Pagsasama sa HP ALM at Quality Center

Pagsasama ng Visure sa HP ALM at Quality Center

Ang pagsasama ng visure sa HP ALM at Quality Center

  • Nagbibigay ng isang seamless platform para sa Mga Kinakailangan at Pagsubok.
  • Ganap na napapasadyang pagsasama upang suportahan ang mga proseso ng talon at maliksi.
  • Sinasabay ang mga artifact, katangian at relasyon sa dalawang direksyon.

Certified ng Visure

tuktok