Visuele oplossingen


Ondersteuning
Registreren
Inloggen
Probeer gratis uit
Risicobeheersoftware
Blog lijst

Risicobeheersoftware

Blog | 5 minuut lezen
Geschreven door admin

Inhoudsopgave

Risicobeheersoftware

Het huidige zakelijke landschap is zeer onvoorspelbaar en buitengewoon competitief. Grote en kleine organisaties hebben te maken met een groot aantal interne en externe risico's, en het vinden van effectieve manieren om deze te detecteren, evalueren en beperken, is een sleutelelement geworden voor het bereiken van consistente bedrijfsgroei.

Volgens het Amerikaanse wereldwijde managementadviesbureau McKinsey & Company, 70 procent van de senior executives is begonnen met het implementeren van softwareoplossingen voor risicobeheer om beter om te gaan met onvoorziene problemen, zoals plotselinge marktontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe technologieën, natuurrampen en andere.

Ondanks de toenemende acceptatie van software voor risicobeheer, is er echter nog steeds enige verwarring over wat risicobeheer eigenlijk is en waarom het steeds belangrijker wordt als het gaat om het behouden van de veerkracht van een organisatie.

Wat is risicobeheer?

Risicomanagement kan beknopt worden gedefinieerd als het effect van onzekerheid op doelstellingen. Het omvat de identificatie, evaluatie en prioritering van risico's, gevolgd door de inzet van middelen om hun negatieve impact te minimaliseren of te beheersen.

Elke organisatie wordt geconfronteerd met enigszins verschillende risico's, die uit veel verschillende bronnen kunnen komen en alles kunnen omvatten, van strategische managementfouten tot IT-beveiligingsbedreigingen tot natuurrampen. Om deze reden moeten organisaties periodieke risicobeoordelingen uitvoeren en een plan implementeren om de mogelijke verstoringen te beperken.

Vijf stappen naar risicobeoordeling

Alle risicobeoordelingen volgen dezelfde vijf basisstappen, ook al worden de stappen soms beschreven in ander jargon of licht gewijzigd om beter aan de behoeften van verschillende organisaties te voldoen.

Stap 1: Risico-identificatie. Het doel van de eerste stap van de risicobeoordeling is het identificeren van alle risico's die de organisatie schade kunnen berokkenen en haar doelstellingen negatief kunnen beïnvloeden. Er zijn een aantal technieken voor het identificeren van risico's die kunnen worden gebruikt om deze stap te volbrengen.

Stap 2: Risicoanalyse. Nu de risico's zijn geïdentificeerd, is het tijd om ze te analyseren en hun waarschijnlijkheid en gevolgen te bepalen. Aan het einde van deze stap moet de organisatie een veel beter begrip hebben van de risico's waarmee ze wordt geconfronteerd en zich bewust zijn van hun potentiële effect op projectdoelen en -doelstellingen.

Stap 3: Risicorangschikking. De volgende stap is het rangschikken van de ontdekte risico's op basis van de omvang van hun potentiële impact. Sommige risico's kunnen zo'n enorme potentiële negatieve impact hebben dat ze het niet waard zijn om te nemen, terwijl de impact van andere risico's verwaarloosbaar kan zijn.

Stap 4: Risicoresponsplanning. Uitgaande van de hoogst gerangschikte risico's, is het doel om met een plan te komen waarmee de kans en impact ervan kunnen worden geminimaliseerd.

Stap 5: Beoordeling risicobeoordeling. Omdat organisaties altijd in ontwikkeling zijn, is het noodzakelijk om de risicobeoordeling regelmatig te herzien en bij te werken om de relevantie en bruikbaarheid ervan te behouden.

Wat zijn de 3 soorten risico's?

Hoewel er veel soorten risico's zijn, zijn de volgende drie soorten altijd relevant:

  • Persoonlijke risico's: Omvat het verlies van mensenlevens, verwondingen en andere gevolgen van onbeheerde gevaren op de werkplek.
  • Vastgoedrisico's: Van natuurrampen tot diefstal tot cyberaanvallen, er zijn tegenwoordig veel eigendomsrisico's die organisaties bedreigen.
  • Aansprakelijkheidsrisico's: Organisaties in bepaalde sectoren, zoals de financiële, medische of ruimtevaart- en defensiesector, worden geconfronteerd met veel aansprakelijkheidsrisico's als gevolg van verschillende voorschriften en strikte nalevingsvereisten.

Wat zijn tools en technieken voor risicobeheer?

Elk van de vijf stappen van risicobeoordeling kan worden ondersteund door verschillende instrumenten en technieken voor risicobeheer, waaronder de volgende:

  • Risico-identificatie: Vlinderdas-analyse, Sneak circuit-analyse, Markov-analyse, Interviews, Analyse van aannames en beperkingen, Analyse van documenten, Gevarenanalyse en Kritische Controlepunten (HACCP), FMEA – Failure mode effect analysis, FTA – Fault tree analysis, Quality Evaluation of the data, Oorzaakanalyse, SWOT-analyse, Oorzaak- en gevolganalyse, Oorzaak-en-gevolganalyse.
  • Risico analyse: Laagbeschermingsanalyse (LOPA), Vlinderdasanalyse, Oorzaakanalyse, Matrix waarschijnlijkheid en impact, Checklists, Kwaliteitsevaluatie van de gegevens, Informatiesysteem voor projectmanagement, Delphi.
  • Risicorangschikking: Scenario-analyse, Monte Carlo-simulatie, Bayesiaanse statistiek en Bayes Nets, Checklists, Beslissingsboom, Invloeddiagrammen, Kwaliteitsevaluatie van de gegevens, Expertbeoordeling, Vergaderingen, Informatiesysteem voor projectmanagement.
  • Risicoresponsplanning: Kwaliteitsevaluatie van de gegevens, Oorzaakanalyse, Definiëren van risicoresponsstrategieën, Brainstormen, Checklists, Interviews, Analyse van alternatieven, Informatiesysteem voor projectmanagement, Delphi.
  • Beoordeling risicobeoordeling: Vergaderingen, Informatiesysteem voor projectmanagement, Checklists, Reserve-analyse, Expert judgement.

Wat kunt u verwachten van risicobeheersoftware?

Organisaties hebben tegenwoordig veel opties als het gaat om software voor risicobeheer, en ze kunnen er veel van verwachten.

Makkelijk te gebruiken

Moderne risicobeheersoftware wordt doorgaans geleverd met vooraf geconfigureerde sjablonen voor risico-, incidenten- en gevarenbeheer, zodat u deze zonder vertraging kunt gebruiken. Het integreert naadloos brongegevens van bestaande systemen en stemt bedrijfsrisicobeheer af op de strategie van de organisatie.

Nauwkeurigheid en wendbaarheid

Software voor risicobeheer versnelt de identificatie van risico's en vermindert de cyclustijd en kosten van risicobeoordelingen, terwijl het gebruik van middelen wordt verbeterd. Dit stimuleert op zijn beurt wendbaarheid en op risico gebaseerde besluitvorming. Alle organisaties die het vermogen krijgen om nauwkeurig en snel risico's te identificeren en te beheren, worden concurrerender en veerkrachtiger.

Rapportage

Met software voor risicobeheer kan het verzamelen van documenten worden geautomatiseerd en kan de organisatie zich verdiepen in rapportage en analyse om toegang te krijgen tot realtime informatie over risicobeheer in de hele organisatie en risico's te bekijken per organisatie, product, proces of risicocategorie.

Risico's beheren met een ALM-tool?

ALM-tools (Application Lifecycle Management) omvatten vereistenbeheer, software-architectuur, wijzigingsbeheer, continue integratie, projectbeheer, computerprogrammering, softwaretests, softwareonderhoud en releasebeheer, die bruikbare inzichten bieden en een sterke teamsamenwerking gedurende de hele levenscyclus van softwareontwikkeling aanmoedigen.

Oplossingen zoals: Visuele Rapportmanager van Visure, een toonaangevende leverancier van tools voor vereistenbeheer die een uitgebreid ALM-platform voor samenwerking biedt, kan risicobeheer ondersteunen door te helpen bij het leveren van het nodige bewijs voor naleving van de regelgeving, vereistenspecificaties, samenvattingen van testsessies, dashboards of andere vereiste output wanneer nodig in bijna elk formaat , die alle rapportagebehoeften van organisaties dekt.

Met de Visure FMEA-extensie krijgen technische teams een complete out-of-the-box-oplossing die risico's en hun potentiële gevaren in het project toont en hun bijbehorende waarden voor detectie, ernst, optreden en alle vereiste informatie zoals potentieel.


Andere gerelateerde artikelen:

Vergeet dit bericht niet te delen!

Top