Visure-lösningar


Support
Registrera
Logga in
Börja Free Trial

IBM DOORS Migration till Visure-krav ALM Tool & Platform

IBM DOORS Migration till Visure-krav ALM Tool & Platform

Innehållsförteckning

Hur migrera från IBM DOORS?

IBM Rational DOORS är ett kraftfullt och populärt verktyg för kravhantering som används av organisationer för att fånga, spåra och analysera systemkrav. Men med det ständigt föränderliga tekniska landskapet kan företag hamna i en position där de behöver migrera från IBM DOORS till ett annat verktyg. Att migrera från ett kravhanteringsverktyg till ett annat kan vara en komplex process, men det är viktigt att säkerställa kontinuitet i verksamheten och förbättra effektiviteten i organisationen. Den här guiden ger dig ett steg-för-steg tillvägagångssätt för att migrera från IBM DOORS till ett nytt verktyg för kravhantering, och belyser de utmaningar, bästa praxis och verktyg som krävs för att göra processen så smidig som möjligt.

Hur migrera från IBM DOORS?

Processen att migrera från IBM Rational DOORS till ett annat kravhanteringsverktyg kan vara komplex och utmanande, men det finns flera steg som kan hjälpa till att säkerställa en framgångsrik migrering:

 1. Planera migreringen: Innan du påbörjar migreringsprocessen är det viktigt att noggrant planera och förbereda flytten. Detta kan inkludera att identifiera orsakerna till migreringen, fastställa kraven för det nya verktyget och att fastställa migreringens inverkan på befintliga processer och arbetsflöden.
 2. Bedöma data: Det är viktigt att bedöma data i den befintliga IBM Rational DOORS-databasen, inklusive storleken på databasen, typerna av data och komplexiteten i relationerna mellan data. Denna information kommer att hjälpa till att bestämma den bästa metoden för migreringen, såväl som de resurser som krävs.
 3. Välj rätt migreringsverktyg: Det finns flera migreringsverktyg tillgängliga för att flytta data från IBM Rational DOORS till andra kravhanteringsverktyg. Det är viktigt att välja ett verktyg som är kompatibelt med det nya kravhanteringsverktyget och som stödjer data i den befintliga IBM Rational DOORS-databasen.
 4. Utför en provmigrering: Innan du utför en fullständig migrering är det en bra idé att utföra en testmigrering för att testa processen och identifiera eventuella problem. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att den fullständiga migreringen utförs smidigt och att all data överförs korrekt.
 5. Förbered mig på migrationen: Innan den fullständiga migreringen påbörjas är det viktigt att förbereda det nya kravhanteringsverktyget och den befintliga IBM Rational DOORS-databasen, inklusive att konfigurera lämplig konfiguration, säkerhetskopiering och säkerhetsinställningar.
 6. Utför migreringen: När allt förberedelsearbete är klart kan migreringen utföras. Det är viktigt att övervaka migreringsprocessen och att vara beredd att lösa eventuella problem som kan uppstå.
 7. Validera data: Efter att migreringen är klar är det viktigt att validera data i det nya kravhanteringsverktyget för att säkerställa att all data har överförts korrekt och att alla relationer mellan data är intakta.
 8. Testa det nya verktyget: Efter att data har validerats är det viktigt att testa det nya kravhanteringsverktyget för att säkerställa att det möter organisationens behov och att alla processer och arbetsflöden fungerar korrekt.

Sammantaget kräver migreringen från IBM Rational DOORS till ett annat kravhanteringsverktyg noggrann planering och förberedelse, samt en grundlig förståelse för de data och krav som är involverade. Att arbeta med en professionell leverantör av migreringstjänster kan hjälpa till att säkerställa en framgångsrik migrering.

Utmaningar vid migrering från IBM DOORS

Att migrera från IBM DOORS till ett nytt kravhanteringsverktyg kan innebära olika utmaningar som måste övervägas noggrant för att säkerställa en framgångsrik migrering. Här är några vanliga utmaningar som organisationer kan möta när de migrerar från IBM DOORS:

 1. Datamigrering: En av de största utmaningarna är att se till att all data migreras korrekt från IBM DOORS till det nya verktyget. Detta kan vara en tidskrävande och komplex process, särskilt om informationen inte är organiserad eller strukturerad på rätt sätt.
 2. Anpassning: IBM DOORS tillåter en hög nivå av anpassning, vilket innebär att det nya verktyget kanske inte stöder vissa av de anpassade funktionerna. Som ett resultat kan organisationen behöva göra ändringar i sina processer eller det nya verktyget för att säkerställa att viktiga funktioner är tillgängliga.
 3. Träning: Det nya verktyget kan ha ett annat användargränssnitt eller en annan funktion, vilket kan kräva att användare genomgår utbildning för att lära sig hur man använder det nya verktyget effektivt. Detta kan vara tidskrävande och kan påverka produktiviteten om det inte hanteras på rätt sätt.
 4. Integration: IBM DOORS kan vara integrerade med andra verktyg eller system, som kanske inte är kompatibla med det nya verktyget. Organisationen behöver bedöma integrationspunkterna och se till att det nya verktyget integreras korrekt med andra verktyg eller system.
 5. Verifiering och validering: Verifiering och validering av data efter migreringen är avgörande för att säkerställa att det nya verktyget innehåller korrekta och fullständiga data. Detta kan vara utmanande, särskilt om det finns inkonsekvenser i data eller om data inte är ordentligt strukturerade.

Migrera från DOORS till Visure Solutions

Visure Requirements har ett migreringsverktyg som gör det möjligt för användare att migrera från IBM Rational DOORS till Visure Requirements snabbt och enkelt. Detta tillåter användare att flytta sina befintliga kravdata till Visure Requirements-plattformen, vilket bevarar alla relationer mellan data och säkerställer noggrannhet under överföringsprocessen. Dessutom kan användare dra nytta av Visures intuitiva användargränssnitt och rika uppsättning funktioner, vilket ger dem tillgång till kraftfulla kravhanteringsfunktioner.

Överlag är att migrera från IBM Rational DOORS till Visure Requirements ett effektivt och effektivt sätt att gå över till en modern kravhanteringsplattform. Migreringsverktyget förenklar processen att överföra data med bibehållen noggrannhet, vilket gör det möjligt för organisationer att avsevärt förbättra sina kravhanteringsprocesser med minimala störningar. Med sin omfattande funktionsuppsättning och användarvänliga gränssnitt ger Visure Requirements en kraftfull plattform för att hantera krav inom vilken organisation som helst.

Visure-lösningar

Bästa praxis vid migrering från IBM DOORS

Att migrera från IBM DOORS till ett nytt kravhanteringsverktyg kräver en väldefinierad process som följer branschens bästa praxis för att säkerställa en framgångsrik migrering. Här är några bästa metoder att tänka på när du migrerar från IBM DOORS:

 1. Definiera migrationsmål och mål: Det första steget i migreringsprocessen är att definiera tydliga migrationsmål och mål som ligger i linje med organisationens övergripande affärsmål. Detta kommer att säkerställa att migreringen drivs av affärsbehov snarare än tekniska krav.
 2. Analysera och prioritera data: Analysera befintlig data i IBM DOORS och prioritera data som behöver migreras till det nya verktyget. Detta kommer att bidra till att minska den tid och ansträngning som krävs för migreringen och säkerställa att kritisk data migreras först.
 3. Definiera regler för datamappning och transformation: Definiera regler för datamappning och transformation för att säkerställa att data migreras korrekt till det nya verktyget. Detta inkluderar att definiera datastruktur, fältmappningar och regler för datakonvertering.
 4. Utveckla en testplan: Utveckla en testplan som inkluderar dataverifiering och validering, funktionstestning och testning av användaracceptans för att säkerställa att det nya verktyget uppfyller organisationens krav.
 5. Ge utbildning och support: Ge användarna utbildning och stöd för att säkerställa att de effektivt kan använda det nya verktyget. Detta kan inkludera att tillhandahålla användarmanualer, utbildningssessioner och supporttjänster för att hjälpa användare med alla problem de kan stöta på under migreringsprocessen.
 6. Plan för integration: Planera för integration med andra verktyg eller system för att säkerställa att det nya verktyget integreras korrekt med andra system i organisationen.
 7. Plan för nedtid för datamigrering: Planera för driftstopp under datamigreringsprocessen för att säkerställa att data migreras utan störningar för verksamheten.

Glöm inte att dela detta inlägg!

★★★★

Effektivisering av kravhantering och validering

Juli 16th, 2024

10:4 EST | 7 CET | XNUMX PST

Louis Arduin

Louis Arduin

Seniorkonsult, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Senior Software Quality Consultant, Razorcat Development GmbH

Ett integrerat tillvägagångssätt med Visure Solutions och Razorcat Development TESSY

Lär dig hur du effektiviserar kravhantering och validering för bästa resultat.