Visuele oplossingen


Support
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit

Privacy Policy

Inhoudsopgave

Deze privacyverklaring voor Visure Solutions, Inc. ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze"), beschrijft hoe en waarom we uw gegevens kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ("verwerken") informatie wanneer u onze diensten ("Diensten") gebruikt, zoals wanneer u:

 • Betrek ons ​​op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Door deze privacyverklaring te lezen, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@visuresolutions.com.

Samenvatting van de punten

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door op de link achter elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u communiceert met Visure Solutions, Inc. en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. 

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens? We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. 

In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derde partijen. 

Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en op ongepaste wijze toegang tot , stelen of wijzigen van uw gegevens. 

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving inhouden dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

Wilt u meer weten over wat Visure Solutions, Inc. doet met de informatie die we verzamelen? 

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonlijke informatie die u ons meedeelt

Kortom: we verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Services, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Services, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld

In het kort: bepaalde informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Services te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

Kortom: we verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Services omgaat, waaronder:

 • Om het aanmaken en authenticeren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en om uw account in goede staat te houden.
 • Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.

Op welke rechtsgrondslagen vertrouwen we om uw informatie te verwerken?

In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (dwz rechtsgrond) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en UK GDPR vereisen dat we de geldige rechtsgronden uitleggen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (dwz toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Klik hier om meer te leren.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw informatie vrij te geven als bewijs in rechtszaken waarin we zijn betrokken.
 • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals in situaties waarin de veiligheid van een persoon mogelijk wordt bedreigd.

Als u zich in Canada bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

We kunnen uw informatie verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (dwz uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (dwz impliciete toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk zijn toegestaan ​​om uw informatie te verwerken zonder uw toestemming, waaronder bijvoorbeeld:

 • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een persoon is en toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en fraudedetectie en -preventie
 • Voor zakelijke transacties mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan
 • Als het is opgenomen in een getuigenverklaring en de verzameling nodig is om een ​​verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
 • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en communicatie met nabestaanden
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik
 • Als redelijkerwijs kan worden verwacht dat verzameling en gebruik met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en de verzameling redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als openbaarmaking is vereist om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot de productie van documenten
 • Als het is geproduceerd door een persoon in de uitoefening van zijn of haar werk, bedrijf of beroep en de verzameling in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de collectie uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden is
 • Als de informatie openbaar beschikbaar is en wordt gespecificeerd door de regelgeving.

Wanneer en met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

In het kort: we kunnen informatie delen in specifieke situaties die in dit gedeelte worden beschreven en/of met de volgende derde partijen.

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:

 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of acquisitie van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Geassocieerden. We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze deze privacyverklaring respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die samen met ons onder zeggenschap staan.
 • Zakenpartners. We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Gebruiken we cookies en andere volgtechnologieën?

In het kort: we kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, staat in onze Cookieverklaring.

Hoe gaan we om met uw sociale logins?

In het kort: Als u ervoor kiest om u te registreren of in te loggen op onze Diensten met behulp van een sociale media-account, hebben we mogelijk toegang tot bepaalde informatie over u.

Onze Diensten bieden u de mogelijkheid om u te registreren en in te loggen met de gegevens van uw sociale media-account van derden (zoals uw Facebook- of Twitter-logins). Wanneer u ervoor kiest om dit te doen, ontvangen we bepaalde profielinformatie over u van uw socialemediaprovider. De profielinformatie die we ontvangen, kan variëren, afhankelijk van de betreffende sociale-mediaprovider, maar zal vaak uw naam, e-mailadres, vriendenlijst en profielfoto bevatten, evenals andere informatie die u openbaar maakt op een dergelijk sociale-mediaplatform.

We zullen de informatie die we ontvangen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die anderszins aan u duidelijk zijn gemaakt op de relevante Services. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor ander gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw externe sociale-mediaprovider. We raden u aan hun privacyverklaring te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyvoorkeuren op hun sites en apps kunt instellen.

Worden uw gegevens internationaal overgedragen?

In het kort: we kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan die van u.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK), dan hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijkerwijs gegevensbeschermingswetten of andere soortgelijke wetten die even uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In het kort: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving verplicht ons om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren dan vereist.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we deze veilig opslaan uw persoonlijke gegevens en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Hoe houden we uw informatie veilig?

Kortom: Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet zullen worden in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

Verzamelen we informatie van minderjarigen?

Kortom: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust gegevens van of verkopen kinderen onder de 18 jaar niet bewust. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@visuresolutions.com.

Wat zijn uw privacyrechten?

Kort gezegd: in sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER, het VK en Canada) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u zich in Zwitserland bevindt, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Uw toestemming intrekken: Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, wat uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, en ook niet, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Account Information

Als u op elk gewenst moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • Log in op uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af ​​te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten.

Bediening voor Do-Not-Track-functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven en om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

Hebben inwoners van Californië specifieke privacyrechten?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" -wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn om van ons, eenmaal per jaar en gratis, informatie over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) toe. bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij Services hebt, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Als u de verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd van al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

CCPA-privacyverklaring

De California Code of Regulations definieert een "inwoner" als:

 1. Elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor andere dan tijdelijke of voorbijgaande doeleinden en
 2. Elke persoon die gedomicilieerd is in de staat Californië en zich voor een tijdelijk of tijdelijk doel buiten de staat Californië bevindt

Alle andere individuen worden gedefinieerd als 'niet-ingezetenen'.

Als deze definitie van "inwoner" op u van toepassing is, moeten we ons houden aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke categorieën persoonlijke informatie verzamelen we?

We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden:

We kunnen ook andere persoonlijke informatie buiten deze categorieën verzamelen door middel van gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in de context van:

 • Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
 • Deelname aan klantonderzoeken of prijsvragen; en
 • Het faciliteren van de levering van onze Diensten en het beantwoorden van uw vragen.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens?

Meer informatie over onze praktijken voor het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen of raadpleeg de contactgegevens onderaan dit document.

Als u een geautoriseerde agent gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de geautoriseerde agent geen bewijs overlegt dat hij geldig is geautoriseerd om namens u te handelen.

Worden uw gegevens met iemand anders gedeeld?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze serviceproviders op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke serviceprovider. Elke serviceprovider is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het "verkopen" van uw persoonlijke gegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Recht om verwijdering van de gegevens aan te vragen — Verzoek tot verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u ons vraagt ​​om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonlijke informatie verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen voorzien door de wet, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting , onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, of enige verwerking die nodig kan zijn om te beschermen tegen illegale activiteiten.

Recht om geïnformeerd te worden — Verzoek om te weten

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u het recht om te weten:

 • of we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt;
 • of we uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen;
 • de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden;
 • de categorieën derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden; en
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd als reactie op een consumentenverzoek of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een ​​consumentenverzoek te verifiëren.

Recht op non-discriminatie voor de uitoefening van de privacyrechten van een consument

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatie proces

Na ontvangst van uw verzoek moeten we uw identiteit verifiëren om te bepalen of u dezelfde persoon bent van wie we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u vragen om informatie te verstrekken, zodat we deze kunnen matchen met de informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zodat we de door u verstrekte informatie kunnen matchen met de informatie die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. telefoon of e-mail) die u eerder aan ons heeft verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken als de omstandigheden dit vereisen.

We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek is verstrekt, alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen te verifiëren. Voor zover mogelijk zullen we vermijden om aanvullende informatie van u te vragen voor verificatiedoeleinden. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren op basis van de informatie die al door ons wordt bijgehouden, kunnen we u vragen aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen dergelijke extra verstrekte informatie verwijderen zodra we klaar zijn met uw verificatie.

Overige privacyrechten

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of niet meer relevant zijn, of verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens.
 • U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek op grond van de CCPA in te dienen. We kunnen een verzoek weigeren van een geautoriseerde agent die geen bewijs levert dat ze geldig zijn gemachtigd om namens u op te treden in overeenstemming met de CCPA.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen of raadpleeg de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.

Maken we updates van deze kennisgeving?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "herziene" datum en de bijgewerkte versie is van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze kennisgeving?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info@visuresolutions.com of per post naar:

Visuele Oplossingen, Inc.

100 Pine Street

Suite 1250

San Francisco, CA 94111

Verenigde Staten

Hoe kunt u de gegevens die we van u verzamelen bekijken, bijwerken of verwijderen?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen.

Top