Visie-implementatie

Visie-implementatie

Implementatie van de Visuele Vereisten, Vereistendefinitie en Beheeroplossing

Onze doel van de persoon bij Visure, bij het implementeren van onze vereistendefinitie en beheeroplossing, Visure-vereisten, is om: zorgen voor de totale aanpassing aan de processen van de organisatie, zodat de analisten, projectmanagers, gebruikers of andere profielen die door de implementatie van de oplossing worden beïnvloed, deze vanaf het begin zien als een hulpmiddel bij hun dagelijkse werk dat hen zal helpen hun vereisten en specificaties te beheren en vast te stellen op een eenvoudige en efficiënte manier.

De succesvolle implementatie van een oplossing zoals Visure-vereisten vereist een door Visure-vereisten gecertificeerd team met uitgebreide ervaring in het implementatieproces van de oplossing, om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de kenmerken van de organisatie en het proces van vereistendefinitie en beheer dat Visure-vereisten zullen ondersteunen .

Bij Visure hebben we een Visure Requirements-implementatiemethodologie die de afgelopen tien jaar is gevalideerd in implementatieprojecten bij organisaties van verschillende grootte (van kleine bedrijven tot grote multinationale ondernemingen) en behorend tot zeer verschillende bedrijfsgebieden, zowel op het gebied van softwareontwikkeling als systemen technische wereld.

De implementatiemethodologie van Visievereisten combineert: advies- en trainingsdiensten. Het heeft een open en flexibele benadering op basis van de analyse van de volgende factoren:

 • Huidige situatie van de organisatie ten opzichte van de eisen, op basis van de RCM (Requirements Capability Model) ontwikkeld door Visure.
 • Bestaand of momenteel geïmplementeerd proces voor het definiëren en beheren van vereisten.
 • Mate van volwassenheid van de organisatie met betrekking tot het proces.
 • Momenteel gebruikte tools die Visure-vereisten zullen vervangen of integreren.

De implementatie verloopt in verschillende fasen, met activiteiten en deliverables die in elk van hen worden gedefinieerd en waarvan de duur wordt aangepast in overeenstemming met de behoeften van elk van onze klanten. De belangrijkste taken die moeten worden uitgevoerd om de Visure Requirements Solution effectief in uw organisatie te implementeren, zijn:

 • Analyse van de eisendefinitie- en beheerprocessen van de organisatie om de te automatiseren fasen en activiteiten te bepalen.
 • Definitie en implementatie van de benodigde parametrering om het requirementsproces van de organisatie in Visure Requirements volledig te ondersteunen.
 • Maken van projectsjablonen in Visure-vereisten.
 • Opstellen van herbruikbare eisencatalogi en implementatie hiervan in Visure Reqirements.
 • Kwalificatie van de methodiek en kwaliteitsteams zodat ze deze parametrisering kunnen aanpassen aan de nieuwe behoeften die in de organisatie ontstaan.
 • Training van de deelnemers in het requirementsproces, aangepast aan het gebruik van Visure Requirements in hun dagelijkse werk.
 • Volledige integratie van Visure Requirements in de levenscyclus van de in de organisatie ontwikkelde systemen.
 • Opstellen van gebruikershandleidingen voor Visievereisten aangepast aan de verschillende profielen die deelnemen aan het vereistenproces.
 • Ontwikkeling op maat om de integratie van Visure-vereisten met andere tools die in de organisatie worden gebruikt, te vergemakkelijken.
 • Uitvoering van pilotprojecten om de parametrisering gedefinieerd voor Visure Requirements en de ontwikkelde integraties te valideren.
 • Training in nieuwe Visure Requirements-versies en aanbevelingen voor het verbeteren van de parametrering op basis van de nieuwe mogelijkheden die in het product zijn geïmplementeerd.
 • Voortdurende ondersteuning van de implementatie van Visievereisten door middel van controle- en meetmechanismen die een kwantitatieve analyse van de behaalde voordelen mogelijk maken.
Top