen.

RisicoCAT

RiskCAT – Standaardnaleving

De integratie tussen RiskCAT en Visure Requirements maakt toegang tot deze standaarden direct in het requirementsplatform mogelijk.

Atlassian JIRA

Atlassian JIRA - Opsporen van bugs en problemen

De integratie tussen Visure Requirements ALM Platform en JIRA ondersteunt bidirectionele uitwisseling van requirements, issues en hun attributen.
Problemen die zijn gedefinieerd in JIRA kunnen worden geëxporteerd naar Visure ALM Platform als vereisten om de zichtbaarheid van deze elementen binnen Visure Platform te vergemakkelijken en om te worden herleid tot de rest van elementen/vereiste in Visure. Bovendien worden vereisten automatisch gesynchroniseerd/geëxporteerd naar JIRA. Deze mogelijkheden maken problemen met JIRA zichtbaar binnen Visure ALM Platform, werken de attributen bij en creëren nieuwe problemen direct binnen Visure Platform en sturen al deze informatie terug naar JIRA, waarbij een directe communicatie / synchronisatie tussen beide tools behouden blijft.

Enterprise Architect

ENTERPRISE ARCHITECT – Modelgebaseerd ontwerp

Door deze integratie is het mogelijk om tijdens de analysestap requirements naar Enterprise Architect te sturen en deze als uitgangspunt te gebruiken voor modellering en ontwerp.

MATLAB SIMULINK – Modelgebaseerd ontwerp

De integratie tussen Visure Requirements ALM Platform en Matlab Simulink ondersteunt een bidirectionele traceerbaarheid tussen vereisten gedefinieerd in Visure-platform en Simulink-modellen.
Modellen die zijn gedefinieerd in Simulink kunnen worden herleid tot Visure-vereisten ALM Platform om de impactanalyse van veranderingen in Visure Platform te vergemakkelijken. Deze mogelijkheden maken vereisten in Visure zichtbaar binnen Matlab Simulink en de andere kant vertegenwoordigen Matlab Simulink-modelsporen die beschikbaar zijn binnen Visure Platform voor impactanalyse van veranderingen.

Azure DevOps (Microsoft TFS)

De integratie tussen Visure Requirements ALM Platform en Microsoft TFS/Azure DevOps ondersteunt de uitwisseling van requirements, defecten, taken, user stories en andere werkitems, evenals hun attributen bidirectioneel.
Werkitems die zijn gedefinieerd in Microsoft TFS/Azure DevOps kunnen als items naar Visure Platform worden geëxporteerd om de zichtbaarheid van deze elementen binnen Visure Platform te vergemakkelijken en ze te traceren naar de rest van de elementen. Bovendien worden Visure-items automatisch gesynchroniseerd/geëxporteerd naar Microsoft TFS/Azure DevOps. Deze mogelijkheden maken werkitems van Microsoft TFS/Azure DevOps zichtbaar binnen Visure Platform, werken de attributen bij en maken nieuwe werkitems rechtstreeks binnen Visure-vereisten en brengen al deze informatie terug naar Microsoft TFS/Azure DevOps, waarbij een directe communicatie / synchronisatie tussen beide tools wordt onderhouden .

ReqIF – Standaardformaat

ReqIF – XRI Roundtrip-conversie tussen ReqIF – XRI binnen Visure-omgeving.
Deze plug-in ondersteunt het standaardformaat Import/Export van ReqIF en ondersteunt ook het op maat gemaakte IBM DOORS ReqIF-formaat.

Top