Visure-lösningar

IBM DOORS VS Visure Requirements Management Tool

Vill du öka hastigheten till efterlevnad, minska utvecklingscyklerna och få full spårbarhet med IBM DOORS?

Liksom Visure är IBM DOORS ett kravhanteringsverktyg som gör det möjligt för organisationer i säkerhetskritiska branscher att följa branschstandarder.

Men är IBM DOORS värt kostnaden? Varför klagar de bästa globala organisationerna på att IBM DOORS saktar ner dem? Är det bättre än Visure?

Den här snabbguiden täcker allt du behöver veta för att välja rätt ALM-plattform för att hantera dina krav, risker och tester.

Kravhantering

Visure är bättre än IBM DOORS for Requirements Management på många sätt. Visure erbjuder ett mer intuitivt gränssnitt som tillåter användare att enkelt hantera och organisera krav för projekt snabbt och effektivt. Detta gör Visure till ett utmärkt val för företag som behöver hantera, samla in och spåra stora mängder information utan att behöva lägga för mycket tid på uppgiften. Dessutom tillhandahåller Visure specifika funktioner för flera säkerhetskritiska industrier som flyg- och försvarsindustrin, medicinsk utrustning, läkemedel och järnväg. Dessutom, med sin flexibla struktur, kan Visure anpassas för att passa alla specifika projektbehov eller budget.

Med Visure Requirements ALM-plattformen kan du effektivisera din kravprocess för att säkerställa att alla kundbehov beaktas och tas hänsyn till, ner till den lägsta nivån av källkod, om det behövs, vilket ger en heltäckande lösning för spårbarhet från början till slut. 

Visure Requirements ALM tillåter företag att anpassa sina ingenjörsteam till sina affärsmål genom att leverera produkter som är skräddarsydda för deras kunders behov.

MS Office-integrationen tillåter en sömlös import, export och tur och retur med MS Word och Excel för att enkelt överföra befintliga specifikationer och riskkalkylblad till Visure. 

Visure Requirements ALM tillhandahåller också en kraftfull rapportmotor för att generera alla typer av export till flera format, inklusive Word, Excel, pdf och HTML. Visure Requirements ALM stöder även ReqIF-format för att kunna utbyta krav med andra RM-verktyg.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Lagra källdokument från intervjuer, workshops och observationer i en databas, som OLE-objekt.
Använd tabeller som inbyggda objekt med standardfunktioner
Lagra och hantera identifieringen av intressenter genom integrationen med Azure Active Directory, LDAP, NT och Active Directory, och definiera deras roller och ansvar.
Koppla källdokument till krav.
Importera krav från flera källdokument (Word & Excel)
Möjlighet att importera spårbarhet från MS Word och Excel
Använd reguljärt uttryck för att importera krav från Word
Rundtursintegration med MS Word och Excel
Importkrav från IBM Rational DOORS
ReqIF-stöd
PARTIELL
Spåra krav och generera spårningsrapporter
Importera krav från ett annat projekt för återanvändning
Skapa krav manuellt genom anpassningsbara mallar
Skapa en kravstruktur
Skapa en grafisk representation av kravstrukturen
Tillgängliga standardmallar för olika branscher, inklusive: Medicinsk utrustning: IEC 62304 och FMEA Automotive: ISO 26262, ASIL och Automotive SPICE
Flyg: DO-178C och DO-254
Järnväg: CENELEC EN50128 ISO 27
Bank & Finans: CMMI, Agile, Spice
Läkemedel: GAMP5
Organisera krav i trädstrukturer baserat på hierarkin
Organisera krav i attributstrukturer baserat på attributen
Organisera krav i attributstrukturer baserat på spårbarheten
Spara organisation av krav i vyer som kan delas med andra användare
PARTIELL
Definiera grafisk representation av tillåtna länkar mellan definierade elementtyper
Begränsa relationerna baserat på spårbarhetspolicyn
PARTIELL
Skapa länkar genom att högerklicka
Länkar skapas genom spårbarhetsmatris
Tillåt export av spårbarhetsmatrisen till MS Excel
PARTIELL
Stöd filtrering av spårbarhetsmatrisen genom att sakna länkar
Navigera till käll- och målelement från spårbarhetsmatrisen
Spårbarhetsdiagram som visar uppströms och nedströms spårbarhet
Spårbarhetsträd med spårbarhet från ände till ände
Spårbarhetsträd där användare kan redigera information om spårade föremål
Spårbarhetsträd med förmåga att filtrera efter nivåer
Upprätthålla en länk mellan ett krav och dess källdokument
Bläddra och sök krav genom hela projektet
PARTIELL
Välj och visa krav i flera vyer baserat på filter och vytyp (lista, träd, tabell)
Visa krav i en Kanban-vy
Använda flexibla filtreringsalternativ för krav efter ord eller attribut (t.ex. kravidentifierare, ord i textfiler, användar- och verktygsgenererade attribut)
PARTIELL
Automatisk kontroll av kravkvalitet baserad på IEEE Std 1233, inklusive unikhet, normalisering, täckning, fullständighet, konsekvens, etc.
Direkt integrerad i verktyget
Använda ett tredjepartsverktyg
Generering av instrumentpaneler i realtid med mätvärden och KPI:er
Flera exportformat (Word, Excel, PDF, HTML, etc..)
Generering av rapporter i batchläge
Skapa en unik identifierare för varje krav i hela databasen
Anpassa identifierare (prefix, ..)
Lagring och hantering av attribut för att klassificera eller kategorisera krav under identifiering
Använda verktygsgenererade inneboende attribut (t.ex. unik kravidentifiering, författare, tidsdatum, kravändringshistorik)
Spåra användardefinierade attribut för krav som uppfylldes, hur det gjordes och vem som var ansvarig
Tilldela ett prestationsvärde till ett krav (vikt, risk, kostnad, etc.)
Lagring och hantering av användardefinierade mallar för målinriktade scenarier (t.ex. simuleringar och modellering av affärsscenarier, strategiska frågor)
Lagring och hantering av användardefinierade scenarier, användningsfall och diagram för användningsfall
Lagra och hantera utvärderingskraven utifrån affärsmål och grafiska element
Lagring och hantering av användardefinierade eller verktygsförsedda checklistor för framkallande
Hantera användardefinierade prioriteringsmöjligheter baserat på utvalda attribut

Kravanalys

Visure överträffar IBM DOORS inom flera områden av kravanalys, och erbjuder en ojämförlig nivå av kvalitet och precision. För det första gör Visures intuitiva gränssnitt det enkelt att snabbt och effektivt analysera stora mängder data utan att behöva lägga alltför mycket tid på uppgiften. Dessutom tillhandahåller Visure en rad kraftfulla verktyg som gör det möjligt för användare att exakt spåra tillbaka krav och spåra framåt från dem genom konsekvensanalys, prioritera förändringar efter kostnad eller risk och till och med hålla reda på ändringsförfrågningar. Dessutom är Visures robusta förmåga att importera och exportera till och från modelleringsverktyg som Sparx Systems Enterprise Architect något ganska användbart för säkerhetskritiska industrier.

Med Visure Quality Analyzer kan du snabbt och bekvämt komma åt AI-teknik för att bedöma och identifiera oklara krav. Detta kommer att effektivisera spårbarheten, förbättra kravkvaliteten, främja teamsammanhållning och hjälpa till att garantera framgång i projektet. Med ITEM Template Guidelines kan ditt företag dessutom enkelt skapa en robust processmall som alla är överens om.

Med hjälp av Visure kan du konstruera datamodeller och associera krav till vissa objekt för en effektiv analys av behov på alla nivåer. Detta innebär att team inte längre förlorar tid på att diskutera och analysera krav, utan istället koncentrerar sig på att snabba på utvecklingsprocessen. Genom att implementera detta system med Visure kommer ditt team att kunna övervaka framstegen effektivt utan att offra värdefull tid eller resurser.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Importera och exportera till och från modelleringsverktyg som Sparx Systems Enterprise Architect
Lagring och visning av kontextdiagram, konceptuella domänmodeller och andra högnivåmodeller (t.ex. målmodeller, objektmodeller, uppgiftsmodeller)
Lagring och visning av analys av krav i grafisk form (t.ex. Unified Modeling Language (UML), Data Flow Diagram (DFD))
Stödja ett gränssnitt till en terminologi (ordlista) eller domänkunskap
via globala parametrar
Refererar till andra elementfält, såsom kod, namn, beskrivning eller attribut
via globala parametrar
Kontrollera kravens överensstämmelse med fördefinierade mallar
Lagra och hantera listan över motstridiga krav
PARTIELL
Lagra och hantera informationen och motiveringen för lösta resultat
Förfina eller härleda krav från befintliga med automatisk länkning och arv av attribut
Infoga ett nytt krav manuellt med automatiskt skapande av länkar till relaterade krav och attribut arv
Definition av acceptanstestbeskrivning och resultatdokument
Koppling mellan krav- och testspecifikationer
Statusuppföljning av testdokument (ej definierad, definierad, inte realiserad, godkänd, underkänd)
Aumatisk kontroll av dålig kvalitet på kraven (Ambequity, Inconstancy, etc.)
Kvalitetsmått
IBM Rationella dörrar

Krav Verifiering, validering och testning

Visure överträffar IBM DOORS för kravverifiering och validering på flera sätt, vilket gör det till det överlägsna valet. För det första har Visure avancerade spårbarhetsfunktioner som gör att användare snabbt och enkelt kan spåra källan till alla krav under hela dess livscykel. Detta gör det lättare att säkerställa att alla krav är uppfyllda innan något projekt sätts i drift. Dessutom erbjuder Visure ett inbyggt verifieringssystem som säkerställer att varje krav verifieras korrekt innan det accepteras av kunden. Dessutom tillåter Visure också användare att skapa anpassade rapporter som kan användas för att validera och verifiera krav efter behov.

Slutligen tillhandahåller Visure ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att visualisera eventuella ändringar som görs av krav över tid, vilket gör att både chefer och intressenter kan hålla reda på sina framsteg med lätthet. Alla dessa funktioner gör Visure till det bättre valet för kravverifiering och validering. Sammanfattningsvis, medan båda verktygen erbjuder värdefulla tjänster för kravhantering, gör Visures avancerade spårbarhetsmöjligheter och intuitiva gränssnitt det till ett idealiskt val för att verifiera och validera krav.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Konsistenskontroll för isolerade artiklar (krav eller funktion), brist på attribut, otilldelade krav, omotiverade funktioner etc.
PARTIELL
Medel för att kontrollera att kraven är uppfyllda, hur, när
Koppling mellan krav och tillhörande dokument (tester, specifikationer, etc..)
Verifiering av kravtäckning (logisk kontroll, överensstämmelsematriser (tilldelas, svarar på, uppfylls av, verifieras av, överensstämmer med, etc..)
Anpassa, visa och följa upp kravstatus (definierad, utkast, validerad)
Stöd för valideringsprocess (arbetsflöde)
Skapa och lagra anpassningsbara vyer
PARTIELL
Tillgång till ett stort antal intressenter och användare för granskning och kommentarer av krav
Tillhandahåller användargruppssäkerhet för varje krav (t.ex. åtkomst, endast läs, läs-skriv)
PARTIELL
Generera rapporter om krav enligt användardefinierade sorteringskriterier (t.ex. attribut, koder, etc.)
Hantera användarkommentarer och recensionsredigering.
Lagra och hantera diskussioner kopplade till varje specifikt krav
Upprätthålla historik över alla ändringar för varje krav
Lagring och hantering av gransknings- och inspektionsresultaten (t.ex. hur det gjordes och vem som var ansvarig)
Spårning av valideringsfall till användarkraven
Spåra krav till steg i testfall
Generera undantagsrapporter om användarkrav som inte har valideringsplanfall och valideringsplanfall som inte är kopplade till användarkrav
Stödja granskning och inspektion av valideringsplaner och förfaranden
Spårning av valideringsfallen till valideringsförfaranden
Lagring och hantering av valideringsplaner och valideringsprocedurer
Generera undantagsrapporter om valideringsplanfall som inte har valideringsprocedurer och valideringsprocedurer som inte är kopplade till valideringsplanfall
Tillhandahåller standardformat för gränssnitt till problemspårningsverktyg som JIRA och Gitlab
Integration med mjukvaruverifieringsverktyg som Rapita, Microfocus/ALM, VectorCAST, etc.
Visualisering och rapportering av spårbarhet av verifieringsuppgifter till kraven

Kravhantering & spårbarhet

Visure överträffar IBM DOORS när det gäller kravhantering och spårbarhet. Dess fördelar är långtgående och erbjuder mer robusta funktioner och förbättrad effektivitet. Visure erbjuder ett användarvänligt och heltäckande gränssnitt som ger omedelbar tillgång till en mängd information relaterad till krav. Det är inte bara lätt att förstå, utan det underlättar också en snabb hantering av data. Dessutom erbjuder Visure robusta möjligheter för att spåra alla ändringar som gjorts av krav över tid, såväl som automatiserade verktyg för konsekvensanalys som gör det möjligt för användare att spåra fram och tillbaka från alla krav exakt. Detta hjälper chefer och intressenter att snabbt identifiera vilka komponenter som påverkas av en eventuell ändringsförfrågan utan att manuellt granska hela systemet.

Att använda Visures versionskontrollsystem är ett utmärkt sätt att effektivisera din förändringshanteringsprocess. Efter att ha konfigurerat den datamodell som bäst passar hur du vill spåra krav, tester, defekter och risker för varje artikel, kommer du att kunna hålla koll på alla komponenter i flera projekt inom ett centraliserat verktyg. Dessutom är Visures källkodsspårningsfunktion ett måste för hårt reglerade industrier för att utan ansträngning gå igenom efterlevnadsrevisioner. Med Visure kan du när som helst skapa baslinjer som följer specifika krav, attribut, specifikationer och alla dokument eller projekt. Detta säkerställer att organisationer är stressfria under sin revisionsprocess.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Simulera en förändring för att analysera förändringens effekter
PARTIELL
Identifiera ändringar i krav vid återimport av källfil (ny, ändrad, oförändrad)
Identifiering av misstänkta länkar (flagga)
Indirekt spårbarhetsmatris
Spårbarhet till källkoden
Globala variabler
Dynamisk spårbarhetsgraf
Grafiska beroenden visualisering och kontroll (där de används, tillfredsställa genom, beroende på, svara på, hänvisa till)
Bläddra/söka beroenden (uppföljningsfunktion på flera nivåer)
Frågor om beroenden utifrån kriterier
Spårbarhet till källkoden genom Visure Source code parser plug-in (stöd för mer än 10 programmeringsspråk),
Skapande av spårbarhetsmatriser, med länkar från/till kravrepresentation (skärm och tryck) i matris- eller trädformat
Behåll kravändringshistorik (när, varför, vad och vem)
Krav versionshantering
Jämför kravversioner
Återställ en kravversion
Krav grundlinjeskapande och lagring
PARTIELL
Versionskontroll av baslinjekrav
återimport eller återaktivering av baslinjer med återställda länkar och kravversioner
Generera rapporter som jämför och kontrasterar baslinjeversioner
PARTIELL
Tillhandahåller läs- och skrivskydd för basprodukter
Jämförelse av baslinjer
PARTIELL
Baslinjesignatur

Riskanalysprocess

Med Visure kan du uppleva förbättrad riskhantering jämfört med IBM DOORS. Det ger inte bara en bättre användarupplevelse utan ger också oöverträffade nivåer av säkerhet och precision när det gäller att hantera risker. Visure tillhandahåller en omfattande FMEA-instrumentpanel som låter användare snabbt och enkelt identifiera, analysera och klassificera risker inom sina kravdata. Detta hjälper chefer att förstå den potentiella effekten av alla förändringar de gör, vilket gör att de kan vidta proaktiva åtgärder för att mildra eller minska eventuella associerade risker. Dessutom kommer Visure också med automatiserade analysverktyg som kan användas för att snabbt upptäcka eventuella problem relaterade till krav innan de blir betydande problem. Detta säkerställer att alla intressenter är medvetna om det aktuella läget för sina projekt hela tiden.

Dessutom erbjuder Visure också funktionalitet för att spåra flera versioner av krav över tid, vilket gör det lättare för användare att se utvecklingen av deras projekt från den första idén till den nuvarande versionen. Slutligen erbjuder Visure också ett intuitivt rapporteringssystem som gör det enkelt att hålla reda på riskhanteringsaktiviteter och resultat i alla projekt. Alla dessa funktioner gör Visure till det bättre valet för att hantera risker och säkerställa projektframgång. Sammanfattningsvis, medan båda verktygen erbjuder värdefulla tjänster för kravhantering och spårbarhet, gör Visures omfattande instrumentpanel och automatiserade analysfunktioner det till ett idealiskt val för riskhantering. När det gäller att hantera risker förknippade med krav är Visure således en klar vinnare.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Identifiera risker och spåra dem till krav
PARTIELL
Stöd FMEA-teknik
PARTIELL
Generera automatiskt RPN baserat på anpassningsbara attribut
PARTIELL
Identifiera begränsningsåtgärder för varje risk
PARTIELL

Krav Rapportering & Dokumentation

Visure skiljer sig från IBM DOORS för kravrapportering och dokumentation på grund av dess unika egenskaper. Det erbjuder inte bara förbättrade möjligheter, utan också en mer användarvänlig upplevelse än den senare. Visure tillhandahåller ett omfattande gränssnitt som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt generera rapporter med fördefinierade filter, vilket gör det enkelt att förstå det aktuella tillståndet för alla projekt vid varje given tidpunkt. Dessutom kan användare också skapa anpassade rapporter genom att kombinera flera kriterier, vilket gör att de bättre kan visualisera sina kravdata för bättre beslutsfattande, särskilt inom tekniska industrier. Vidare erbjuder Visure även sofistikerade rapporteringsverktyg som gör det möjligt för användare att hålla reda på alla ändringar som görs av krav över tid, samt automatiserade effektanalysfunktioner som hjälper chefer att identifiera omfattningen av eventuella effekter kopplade till varje förändring.

Dessutom gör Visures intuitiva användargränssnitt det lättare för teammedlemmar att samarbeta i projekt utan att behöva lära sig ett komplext system. Slutligen erbjuder Visure också en rad formateringsalternativ för kravdokument, vilket gör det lättare för användare att presentera sina rapporter på ett så effektivt sätt som möjligt. Alla dessa funktioner gör Visure till ett idealiskt val för kravrapportering och dokumentation. Sammanfattningsvis, medan båda verktygen erbjuder värdefulla tjänster för kravhantering och spårbarhet, gör Visures omfattande gränssnitt och avancerade rapporteringsmöjligheter det till ett bättre alternativ. När det gäller att skapa detaljerade rapporter om kravdata är Visure alltså ett tydligt val.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Generera automatiskt rapporter och dokument såsom funktionella eller tekniska specifikationer, överensstämmelsematriser, etc.. Baserat på mallar och databas livedata
Generering av live dashboards
Använda flexibelt användarprogrammeringsspråk för att utveckla rapporter för visning eller generering av dokument från verktyget
PARTIELL
Flera exportformat för rapporter
Filtrerar tillgänglighet och anpassning
Kravtäckningsanalys
Krav Spårbarhetsmatris
PARTIELL
Anpassning av rapporthantering
Riskimport tillgänglig
Testimport tillgänglig

Krav Återanvändbarhet

Visure erbjuder tydliga fördelar jämfört med IBM DOORS när det gäller krav på återanvändbarhet. Visure tillhandahåller ett omfattande bibliotek av mallar och moduler som kan användas för att snabbt skapa nya krav samtidigt som man säkerställer konsekvens genom hela projektet. Dessutom kan användare enkelt referera till befintliga krav när de skapar nya, vilket gör det lättare att säkerställa noggrannhet och spårbarhet över alla projektelement. Dessutom gör Visures intuitiva sökfunktioner det enkelt att hitta den information som krävs när som helst, vilket eliminerar behovet av omfattande manuella sökningar.

Dessutom kommer Visure med ett automatiserat versionskontrollsystem som gör det enkelt att spåra ändringar av krav över tid, vilket gör att användare kan identifiera potentiella problem tidigt och vidta korrigerande åtgärder i tid. Slutligen erbjuder Visure också kraftfulla dataanalysfunktioner som gör det enkelt att identifiera och återanvända befintliga krav, vilket hjälper användare att spara tid och ansträngning när de skapar nya. Alla dessa funktioner gör Visure till ett idealiskt val för effektiv återanvändning av krav. Sammanfattningsvis, medan båda verktygen erbjuder värdefulla tjänster för kravhantering och spårbarhet, gör Visures omfattande bibliotek av mallar och kraftfulla sökmöjligheter det till ett bättre alternativ. När det gäller återanvändning av befintliga kravdata är Visure således en klar vinnare.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Definition av en katalog över återanvändbara komponenter
Återanvändning av kravuppsättningar och spårbarhet
Återanvändning av krav i skrivskyddat läge
Återanvändning av krav i skrivläge
Återanvänd två olika versioner av samma komponent i två olika projekt samtidigt
Uppdatering av komponenter baserat på ändringar i originalprojekt
Tillåt val av en delmängd av komponenten som ska återanvändas
Framtvinga en fullständig återanvändning av en komponent
Filial & sammanslagning

Samarbete

Med Visure Requirements kan ditt team omedelbart komma åt och dela projektkrav från vilken enhet som helst. Detta underlättar bättre samarbete, vilket gör det möjligt för team att hålla sig à jour med framstegen med lätthet – inte längre att söka igenom högar av dokument eller behöva jonglera med flera verktyg. Visure tillåter användare att snabbt och enkelt tilldela uppgifter, lämna kommentarer och begära feedback från andra teammedlemmar med hjälp av projektets dedikerade arbetsyta. Dessutom erbjuder verktyget också en rad rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för användare att skapa meningsfulla rapporter i realtid utan att behöva uppdatera varje rapport manuellt varje gång något ändras.

Dessutom kommer Visure också med ett automatiskt aviseringssystem som gör det enkelt för chefer att hålla sig informerade om eventuella ändringar som görs av enskilda teammedlemmar eller problem som behöver åtgärdas. Dessutom gör Visure det möjligt för användare att enkelt dela dokument och kravdata med externa intressenter via en säker anslutning. Slutligen låter verktyget också användare komma åt sina projekt på flera enheter både via applikationen och webbläsaren, vilket gör att de kan hålla koll på sitt arbete oavsett var de är. Alla dessa funktioner gör Visure till ett idealiskt val för effektivt samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar. Sammanfattningsvis, medan båda verktygen erbjuder användbara tjänster för kravhantering och spårbarhet, sticker Visure ut med sin omfattande arbetsyta och automatiserade aviseringssystem. Följaktligen, om du letar efter ett verktyg för att underlätta samarbete mellan team som arbetar med kravdata, är Visure ett självklart val.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Support för recensioner
Kommentarer, trådar och konversationer om krav
e-postmeddelanden
Upprätthålla dataintegritet under samtidig åtkomst för flera användare
PARTIELL
Tilldela roller till användare och grupper av användare
PARTIELL
Tilldela rollbaserad åtkomst till kravuppsättningar
PARTIELL
Tilldela rollbaserad åtkomst till kravattribut
PARTIELL
Underhålla det rollbaserade åtkomstschemat
PARTIELL

Integrationer och synkronisering

Visure Requirements gör det möjligt för användare att enkelt synkronisera och integrera med andra mjukvaruverktyg. Detta hjälper till att säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan befintliga system, vilket eliminerar behovet av manuell datainmatning eller justeringar. Dessutom tillåter Visures API användare att ansluta verktyget med externa applikationer som Jira, GitLab, Microsoft Word och Excel och VectorCast, vilket hjälper dem att snabbt och sömlöst hålla koll på framsteg och leveranser från ett enda gränssnitt. Verktyget erbjuder också kraftfulla integrationsmöjligheter som gör det möjligt för användare att dra in krav från olika källor (t.ex. tredjepartsdatabaser) till ett centraliserat nav.

Dessutom erbjuder Visure också inbyggda synkroniseringsfunktioner som gör det enkelt för användare att uppdatera sina projekt när ändringar görs någon annanstans. Detta eliminerar behovet av manuella uppdateringar, vilket säkerställer noggrannhet över alla datapunkter. Slutligen erbjuder Visure även webhooks-integration som gör det möjligt för användare att ta emot aviseringar i realtid när ändringar görs i deras kravlager. Alla dessa funktioner gör Visure till ett idealiskt val för effektiv informationssynkronisering och integration. Sammanfattningsvis, medan båda verktygen erbjuder värdefulla tjänster för kravhantering och spårbarhet, sticker Visure ut med sina omfattande integrationsmöjligheter och kraftfulla synkroniseringsfunktioner. Därför, om du letar efter ett verktyg för att säkerställa sömlös integration mellan olika system, är Visure definitivt det bättre alternativet.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
ReqPro-integration
CaliberRM-integration
HP/Microfocus Quality Center-integration
Sparxsystems Enterprise Architect integration
JIRA integration
Gitlab integration
RAPITA SYSTEMS Integration
Integration med VectorCast-testverktyg
Din specifika verktygsintegration

Standard efterlevnad

Visure Requirements kommer med en kraftfull funktion för efterlevnad av industriella standarder som säkerställer att alla krav är strukturerade i enlighet med relevanta industristandarder som DO-178B/C, DO-254, ISO-26262, ISO-62304 och många fler. Detta hjälper till att säkerställa att projektet är på rätt spår för att uppfylla relevanta regler och lagar, vilket gör det lättare för användare att hålla sig kompatibla utan att behöva kontrollera varje krav manuellt. Dessutom erbjuder Visure också en automatisk revisionsloggfunktion som registrerar alla ändringar som görs inom plattformen – vilket gör det möjligt för team att enkelt övervaka alla ändringar eller justeringar som de kan ha gjort över tiden.

Dessutom tillhandahåller Visure också ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt för användare att snabbt granska sina krav innan de skickar in dem för godkännande enligt industriella standarder. Slutligen, Visures inbyggda rapporteringsverktyg gör det möjligt för användare att skapa meningsfulla rapporter i realtid, vilket hjälper dem att spåra framsteg och fatta välinformerade beslut. Sammanfattningsvis, medan båda verktygen erbjuder användbara tjänster för kravhantering och spårbarhet, sticker Visure ut med sina industriella standardkompatibilitetsfunktioner, automatiserade revisionsloggsystem och intuitiva användargränssnitt. Följaktligen, om du letar efter ett verktyg för att säkerställa att dina krav är uppdaterade med gällande regler, är Visure ett självklart val.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
DO-178B / C
DO-178C checklistor
GÖR-254
DO-254 checklistor
IEC 62304
ISO 26262
IEC 61508
CENELEC 50128
FMEA
SPICE, CMMI
Din specifika standard osv.
Verktygskvalificeringspaket
DO-178/C & DO-254 Standardchecklistor
Inkluderar anpassningsbara projektmallar

Infrastruktur

En av de stora fördelarna med Visure framför IBM DOORS är det faktum att den är utrustad med ett kommersiellt databassystem, vilket eliminerar behovet av manuell datainmatning. Dessutom tillåter Visures databassystem med öppen källkod användare att enkelt integrera sina krav i befintliga system och applikationer utan att behöva justera någon underliggande kod manuellt. Dessutom erbjuder Visure även standardprocedurer för säkerhetskopiering som gör det enkelt för team att säkert lagra och återställa sina projektdata i händelse av en katastrof eller ett oförutsett problem.

Dessutom tillhandahåller Visure också ett kommersiellt API-språk som gör det möjligt för team att snabbt ansluta olika mjukvaruverktyg och säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan dem. Slutligen stöder verktyget också ett API-språk med öppen källkod som gör det möjligt för team att enkelt skapa anpassade integrationer för att möta deras specifika behov. Således sticker Visure klart ut med sina omfattande infrastrukturmöjligheter och integrationsmöjligheter jämfört med IBM DOORS. Därför, om du letar efter ett kraftfullt verktyg som erbjuder sömlös integration mellan olika system och applikationer, då är Visure vägen att gå.

Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Kommersiellt databassystem
Databassystem med öppen källkod
Standard rutiner för säkerhetskopiering
Tillgänglighet för kommersiella API-språk

Priser

Låt oss nu jämföra prissättningen för både Visure och IBM DOORS.

IBM DOORS är en premiumprodukt och dess prissättning återspeglar det, med en rad alternativ tillgängliga för stora företag såväl som småföretag. Kostnaden för en IBM DOORS-licens kan variera från 5,000 7,500 USD per användare till mer än XNUMX XNUMX USD per användare. Visures prisstruktur är mycket billigare. Båda verktygen har alternativ för att köpa ytterligare licenser eller moduler vid behov. Båda erbjuder också rabatter för bulkorder eller volymköp.

Visures prissättning är mycket mer flexibel än IBM DOORS, eftersom Visure erbjuder flera olika licensnivåer med varierande priser. Detta gör att kunderna kan köpa den exakta typen och mängden licenser de behöver utan att behöva betala för ett dyrt företagspaket. Dessutom, eftersom Visure erbjuds i modulär form, kan kunder köpa ytterligare moduler eller licenser vid behov utan att betala hela kostnaden i förskott. Slutligen, rabatterna på bulkorder eller volymköp gör det enklare för företag att spara pengar samtidigt som de får ut alla funktioner de behöver ur ett kravhanteringssystem.

Sammantaget gör Visures prissättning det till ett mer attraktivt alternativ för många företag som letar efter ett sätt att hantera sina krav effektivt och effektivt. Med sin lågkostnadsstruktur och flexibilitet är Visure ett idealiskt val för dem som vill hålla sig inom budgeten samtidigt som de får de funktioner de behöver.

Funktioner
Visure-logotyp
IBM DÖRRAR
Pris
$
$ $ $
Utvecklingsstatus
Flytande licenser
Ready-Only-licenser
Prenumerationslicenser
Minsta licenser krävs
Ingen
5+
Verktygsutbildningar
Träningspris
$
$ $ $
Minsta konsultdagar krävs
Ingen
Support och underhåll
Valuta för pengarna
Årlig prishöjning per licens
Kräver DXL expertsupport
Inkluderar serviceavgifter

Lär dig hur en All-in-One Requirements ALM-plattform kan förbättra kvaliteten på dina produkter och tjänster.

Kravhantering

Penetrationstester

Riskhantering

Visure verktyg i laptop

Kom igång med Visure Requirements ALM

Prova Visure i 30 dagar gratis. Inga förpliktelser, inga kontrakt, avbryt när som helst.

Visure Förvandlar hur dessa företag utvecklar komplexa produkter och system

 

★★★★

Implementera AI Best Practices för att optimera flygelektronikkraven

September 12th, 2024

11:5 EST | 8 CEST | XNUMX PST

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Visure Solutions

Reza Madjidi

Reza Madjidi

VD, ConsuNova Inc.

En integrerad strategi med Visure Solutions och ConsuNova Inc.

Lär dig hur AI hjälper till att optimera flygelektronikkraven för säker start och landning