Vizör Çözümleri

Ücretsiz Deneme Sürümü

Görüş Gereksinimleri Yönetimi

Esnek ancak kurumsal düzeyde gereksinim yönetimi!
Tasarımdan teste ve dağıtıma kadar tüm proje yaşam döngüsü boyunca dağıtılmış ekibinizle işbirliği yapın

  • Uçtan uca izlenebilirlik
  • Word ve excel'den en iyi içe ve dışa aktarma
  • İhtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir
  • Özel ve sektörle uyumlu proje şablonları

Visure Solutions'ın tüm hakları saklıdır

Iyi