Visure-lösningar


Support
Registrera
Logga in
Börja Free Trial

Checklista: Hur man väljer och utvärderar ett ALM-verktyg (Application Lifecycle Management).

Checklista: Hur man väljer och utvärderar ett ALM-verktyg (Application Lifecycle Management).

Innehållsförteckning

Checklista för att välja en lämplig ALM Suite

En programlivscykelhanteringssvit (ALM) är ett viktigt verktyg som hjälper organisationer att hantera hela mjukvaruutvecklingsprocessen från planering och design till driftsättning och underhåll. Med så många tillgängliga alternativ kan det vara utmanande att välja rätt ALM-svit för din organisation. Här är checklistan för att välja en lämplig ALM-svit:

 1. skalbarhet: En ALM-svit bör vara skalbar för att passa din organisations tillväxt. Den ska kunna hantera stora projekt och skala ner även för mindre projekt.
 2. Integration: ALM-sviten bör integreras med de verktyg som din organisation redan använder. Denna integrering kommer att minska tiden och kostnaderna för utbildning och säkerställa att det inte finns någon dubblering av datainmatning.
 3. Anpassning: Möjligheten att anpassa ALM-sviten för att passa din organisations unika behov är viktig. Anpassning säkerställer att du kan skapa arbetsflöden, processer och rapporter som matchar din organisations specifika behov.
 4. Samarbete: En ALM-svit bör underlätta samarbetet mellan de olika intressenterna som är involverade i mjukvaruutvecklingsprocessen. Samarbetsverktyg som meddelanden, kommentarer och meddelanden bör inkluderas.
 5. Rapportering och analys: Förmågan att generera realtidsrapporter och analyser är avgörande. Detta hjälper projektledare att fatta datadrivna beslut, spåra framsteg och identifiera problem tidigt.
 6. Säkerhet: Säkerhet bör vara högsta prioritet för alla ALM-sviter. Den bör ha funktioner som åtkomstkontroll, kryptering och granskningsspår för att säkerställa att känslig data skyddas.
 7. användbarhet: Slutligen bör ALM-sviten vara lätt att använda och navigera. Den ska ha ett rent och intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt för alla intressenter att använda.

Sammanfattningsvis, att välja rätt ALM-svit är avgörande för framgången för alla programvaruutvecklingsprojekt. Genom att beakta de faktorer som nämns ovan kan organisationer välja en ALM-svit som uppfyller deras unika behov och krav.

Vad är ALM?

Application Lifecycle Management är en komplex procedur som involverar olika parter, återkommande processer och olika instrument som används för att reglera projektets hela livscykel från början till slut. ALM säkerställer en smidig drift av en organisations etablerade metoder och högre produktivitet genom integrerade verktyg.  

I enklare termer, Application Lifecycle Management, förkortat ALM, är proceduren för att specificera, designa, dokumentera och testa applikationen. Den täcker hela livscykeln från projektets början till slutet. Det börjar med idén om applikationen under hela utvecklingen, går till testning, driftsättning, support och slutligen användarupplevelsen. 

Att anta applikationsutveckling livscykelhantering är viktigt för organisationer för att säkerställa snabba och goda utgåvor med budgeten i åtanke. Att använda traditionella metoder för livscykelhantering som MS Office å ena sidan är också meningsfullt eftersom det är kostnadseffektivt och lätt att vänja sig vid. Men å andra sidan finns det flera nackdelar med att använda MS Office som för mycket manuellt arbete, att upptäcka problem kan vara en mardröm och att tillhandahålla efterlevnad är näst intill omöjligt. Därför är det viktigt att använda rätt ADLM-lösning och ge upp traditionella metoder som MS Office.

Varför är det viktigt att använda ALM?

Följande 10 punkter kommer att få dig att förstå exakt varför ADLM är viktigt.

 1. Smidig utvecklingsprocess - Utvecklingen av vilken applikation som helst kräver standardiserade processer och dokumentation. Här kan ALM-verktyget användas som det enda centraliserade navet där vi kan behålla alla våra resurser. ALM gör det möjligt för alla organisationer att effektivisera alla processer och resurser på en enda plats och ger också en överblick över hela utvecklingsprocessen. Detta resulterar i högre ansvarighet, snabba uppdateringar och förbättrad spårbarhet.
 2. Förbereda och organisera utvecklingsprocessen - ALM-verktyg hjälper till att hantera applikationsutvecklingens livscykel. Planeringsfasen börjar så snart kunderna delar med sig av sina projektkrav. Med hjälp av ALM-verktyg kan du göra upp dina planer mer effektivt tillsammans med verktyg som passar dina specifika krav. De kan antingen stödja vattenfallsmetodik eller agil metodik eller båda. 
 3. Upprätthålla budgetar och produktivitet - Det första steget i all planering är att upprätta en ekonomisk budget. Att välja metoder som potentiellt kan tömma budgetar och produktivitet är helt enkelt ett dumt drag. ALM-integration eliminerar kraven på olika miljöer för testning. Med allt-i-ett-programvara blir granskning och hantering också enklare. 
 4. Laghantering - Kommunikativ och koordinerad arbetsyta passar djupt för effektiv och smidig mjukvaruutveckling. ALM kan hålla alla medlemmar på samma sida med realtidsstrategier, ändrade krav och regelbunden projektstatus. Distansjobb påverkas starkt och positivt av detta. 
 5. Hastighet + kvalitet - Om teamet inte samarbetar på rätt sätt kan chanserna för kryphål, försenade leveranser och låg produktkvalitet öka. När du driver ditt projekt med ALM-mjukvara, levererar de integrerade verktygen användarens krav framgångsrikt, det också med hög kvalitet.
 6. Bära lasten - Det finns stora möjligheter att projektet kan fastna någon gång. I sådana fall behövs lämpliga val och beslut. ALM omfattar resurserna och processerna i ett verktyg som följaktligen gynnar beslutet om lösningar i varje steg. 
 7. Arbetstagarnas tillfredsställelse - Anställda visar sitt engagemang och intresse genom sina produktivitetsnivåer. Att uppskatta deras ansträngningar och val är ett måste. ALM ger de anställda friheten att använda verktygen och göra sina egna val och beslut. Detta håller dem motiverade och nöjda, vilket ökar deras produktivitet. 
 8. Förbättrad teamproduktivitet - Teamproduktivitet är av yttersta vikt för ett framgångsrikt resultat i alla projekt. ALM-integrerad programvara hjälper till att enkelt distribuera och fördela uppgifter. Det hjälper också att spåra produktivitet, kvalitet och framsteg också regelbundet. 
 9. Fixa buggar - Testning görs för att säkerställa att applikationen har så få buggar som möjligt. ALM-verktyg ger en plattform för att förena utvecklings- och testprocesserna. Detta hjälper till att minska risken för kryphål och förbättrar kvaliteten på applikationen.
 10. Kundnöjdhet - Varje tjänst från varje organisation strävar efter att tillfredsställa sina kunder. ALM-verktyg hjälper till att upprätthålla hög synlighet och transparens bland tjänsteleverantören och kunderna.

Komponenter/stadier av ALM:

ALM har också några etapper. De inkluderar:

 1. Kravshantering – Det här är det första och främsta steget i ALM-cykeln. Under detta skede dokumenteras, analyseras, spåras och prioriteras krav. Denna process pågår under hela projektets livscykel.  
 2. Designa – Under detta skede förbättras projektets användbarhet för att öka kundernas tillfredsställelse och lojalitet. 
 3. Bygg ledning – Under detta skede konverteras källkodsfilerna till fristående programvarukomponenter. I grund och botten förvandlas idén till applikationen till en faktisk applikation under bygghantering. Applikationen byggs, testas och distribueras under detta skede och testare börjar utarbeta testfallen och testskript för ytterligare testning av applikationen. 
 4. Programvarukonfigurationshantering – Förkortat SCM, är ett skede då utplaceringsteamet arbetar med den systematiska organisationen och ledningen av projektet. De kontrollerar också ändringarna som görs i dokument, koder och andra enheter under ADLM. 
 5. Drift- och underhållsledning – Under detta skede övervakas hela applikationen och buggar identifieras och åtgärdas. Genom detta kan du planera och prioritera följande uppdatering av projektet. 
 6. Penetrationstester – Det här steget är också känt som teststadiet. Testarna verifierar att applikationen korrekt uppfyller de krav som ställdes under de inledande processerna.
 7. Användarupplevelse – Detta kan sägas vara det längsta steget i hela ALM-förfarandet. I detta skede krävs inte ett stort deltagande av testare och utvecklare. Istället är användarnas deltagande mycket viktigt. De kollar i princip hela applikationen och delar med sig av sin feedback. Därefter lanseras eller levereras den slutliga applikationen.

Varför välja Visure som ditt ALM-verktyg?

Visure är en av de mest pålitliga ALM-plattformarna som är specialiserade på kravhantering för organisationer av alla storlekar över hela världen. Visures största partners är affärskritiska och säkerhetskritiska företag. Visure integreras genom hela ALM-processerna inklusive riskhantering, problem- och defektspårning, spårbarhetshantering, förändringshantering och olika andra områden som kvalitetsanalys, kravversionshantering och kraftfull rapportering. 

De funktioner som är som mest om Visure inkluderar:

 • Flexibelt användargränssnitt - Visure garanterar integrationen av lösningarna med andra verktyg som redan har implementerats med öppna standarder och kopplingar. Visure tillhandahåller också personlig teknisk support till sina kunder och hjälper dem att implementera initiativ som hjälper dem att förbättra sina kravhanteringsprocedurer. 
 • Förbyggda mallar - Visure erbjuder färdigbyggda mallar för dig som utgångspunkt. Detta sparar mycket tid för våra kunder när de vill börja om. Dessa mallar är anpassningsbara och kan ändras enligt ens krav. 
 • Överkomliga priser - Jämfört med andra ALM-verktyg som Jama och IBM DOORS är Visure ganska överkomligt och erbjuder också fantastiska funktioner. Visure börjar på $1500 per år och är därför inget problem. Dessutom är det stöd och interaktion som vi ger våra kunder mycket beundrad av våra kunder. 
 • Kvalitetsassistans - Våra kunder får hjälp av bästa kvalitet genom att skriva ner dina kravmodeller och tillhandahålla tjänster på plats. Visure hjälper dig när du inte kan lita på molnet för din privata data. Vi tillhandahåller även kvalitetsanalyser för kravprocesserna i din organisation för att säkerställa att saker och ting går så smidigt som möjligt. 
 • Standarder – Visure stöder standardöverensstämmelsemallar för ISO 26262, IEC 62304, IEC 61508, CENELEC 50128, DO-178B/C, FMEA, SPICE, CMMI, etc.
 • Integration – Dataanalytiker kan skapa relationer, skapa hierarkier, hantera spårbarhet och automatiskt fånga upp krav från MS Excel, Outlook och MS Word. Visure stöder också integration med andra ALM-verktyg som IBM DOORS och JIRA genom Requirement Interchange Format OMG-standarder.
 • Datamodeller – Visure stödjer många utvecklingsprocesser som Agile, V-modell, etc. På Visure ser vi till att analysera de specifika problem som är inneboende i affärsmodeller och tillhandahåller en lösningsdatamodell för varje specifikt behov. Dessa datamodeller är anpassningsbara för att relatera till kundens interna processer och kan tillämpas vid behov.

Slutsats

Vikten av Application Lifecycle Management (ALM) kan inte ignoreras i dagens IT-värld. Med detta i åtanke är det absolut nödvändigt att välja den mest lämpliga ALM-plattformen som har alla funktioner som ditt team behöver för framgångsrikt projektgenomförande. Vår checklista ovan bör hjälpa dig att hitta den bästa ALM-sviten för dina behov, såsom Visure Requirements ALM Platform. Alla funktionsrika och skalbara, Visure Requirements förgyller affärsresultat och överladdar utvecklingsteam. Med en verkligt global närvaro, bra kundsupport och branschpartnerskap tar Visure Requirements branschens bästa praxis närmare dig. Aktuella insikter med spårbarhet är bland dess högsta prioriteringar samtidigt som det ger perfekt projektstyrning. Och vad är bättre? Prova på gratis 30-dagars försök om du är sugen på att utforska Visure Requirements mer!

Glöm inte att dela detta inlägg!

★★★★

Effektivisering av kravhantering och validering

Juli 16th, 2024

10:4 EST | 7 CET | XNUMX PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Seniorkonsult, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior Software Quality Consultant, Razorcat Development GmbH

Ett integrerat tillvägagångssätt med Visure Solutions och Razorcat Development TESSY

Lär dig hur du effektiviserar kravhantering och validering för bästa resultat.