herbruikbaarheid

herbruikbaarheid

herbruikbaarheid

Vastleggen, analyseren, specificeren, valideren... en hergebruiken!. Van eenvoudig hergebruik van vereisten tot ondersteuning van productfamilies.

Visure-vereistencomponenten vertegenwoordigen groepen elementen en de relaties daartussen, inclusief vereisten, services en tests, variërend van eenvoudige niet-functionele vereisten zoals bruikbaarheid of prestaties tot complexe productfuncties zoals interfaces.

Deze componenten kunnen worden hergebruikt in de verschillende projecten in verschillende versies, volgens de informatie die is opgenomen:

  • Delen: De elementen worden gedeeld en gedefinieerd tussen verschillende projecten in de database, zodat gebruikers samen een oplossing kunnen opbouwen.
  • Leesmodus: De elementen zijn alleen-lezen en kunnen niet worden gewijzigd. Ze kunnen echter attributen aannemen en kunnen gerelateerd zijn aan andere elementen.
  • Kopieer- en linkmodus: De elementen worden geïmporteerd in lezen/schrijven, zodat ze kunnen worden gewijzigd en bijgewerkt. Ze kunnen ook attributen aannemen en zijn te herleiden tot andere elementen.
  • Kopieermodus: de elementen worden onderdeel van het doelproject en verliezen de link met het originele.

Bij het werken met componenten worden projecten op de hoogte gebracht als een verouderde component wordt gebruikt, om te beslissen, afhankelijk van de geselecteerde hergebruikmodus, of ze willen upgraden, de huidige of huidige en nieuwe componenten samenvoegen.

Via de componentencatalogus kunnen bedrijven hun productfamilies en varianten ondersteunen door producten te bouwen uit combinaties van componenten.

Top