Visuele oplossingen


Ondersteuning
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit
Blog lijst

DO-254

Blog | 5 minuut lezen
Geschreven door admin

Inhoudsopgave

DO-254

Moderne vliegtuigsystemen zijn complex, onderling verbonden en essentieel voor de veiligheid van zowel bemanning als passagiers. Wanneer een enkele hardware-ontwerpfout honderden mensen het leven kan kosten, moeten alle mogelijke stappen worden ondernomen om dit te voorkomen. 

Lucht- en ruimtevaartfabrikanten die missiekritieke elektronische hardware in de lucht willen ontwikkelen, moeten tijdens het ontwerp van het product een verifieerbare benadering volgen en een relevante formele veiligheidsnorm volgen, namelijk DO-254.

Wat is DO-254?

DO-80 (Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware), ook bekend als EUROCAE ED-254, is een veiligheidsnorm die wordt gebruikt tijdens de ontwikkeling van systemen in de lucht. 

De standaard biedt richtlijnen voor elektronische hardware zoals lijnvervangbare eenheden, printplaatassemblages, op maat gemaakte microgecodeerde componenten, geïntegreerde technologiecomponenten en commerciële kant-en-klare componenten. 

DO-254 kan worden omschreven als de tegenhanger van: DO-178C (Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification), dat zich bezighoudt met op software gebaseerde lucht- en ruimtevaartsystemen.

De DO-254 begrijpen 

DO-254 wijst verschillende Design Assurance Levels of DAL's aan voor verschillende hardwaresystemen van het vliegtuig op basis van hun veiligheidskritiek:

 • Niveau A (catastrofaal): Het falen van een hardwaresysteem van niveau A zal leiden tot of bijdragen aan een catastrofale storing van het vliegtuig en een crash en/of overlijden veroorzaken. Een voorbeeld van een hardwaresysteem van niveau A is het vluchtcontrolesysteem. 
 • Niveau B (Gevaarlijk): Het falen van een hardwaresysteem van niveau B zal leiden tot of bijdragen aan een gevaarlijke/ernstige storing en mogelijk een crash en/of overlijden veroorzaken. Een voorbeeld van een hardwaresysteem van niveau B is het remsysteem. 
 • Niveau C (majoor): Het falen van een hardwaresysteem van niveau C zal leiden tot of bijdragen aan een ernstige storing en mogelijk stress en/of verwondingen veroorzaken. Voorbeelden van hardwaresystemen van niveau C zijn verschillende back-upsystemen. 
 • Niveau D (minor): Het falen van een hardwaresysteem van niveau D zal een kleine storing veroorzaken of hieraan bijdragen en mogelijk ongemak veroorzaken. Een voorbeeld van een hardwaresysteem van niveau D is het grondnavigatiesysteem. 
 • Niveau E (Geen effect): Het uitvallen van een hardwaresysteem van niveau E heeft geen effect op het vliegtuig of de werklast van de piloot. Passagiersentertainmentsystemen vallen in deze categorie. 

Als procesgeoriënteerde standaard stelt DO-254 een specifieke workflow voor:

 1. Planning: Het doel is om het project vooraf uitgebreid te documenteren, inclusief zoveel mogelijk informatie en duidelijk uit te leggen hoe aan de DO-254-vereisten zal worden voldaan. 
 2. Vastleggen en valideren van vereisten: Vereisten staan ​​centraal in DO-254 en het hele hardwareproject draait om hen. Daarom moet elke vereiste worden geschreven, bij voorkeur met behulp van software voor vereistenbeheer. 
 3. Conceptueel ontwerp: Een groter ontwerp wordt in dit stadium opgesplitst in kleinere componenten om de vastgelegde vereisten te implementeren. 
 4. Gedetailleerd ontwerp: Tijdens deze stap wordt elk onderdeel dat in de vorige fase is beschreven, ontwikkeld volgens de vastgelegde vereisten. 
 5. Implementatie: Deze fase is technologiespecifiek. Een voordeel van DO-254 is dat het de fabrikant in staat stelt om op een redelijk hoog niveau te blijven bij het documenteren van activiteiten tijdens de implementatie.  
 6. Productie transitie: Nadat het ontwerpwerk en de apparaten klaar zijn om te beginnen met de productie van grotere volumes, wordt het ontwerp overgedragen aan de productie. 
 7. Validatie en verificatie: Dit ondersteunende proces vindt plaats tijdens het hardware-ontwerp en zorgt ervoor dat de vereisten correct, volledig en verifieerbaar zijn.
 8. Configuratiebeheer: Het doel van configuratiebeheer is ervoor te zorgen dat het apparaat wordt ontwikkeld in een gestructureerde, herhaalbare en gecontroleerde omgeving.
 9. Procesborging: Elk Do-254-projectplan moet vergezeld gaan van een document waarin de stappen worden beschreven die zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat het plan wordt gehaald. 
 10. Certificeringscontact:: Om de naleving van DO-254 tijdens het ontwikkelingsproces te garanderen, is het belangrijk om samen te werken met een certificeringsinstantie, ook wel certificeringscontactpersoon genoemd. 

Hoe ondersteunt u DO-254?

Projecten die gericht zijn op DO-254, zijn doorgaans veel duurder uit dan vergelijkbare projecten zonder DO-254. De extra kosten van DO-254-projecten vloeien grotendeels voort uit slechte technieken voor vereistenbeheer. 

Vereisten vormen de kern van DO-254, en het vermogen om ze efficiënt te documenteren, analyseren, traceren, prioriteren en erover eens te worden, kan het verschil zijn tussen het succes van een project en het mislukken van een project. 

Gelukkig integreren moderne hulpprogramma's voor vereistenbeheer in dezelfde omgevingsondersteuning voor risicobeheer, testbeheer, het volgen van problemen en defecten en wijzigingsbeheer, waardoor de talrijke uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling van bedrijfskritieke elektronische hardware in de lucht worden overwonnen.

De beste tool voor vereistenbeheer selecteren 

Bij het ontwikkelen van een complex elektronisch hardwaresysteem is een Excel-spreadsheet simpelweg geen adequate oplossing voor het vastleggen van vereisten. Niet alle hulpprogramma's voor vereistenbeheer zijn echter gelijk gemaakt, dus het is belangrijk om de juiste voor de taak te kiezen. 

Wanneer u een hulpprogramma voor vereistenbeheer selecteert om DO-254 te ondersteunen, begin dan met het evalueren van het vermogen van het hulpmiddel om vereisten te definiëren, relaties tussen hen te specificeren en de vastgelegde vereisten te exporteren om documentatie te creëren.  

Het vermogen om vereisten en de relaties daartussen te visualiseren, kan een grote bijdrage leveren aan het creëren van afstemming tussen belanghebbenden en ontwikkelaars. De tool moet de mogelijkheid bieden om automatisch relaties tussen vereisten tot stand te brengen en testcases uit te voeren. 

Andere belangrijke mogelijkheden zijn teamsamenwerking en integratie met andere softwaretools die worden gebruikt tijdens de ontwikkeling van het hardwaresysteem. 

Visure-vereisten voldoen aan al deze criteria en bieden een eenvoudig maar uitgebreid ALM-platform voor vereistenbeheer dat een automatische opname van elementen uit MS Word, MS Excel, ReqIF en andere bronnen ondersteunt., 

Visure-vereisten bieden visuele, op rollen gebaseerde workflows die het mogelijk maken om de processen en de tools op elkaar af te stemmen en de levensduur van een vereiste te volgen via de ontwikkeling en specificatie, de daaropvolgende implementatie en gebruik, en door perioden van voortdurende verfijning en iteratie in elk van deze fasen.

Conclusie

Voldoen aan DO-254 kan een moeilijk en kostbaar proces zijn, maar een capabele tool voor vereistenbeheer, evenals voldoende planning vooraf, kan een lange weg afleggen bij het verkrijgen van DO-254-goedkeuring. Visure Requirements ALM is een bekroonde oplossing voor vereistenbeheer die alle ingenieurs en engineeringmanagers die met het DO-254-proces te maken krijgen, sterk in overweging zouden moeten nemen. 


Andere gerelateerde artikelen:

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top