Functielijst van Visual Report Manager

Functielijst van Visual Report Manager

 • Voorgedefinieerde en zakelijke (door de gebruiker gedefinieerde) rapporten
 • Herbruikbare rapporten tussen projecten
 • Rapporten voor meerdere projecten voor dashboards
 • Alle elementen van Visievereisten beschikbaar via de rapportagemogelijkheden:
  • Vereisten, services, testscenario's, concepten, enz.
  • Attributen
  • Traceerbaarheids- en traceerbaarheidsmatrices
  • UML en functionele diagrammen
 • Rapporten op basis van baseline-informatie
 • Door de gebruiker te definiëren ontwerp (stijlen, lettertypen, kleuren, koppen, enz.)
 • Door de gebruiker te definiëren berekeningen en statistieken
 • Grafiek generatie
 • Representatie van directe en indirecte traceerbaarheid
 • Automatisch genereren van inhoudsopgaven
 • Meerdere uitvoerformaten:
  • Adobe PDF
  • HTML
  • TXT
  • RTF
  • MS Word
  • MS Excel
  • XML
  • DIF
  • SYLK
 • Beschikbaarheid rapporteren volgens gebruikersrol
 • Inhoud van het rapport volgens de toegangsrechten van de gebruiker
 • Rapport genereren in batchmodus
 • .Net- en C#-programmeermogelijkheden om de rapportagemogelijkheden uit te breiden
Top