ISO 26262

Vereisten Software voor ondersteuning van ISO 26262

Ondersteuning van ISO 26262

De norm ISO26262 Functional Safety – Road Vehicles geeft richtlijnen voor de productie van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische (E/E/PE) systemen die zijn geïnstalleerd op passagiersvoertuigen met een maximaal brutogewicht van maximaal 3.5 ton. Het is een op risico's gebaseerde veiligheidsnorm waarbij het niveau van gevaarlijke situaties kan worden beoordeeld en veiligheidsmaatregelen kunnen worden gedefinieerd om de effecten van de risico's te vermijden of te verminderen.

Wat is ISO 26262 met Visuele vereisten?

Visure Requirements biedt uitgebreid en wendbaar artefactbeheer voor de ontwikkeling en verificatie van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische (E/E/PE) systemen in wegvoertuigen.
Het biedt end-to-end traceerbaarheid tussen alle items, gevaren, veiligheidsdoelen, risico's, veiligheidsvereisten, verificatie, wijzigingen en projectartefacten in één enkele omgeving en door integratie met andere tools van de levenscyclus. Dit helpt de gebruiker om hun proces af te dwingen om te voldoen aan ISO26262 en het creëren van de nodige deliverables om aan de ASIL-niveaus te voldoen.

Voordelen

  • Eén enkele, procesgerichte oplossing voor alle gevaren, risico's, vereisten, verificaties, probleemrapportage en projectartefacten
  • Gecentraliseerde en open opslagplaats voor alle artefacten
  • End-to-end traceerbaarheid tussen de artefacten, voor volledige impactanalyse
  • Gevarenanalyse en risicobeheer
  • Eisen Kwaliteitshandhaving
Top