IEC 62304

Vereisten Software voor ondersteuning van IEC 62304

Wat is IEC 62304 met Visuele Vereisten?

Visure Requirements biedt compleet en agile artefactbeheer voor de ontwikkeling en verificatie van: software voor medische apparatuur.

Het biedt end-to-end traceerbaarheid tussen risico's, vereisten, verificatie-items, probleemrapporten en projectartefacten in één enkele omgeving en door de integratie met andere tools van de levenscyclus. Dit helpt organisaties bij het afdwingen van hun proces om te voldoen aan IEC62304 en het creëren van de nodige resultaten om te voldoen aan de softwareveiligheidsklassen.

Voordelen

  • Eén enkele, procesgerichte oplossing voor alle gevaren, risico's, vereisten, verificaties, probleemrapportage en projectartefacten
  • Gecentraliseerde en open opslagplaats voor alle artefacten
  • End-to-end traceerbaarheid tussen de artefacten, voor volledige impactanalyse
  • Gevarenanalyse en risicobeheer
  • Eisen Kwaliteitshandhaving
Top