CMMI

CMMI – Vereistenbeheer

CMMI

Vereistenbeheer en CMMI

CMMI heeft een enorm belang als kwaliteitssysteem in de systeem- en software-industrie en kan op dit gebied als de de facto standaard worden beschouwd. Desalniettemin kan CMMI worden toegepast op verschillende gebieden, zoals systeemtechniek, hardware, enz.

Download CMMI-whitepaper

Wat is CMMI?

In CMMI for Development zijn er twee procesgebieden die direct verband houden met Requirements Engineering:

  • Vereistenbeheer (REQM)
  • Eisen ontwikkeling (RD)

Voordelen

  • CMMI-NIVEAU 2: BEHEERD

Visure Requirements maakt het mogelijk om delen van de processen te automatiseren, zodat processen ook in stressvolle situaties kunnen worden uitgevoerd.

Niveau 2 van CMMI voor het gebruik van a professionele tool om vereisten te bewaken en te traceren: Handmatig onderhoud is zo kostbaar en foutgevoelig, dat het risico van het verlaten van de beste praktijken erg groot is als een dergelijke tool niet beschikbaar is.

 

  • CMMI-NIVEAU 3: GEDEFINIEERD

Organisaties moeten algemene processen hebben gedefinieerd, die indien nodig worden afgestemd op de verschillende projecten. Visure Requirements faciliteert de implementatie van requirementsprocessen op niveau 3, omdat het helpt bij het standaardiseren en harmoniseren van de toepassing van processen binnen het bedrijf.

 

  • CMMI NIVEAU 4: KWANTITATIEF BEHEERD EN NIVEAU 5: OPTIMALISEREN

Kwantitatief beheer is niet mogelijk zonder de opslag van gegevens die vervolgens kunnen worden gebruikt voor de berekening van metrieken en de ontwikkeling van prestatiemodellen of procesgedragsmodellen, daarom zijn de processen en informatie die worden beheerd in Visure-vereisten essentieel voor het verbeteren van de volwassenheid.

Top